Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
 • Članica
 • Španija Independiente
 • Datum rojstva: 14. november 1966, Madrid

Govori na plenarnem zasedanju

279

Enakost spolov v trgovinskih sporazumih EU (razprava)

12-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-12(15)

Boj proti nasilju nad ženskami in ratifikacija Istanbulske konvencije v državah članicah (razprava)

12-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-12(16)

Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (razprava)

01-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-01(5)

Ničelna strpnost do pohabljanja ženskih spolovil (razprava)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(11)

Razmere v Venezueli (razprava)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(16)

Razmere v Iranu (razprava)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

Salvador: primeri žensk, preganjanih zaradi splava

14-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-14(5.3)

Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb (razprava)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(19)

Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb (razprava) (2)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(19)

Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem (razprava)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Poročila v vlogi poročevalca

2

POROČILO o poročilu o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb

PETI
30-11-2017 A8-0385/2017

POROČILO o spodbujanju enakosti spolov pri raziskavah o duševnem zdravju in kliničnih raziskavah

FEMM
12-12-2016 A8-0380/2016

Poročila v vlogi poročevalca v senci

10

POROČILO o enakosti spolov v trgovinskih sporazumih EU

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

POROČILO o krepitvi ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

POROČILO o vodilni pobudi EU za sektor oblačil

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

POROČILO o ženskah in njihovi vlogi na podeželju

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

POROČILO o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

POROČILO o človekovih pravicah in migracijah v tretjih državah

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

POROČILO o zasebnem sektorju in razvoju

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

POROČILO o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Mnenja v vlogi poročevalca

4

MNENJE o izvajanju skupnega delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2015)0182) – Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

MNENJE o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

MNENJE o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

MNENJE o evropski državljanski pobudi

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

27

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenova)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB o poročilu o državljanstvu EU za leto 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

MNENJE o reviziji Uredbe (EU) št. 211/2011 o državljanski pobudi

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

MNENJE o izvajanju Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

MNENJE s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

MNENJE o vplivu mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

MNENJE o delovnih pogojih in prekarni zaposlitvi

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

MNENJE o možnostih, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

MNENJE o možnostih, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Predlogi resolucij

312

Predlog skupne resolucije o razmerah na Maldivih

14-03-2018 RC-B8-0168/2018

Predlog skupne resolucije o „ubojih iz usmiljenja“ v Ugandi

14-03-2018 RC-B8-0165/2018

Predlog skupne resolucije o razmerah v Siriji

13-03-2018 RC-B8-0139/2018

Predlog skupne resolucije o ukrepih ZDA v zvezi s kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk)

13-03-2018 RC-B8-0137/2018

  Motion for a resolution on the situation in the Maldives

12-03-2018 B8-0175/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

  Motion for a resolution on mercy killings in Uganda

12-03-2018 B8-0170/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

  Motion for a resolution on the arrest of human rights defenders in Sudan, notably the case of Sakharov Prize laureate Salih Mahmoud Osman

12-03-2018 B8-0163/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog resolucije o razmerah v Siriji

12-03-2018 B8-0144/2018

Predlog skupne resolucije o usmrtitvah v Egiptu

07-02-2018 RC-B8-0109/2018

Pisne izjave

9

Pisna izjava o aspergerjevem sindromu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Zastarano

Podrobnosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 51 - 13-12-2016

Pisna izjava o prekomerni uporabi antibiotikov

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Zastarano

Podrobnosti

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 95 - 13-12-2016

Pisna izjava o idiopatski pljučni fibrozi

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev

Podrobnosti

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Datum predložitve : 11-04-2016
Pretek roka : 11-07-2016
Sprejeto (datum) : 11-07-2016
Seznam podpisnikov je objavljen v Prilogi 01 k zapisniku z dne 12-09-2016
Število podpisnikov : 388 - 12-07-2016

Pisna izjava o univerzalnem dostopu do obporodne nege

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Zastarano

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Datum predložitve : 24-02-2016
Pretek roka : 24-05-2016
Število podpisnikov : 174 - 25-05-2016

Pisna izjava o spopadanju z izzivi, ki jih navaja svetovni indeks lakote

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Zastarano

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum predložitve : 24-02-2016
Pretek roka : 24-05-2016
Število podpisnikov : 61 - 25-05-2016

Pisna izjava o krepitvi delovanja evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice v Venezueli

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Zastarano

Podrobnosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum predložitve : 26-10-2015
Pretek roka : 26-01-2016
Število podpisnikov : 64 - 27-01-2016

Pisna izjava o raziskavah o endometriozi in njenem preprečevanju

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Zastarano

Podrobnosti

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 193 - 08-12-2015

Pisna izjava o spodbujanju vključujočih izobraževalnih sistemov

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Zastarano

Podrobnosti

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 263 - 08-12-2015

Pisna izjava o ustrahovanju in nasilju v šolah

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Zastarano

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 119 - 08-12-2015

Parlamentarna vprašanja

238

  Answer to Written Question E-006718/2017

01-03-2018 E-001314/2018 Komisija

  Forced sterilisation of women and girls with disabilities in Spain

07-02-2018 E-000791/2018 Komisija

  Further homophobic incident in Croatia

06-02-2018 E-000705/2018 Komisija

  Spying on non-separatist citizens in Catalonia

29-01-2018 E-000474/2018 Komisija

  The Spanish Government's responsibility in the fight against the gender pay gap

25-01-2018 E-000403/2018 Komisija

VP/HR - Izvoz italijanskega orožja v Savdsko Arabijo

18-01-2018 E-000281/2018 Komisija

  Plight of 'mule women' on the Ceuta border

18-01-2018 E-000268/2018 Komisija

  EU legal framework in tackling crime: data retention

04-01-2018 P-000013/2018 Komisija

  Refusal of VP/HR to meet with the 2017 Sakharov Prize laureates

19-12-2017 E-007864/2017 Komisija

  VP/HR - Refusal of the VP/HR to meet with the 2017 Sakharov Prize laureates

19-12-2017 E-007863/2017 Komisija

Pisne obrazložitve glasovanja

151

 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

08-02-2018

He votado a favor porque estoy de acuerdo con el contenido del informe. Como «brazo financiero de la UE», que proporciona inversiones para las actividades de la UE tanto dentro como fuera de la UE, el Banco Europeo de Inversiones debe esforzarse por alcanzar los más altos estándares de cumplimiento, transparencia y cumplimiento de las normas. Por este motivo, debería intensificar sus esfuerzos en una distribución geográfica más equitativa de sus inversiones y en cumplimiento de los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

 

Razmere v Venezueli (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

08-02-2018

Venezuela es víctima de una tiranía corrupta e incompetente. Los venezolanos no tienen comida, ni medicinas, ni libertad. No tienen futuro y nuestra obligación es, precisamente, ayudarles a que lo recuperen. La última vez que en Venezuela hubo unas elecciones con un mínimo de garantías la oposición ganó por goleada. Desde entonces, Maduro ha manipulado, reprimido e ignorado la Constitución. Quien lo desafía acaba inhabilitado, exiliado, preso o asesinado. Porque no le interesa nada más que el poder.
Por estos motivos he votado a favor de la propuesta de Resolución común, porque Europa no puede reconocer unas elecciones fraudulentas cuyo objetivo es convertir a Venezuela en una dictadura de partido único, como en Cuba. No podemos reconocerlas cuando el régimen ha inhabilitado a casi todos los líderes opositores y a su principal alianza, cuando están controlados por un órgano electoral que es el brazo ejecutor del régimen, un régimen que acaba de ejecutar también a Óscar Pérez, como asesinó a muchos venezolanos que salieron a la calle en defensa de su dignidad. Para que el pueblo de Venezuela decida su futuro, Maduro debe liberar a los presos políticos, abrir un canal humanitario, respetar la Constitución y convocar unas elecciones de verdad.

 

Sestava Evropskega parlamenta (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

He votado a favor del informe porque estoy a favor de la nueva distribución de escaños basada en principios justos, transparentes, objetivos y sostenibles que reflejará mejor la evolución demográfica de los Estados Miembros.
También estoy a favor de las listas transnacionales que fortalecerán la dimensión democrática de la Unión haciendo el vínculo entre el voto y la política europea más claro tanto para el ciudadano como para los medios de comunicación y fortaleciendo así la legitimidad democrática general del Parlamento.

 

Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Portugalskem (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao)

07-02-2018

He votado a favor porque estoy de acuerdo con el borrador propuesto por el Consejo.

 

Ničelna strpnost do pohabljanja ženskih spolovil (B8-0068/2018)

07-02-2018

He votado a favor de esta importantísima propuesta de Resolución porque la mutilación genital femenina es una terrible amenaza para la salud y para la integridad de las niñas y las mujeres que la sufren, porque no solamente tiene enormes consecuencias, como quistes, infecciones, infertilidad, sino que es una gravísima vulneración de los derechos humanos, que procede, además, de una visión aberrante de la mujer: se las ve como propiedad de padres y maridos y se las considera como objetos que incitan al pecado.
Las Naciones Unidas contemplan la erradicación de esta práctica en su Agenda 2030 y el Convenio de Estambul obliga a todos los países firmantes a criminalizar la ablación y proteger a las niñas, es decir, nos obliga a nosotros, a la Unión Europea, a prevenir y proteger y a perseguir y penalizar a los que perpetran cualquier forma de violencia contra la mujer

 

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Brazilijo (A8-0004/2018 - Angelo Ciocca)

06-02-2018

He votado a favor de la renovación del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica UE-Brasil debido a que el contenido será el mismo al ya aprobado en 2012.

 

Ustanovitev posebnega odbora za postopek Unije za registracijo pesticidov, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat (B8-0077/2018)

06-02-2018

A raíz de la inquietud que ha generado el proceso europeo de evaluación de los productos fitosanitarios, que ha salido a la luz en el marco del debate sobre la renovación de la autorización para la comercialización del glifosato, se ha decidido la creación de una comisión especial cuya misión será evaluar el procedimiento de autorización de los pesticidas en la UE.
Estoy a favor de establecer esta comisión, que analizará también los posibles fallos durante la evaluación científica del glifosato por parte de las agencias competentes de la UE y, si Bruselas actuó conforme a la reglamentación europea cuando tomó la decisión de renovar la autorización del glifosato el pasado mes de diciembre.

 

Geografsko blokiranje in druge oblike diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)

06-02-2018

He votado a favor de la propuesta porque estoy en contra del bloqueo injustificado de la economía digital. Se trata de una práctica discriminatoria utilizada por motivos comerciales, que se produce cuando los vendedores en línea deniegan a los consumidores el acceso a un sitio web en función de su ubicación o los redirigen a la tienda más próxima con precios diferentes.

 

Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe (A8-0003/2017 - Julie Girling)

06-02-2018

He votado a favor. La propuesta de la Comisión es necesaria para trasladar al marco legislativo los criterios y principios ya adoptados por el Consejo Europeo sobre el funcionamiento del ETS a partir de 2021, así como para definir las reglas que regirán el ETS con todo su detalle.

 

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 (A8-0383/2017 - Jonás Fernández)

06-02-2018

He votado a favor del informe, porque resume adecuadamente la actividad del BCE durante este año. Además, comparto la valoración positiva que merece el impacto de los nuevos impulsos monetarios por el papel que han jugado en el fortalecimiento de la recuperación, el aumento del empleo y la mejora de la financiación de empresas y familias.
Sin embargo, sus efectos se desvanecerán si no van acompañados por la acción de otras políticas fiscales y de reforma estructural, en los países miembros y a nivel de la Unión y por un avance más decidido en el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria, mediante la definición y puesta en marcha de los pasos programados para completar la Unión Bancaria y hacer más robusto todo su entramado institucional.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels