Andrew LEWER
  • Andrew
    LEWER
  • Združeno kraljestvo
  • Datum rojstva: 18. julij 1971, Burnley

Govori na plenarnem zasedanju

18

Sovražni govor, populizem in lažne novice v družbenih medijih – odzivu EU naproti (razprava)

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(13)

Učenje o EU v šolah (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.13)

Vloga medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih vrednot EU (razprava)

18-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-18(17)

Vloga medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih vrednot EU (razprava) (2)

18-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-18(17)

Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)

28-10-2015 P8_CRE-REV(2015)10-28(8.9)

Poročila v vlogi poročevalca v senci

11

POROČILO o vlogi regij in mest EU pri izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21)

REGI
27-02-2018 A8-0045/2018

POROČILO o spodbujanju kohezije in razvoja v najbolj oddaljenih regijah Unije: uporaba člena 349 PDEU

REGI
14-06-2017 A8-0226/2017

POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu kulturne dediščine

CULT
17-11-2016 A8-0340/2016

POROČILO o učenju o EU v šolah

CULT
03-02-2016 A8-0021/2016

POROČILO o spodbujanju podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja

CULT
22-07-2015 A8-0239/2015

POROČILO o mestni razsežnosti politik EU

REGI
26-06-2015 A8-0218/2015

POROČILO o pregledu izvajanja bolonjskega procesa

CULT
31-03-2015 A8-0121/2015

Mnenja v vlogi poročevalca

1

MNENJE o internetni povezljivosti za rast, konkurenčnost in kohezijo: evropska gigabitna družba in 5G

REGI
23-03-2017 REGI_AD(2017)597520

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

21

MNENJE o upravljanju ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah

REGI
10-02-2017 REGI_AD(2017)589280

MNENJE o letnem poročilu o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB za leto 2015

REGI
07-02-2017 REGI_AD(2017)593948

MNENJE o letnem poročilu za leto 2015 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam

REGI
26-01-2017 REGI_AD(2017)592212

MNENJE o celostni politiki Evropske unije za Arktiko

REGI
07-12-2016 REGI_AD(2016)589342

MNENJE o vlaganju v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov ocena poročila v skladu s členom 16(3) uredbe o skupnih določbah

CULT
14-10-2016 CULT_AD(2016)582241

MNENJE o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2016

REGI
13-09-2016 REGI_AD(2016)585770

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu

CULT
15-07-2016 CULT_AD(2016)578729

MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji

CULT
24-06-2016 CULT_AD(2016)578762

MNENJE o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

REGI
25-05-2016 REGI_AD(2016)580479

MNENJE o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

CULT
02-05-2016 CULT_AD(2016)577048

Institucionalni predlogi resolucij

13

Predlog resolucije o razmerah v Italiji po potresih

23-11-2016 B8-1291/2016

Predlog skupne resolucije o Evropski prostovoljski službi in spodbujanju prostovoljstva v Evropi

24-10-2016 RC-B8-1126/2016

Predlog resolucije o Evropski prostovoljski službi

19-10-2016 B8-1134/2016

Predlog resolucije o razmerah v Venezueli

01-06-2016 B8-0724/2016

Predlog resolucije o sistematičnih množičnih pobojih verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS

27-01-2016 B8-0154/2016

Predlog skupne resolucije o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Predlog resolucije o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI

08-06-2015 B8-0571/2015

Predlog resolucije o uničenju območij kulturne dediščine po akcijah organizacije ISIS/Daiš

27-04-2015 B8-0389/2015

Predlog skupne resolucije o razmerah v Venezueli

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Predlog resolucije o razmerah v Venezueli

06-03-2015 B8-0238/2015

Pisne izjave

3

Pisna izjava o gradnji Karpatske poti (Via Carpathia) – strateške prometne poti vzhodnih regij EU

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Zastarano

Podrobnosti

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum predložitve : 07-03-2016
Pretek roka : 07-06-2016
Število podpisnikov : 61 - 08-06-2016

Pisna izjava o karpatski regiji v EU

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Zastarano

Podrobnosti

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum predložitve : 14-12-2015
Pretek roka : 14-03-2016
Število podpisnikov : 47 - 15-03-2016

Pisna izjava o krepitvi delovanja evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice v Venezueli

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Zastarano

Podrobnosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum predložitve : 26-10-2015
Pretek roka : 26-01-2016
Število podpisnikov : 64 - 27-01-2016

Vprašanja za pisni odgovor

6

  Energy Union governance system without local and regional authorities

22-10-2015 E-014085/2015 Svet

  Excise duty change to allow government support for small cider producers

24-06-2015 E-010226/2015 Komisija

  Euronews funding

14-04-2015 E-005893/2015 Komisija

  Future direction of Euronews

14-04-2015 E-005892/2015 Komisija

  Cider duty ruling

13-04-2015 E-005839/2015 Komisija

  Swiss breach of Directive 2005/36/EC

26-09-2014 E-007169/2014 Komisija

Vprašanja za ustni odgovor

3

Povečana grožnja terorizma

14-12-2015 O-000160/2015 Svet

Dostop malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja

13-10-2015 O-000122/2015 Komisija

Kršitve človekovih pravic invalidnih otrok

08-12-2014 O-000093/2014 Komisija

Pisne obrazložitve glasovanja

1

 

Izvajanje programa Evropa za državljane (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)

02-03-2017

Today the ECR group has voted against the Implementation of the Europe for Citizens programme report.
Whilst we believe that a limited number of areas of this programme, such as European Remembrance projects highlighting important events in Member State history, or town twinning networks, have positive aspects to them and offer some added value, key issues outweigh them.
The ECR group cannot support a call to foster a shared sense of European identity and disapproves of the critical tone used in the report to refer to Eurosceptic views and the results of democratic participation when they turn out to be unfavourable to those seeking greater European Union integration. Such attitudes hamper freedom of speech and have little respect for national sovereignty. In addition, there is no evidence to justify the call for a significant increase in the programme budget, nor is there concrete evidence to support a connection between its budget and the poor success rate. Last but not least, this report's call to allow for a greater role for the European Parliament in decision-making in respect of the programme is more likely to increase the amount of taxpayers’ money going to this programme than it is to increase democratic participation.