Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze
 • Član
 • Švedska Miljöpartiet de gröna
 • Datum rojstva: 26. oktober 1973, Solna

Govori na plenarnem zasedanju

38

Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23) (razprava)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(12)

E-demokracija v EU: potencial in izzivi (razprava)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Trgovinski sporazum med EU ter Kolumbijo in Perujem (pristop Ekvadorja) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.4)

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta (razprava)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta (razprava) (2)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta (A8-0344/2016 - Richard Corbett) (glasovanje)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(5.3)

Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (razprava)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Preprečevanje konflikta interesov pri nekdanjih in sedanjih komisarjih - Bahamski dokumenti (razprava)

04-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-04(12)

Poročila v vlogi poročevalca

2

Poročila v vlogi poročevalca v senci

12

POROČILO s priporočili Komisiji o zastaralnih rokih za prometne nesreče

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

POROČILO o letnem poročilu o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2014

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

POROČILO o e-demokraciji v Evropski uniji: potencial in izzivi

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

POROČILO s priporočili Komisiji o pravilih civilnega prava o robotiki

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

POROČILO o splošni reviziji Poslovnika Parlamenta

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

POROČILO o odgovornosti, odškodninah in finančnem jamstvu za naftne in plinske dejavnosti na morju

JURI
19-10-2016 A8-0308/2016

POROČILO o izvajanju postopka za evropski plačilni nalog

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

POROČILO o letnih poročilih o subsidiarnosti in sorazmernosti 2012 in 2013

JURI
16-10-2015 A8-0301/2015

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

10

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

MNENJE o legitimnih ukrepih za zaščito žvižgačev, ki z razkrivanjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov ravnajo v javnem interesu

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

MNENJE o evropskem akcijskem načrtu za e-upravo za obdobje 2016–2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj, v imenu Evropske unije

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

MNENJE o splošni reviziji Poslovnika Parlamenta

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

MNENJE o letnem poročilu o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2014

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

MNENJE o letnih poročilih o subsidiarnosti in sorazmernosti za obdobje 2012–2013

AFCO
07-05-2015 AFCO_AD(2015)549117

Predlogi resolucij

2

Parlamentarna vprašanja

29

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Komisija

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Komisija

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Komisija

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Komisija

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Svet

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Komisija

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Komisija

  Military presence of Morocco in Western Sahara

03-02-2017 E-000815/2017 Komisija

Mednarodni status Zahodne Sahare po mednarodnem pravu in pravu EU

03-02-2017 E-000814/2017 Komisija

Pisne obrazložitve glasovanja

3

 

Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Pogajanja z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Evropski steber socialnih pravic (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels