Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
 • Članica
 • Španija Independiente
 • Datum rojstva: 14. november 1966, Madrid

Govori na plenarnem zasedanju

282

Predsedniške volitve v Venezueli (razprava)

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(22)

Uporaba mednarodnih standardov v Španiji pri opredelitvi spolnega nasilja glede na nedavni primer „La Manada“

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(27)

Enakost spolov v trgovinskih sporazumih EU (razprava)

12-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-12(15)

Boj proti nasilju nad ženskami in ratifikacija Istanbulske konvencije v državah članicah (razprava)

12-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-12(16)

Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (razprava)

01-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-01(5)

Ničelna strpnost do pohabljanja ženskih spolovil (razprava)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(11)

Razmere v Venezueli (razprava)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(16)

Razmere v Iranu (razprava)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(12)

Salvador: primeri žensk, preganjanih zaradi splava

14-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-14(5.3)

Poročila v vlogi poročevalca

2

POROČILO o poročilu o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb

PETI
30-11-2017 A8-0385/2017

POROČILO o spodbujanju enakosti spolov pri raziskavah o duševnem zdravju in kliničnih raziskavah

FEMM
12-12-2016 A8-0380/2016

Poročila v vlogi poročevalca v senci

11

POROČILO o enakosti spolov v trgovinskih sporazumih EU

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

POROČILO o krepitvi ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

POROČILO o vodilni pobudi EU za sektor oblačil

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

POROČILO o ženskah in njihovi vlogi na podeželju

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

POROČILO o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

POROČILO o človekovih pravicah in migracijah v tretjih državah

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

POROČILO o zasebnem sektorju in razvoju

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Mnenja v vlogi poročevalca

4

MNENJE o izvajanju skupnega delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2015)0182) – Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

MNENJE o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

MNENJE o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

MNENJE o evropski državljanski pobudi

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

28

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European citizens’ initiative

PETI
18-05-2018 PETI_AD(2018)615473

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenova)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB o poročilu o državljanstvu EU za leto 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

MNENJE o reviziji Uredbe (EU) št. 211/2011 o državljanski pobudi

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

MNENJE o izvajanju Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

MNENJE s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

MNENJE o vplivu mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

MNENJE o delovnih pogojih in prekarni zaposlitvi

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

MNENJE o možnostih, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

Institucionalni predlogi resolucij

319

Predlog resolucije o volitvah v Venezueli

02-05-2018 B8-0225/2018

Predlog skupne resolucije o volitvah v Venezueli

02-05-2018 RC-B8-0225/2018

Predlog skupne resolucije o Filipinih

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

Predlog skupne resolucije o Belorusiji

18-04-2018 RC-B8-0197/2018

Predlog skupne resolucije o razmerah v Gazi

18-04-2018 RC-B8-0191/2018

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0205/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

  Motion for a resolution on the situation in Belarus

16-04-2018 B8-0201/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog skupne resolucije o razmerah na Maldivih

14-03-2018 RC-B8-0168/2018

Predlog skupne resolucije o „ubojih iz usmiljenja“ v Ugandi

14-03-2018 RC-B8-0165/2018

Osebni predlogi resolucij

1

Predlog resolucije o boju proti diskriminaciji na podlagi rase, vere in narodnosti

06-02-2017 B8-0138/2017

Pisne izjave

9

Pisna izjava o aspergerjevem sindromu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Zastarano

Podrobnosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 51 - 13-12-2016

Pisna izjava o prekomerni uporabi antibiotikov

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Zastarano

Podrobnosti

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 95 - 13-12-2016

Pisna izjava o idiopatski pljučni fibrozi

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev

Podrobnosti

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Datum predložitve : 11-04-2016
Pretek roka : 11-07-2016
Sprejeto (datum) : 11-07-2016
Seznam podpisnikov je objavljen v Prilogi 01 k zapisniku z dne 12-09-2016
Število podpisnikov : 388 - 12-07-2016

Pisna izjava o univerzalnem dostopu do obporodne nege

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Zastarano

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Datum predložitve : 24-02-2016
Pretek roka : 24-05-2016
Število podpisnikov : 174 - 25-05-2016

Pisna izjava o spopadanju z izzivi, ki jih navaja svetovni indeks lakote

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Zastarano

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum predložitve : 24-02-2016
Pretek roka : 24-05-2016
Število podpisnikov : 61 - 25-05-2016

Pisna izjava o krepitvi delovanja evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice v Venezueli

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Zastarano

Podrobnosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum predložitve : 26-10-2015
Pretek roka : 26-01-2016
Število podpisnikov : 64 - 27-01-2016

Pisna izjava o raziskavah o endometriozi in njenem preprečevanju

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Zastarano

Podrobnosti

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 193 - 08-12-2015

Pisna izjava o spodbujanju vključujočih izobraževalnih sistemov

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Zastarano

Podrobnosti

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 263 - 08-12-2015

Pisna izjava o ustrahovanju in nasilju v šolah

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Zastarano

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 119 - 08-12-2015

Vprašanja za pisni odgovor

229

  Harmonising the classification of sexual offences and establishing a common definition of rape

27-04-2018 E-002370/2018 Komisija

  Excluding countries that criminalise homosexuality from the list of safe countries of origin

16-04-2018 E-002150/2018 Komisija

  VP/HR - The role of former Prime Minister Rodríguez Zapatero in talks on the crisis in Venezuela

11-04-2018 P-002070/2018 Komisija

  Possible violation of the Staff Regulations and the Code of Conduct for European Officials by a Commission Director

27-03-2018 E-001857/2018 Komisija

  EU support to Colombia in the Venezuelan migrant crisis

22-03-2018 E-001772/2018 Komisija

  Single and effective security database

20-03-2018 E-001682/2018 Komisija

  Harmonisation of police training schemes via CEPOL

14-03-2018 E-001562/2018 Komisija

Pridržanje otrok brez spremstva v celicah na policijskih postajah v Grčiji

06-03-2018 E-001400/2018 Komisija

  Answer to Written Question E-006718/2017

01-03-2018 E-001314/2018 Komisija

  Forced sterilisation of women and girls with disabilities in Spain

07-02-2018 E-000791/2018 Komisija

Vprašanja za ustni odgovor

18

Večja interpelacija - VP/HR - Odgovor EU na spolne prestopke v organizacijah za pomoč

21-03-2018 O-000032/2018 Komisija

Boj proti trgovini z ženskami in dekleti za spolno in delovno izkoriščanje v EU

01-12-2017 O-000094/2017 Komisija

Evropski akcijski načrt za socialno gospodarstvo

04-09-2017 O-000070/2017 Komisija

Trgovina z ljudmi

24-03-2017 O-000024/2017 Komisija

Reševanje problematike izginjanja otrok migrantov v Evropi

03-02-2017 O-000009/2017 Komisija

Manjša interpelacija - VP/HR - Izraelska politika naseljevanja

27-01-2017 O-000006/2017 Komisija

Boj proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti

26-10-2016 O-000130/2016 Komisija

Boj proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti

26-10-2016 O-000129/2016 Svet

Politike in ukrepi EU za zaščito otok v okviru migracije

17-10-2016 O-000126/2016 Komisija

Pisne obrazložitve glasovanja

172

 

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori: odpoved (A8-0058/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

He votado a favor de la denuncia porque estoy en contra de la pesca INDNR, es decir, aquella realizada por embarcaciones que no cumplen con las medidas de seguridad a bordo, no utilizan artes de pesca legales, no se rigen por la normativa de gestión pesquera e incumplen la normativa sobre cuotas, zonas de pesca, vedas o capturan especies prohibidas. Las Comoras ha sido declarada por la Comisión como Estado no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR. Es necesario enviar un mensaje claro y contundente a todos los socios de la UE en la pesca internacional.

 

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori: odpoved (resolucija) (A8-0055/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

He votado a favor de la denuncia porque estoy en contra de la pesca INDNR, es decir, aquella realizada por embarcaciones que no cumplen con las medidas de seguridad a bordo, no utilizan artes de pesca legales, no se rigen por la normativa de gestión pesquera e incumplen la normativa sobre cuotas, zonas de pesca, vedas o capturan especies prohibidas, y las Comoras ha sido declarada por la Comisión como Estado no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR. Es necesario enviar un mensaje claro y contundente a todos los socios de la UE en la pesca internacional.

 

Europass: okvir za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)

15-03-2018

Comprender las calificaciones y las habilidades de los estudiantes y demandantes de empleo de la UE es esencial para la movilidad y el empleo transfronterizo. Europass facilita la movilidad y fomenta la transparencia de las capacidades y cualificaciones mediante la ayuda a los ciudadanos a comunicar mejor sus habilidades, calificaciones y experiencia y la ayuda a las autoridades de educación y formación a definir el contenido de los planes de estudio a través de los documentos de movilidad Europass. Si bien el marco ha tenido cierto éxito, la actualización de las herramientas y la creación de una plataforma más grande aumentarán su atractivo y atenderán mejor las necesidades de los usuarios en un mercado laboral en rápida evolución. Por todos estos motivos, he votado a favor.

 

Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)

15-03-2018

He dado mi apoyo al informe que busca avanzar hacia el establecimiento de un único régimen, más sencillo, de fiscalidad corporativa en la UE. La propuesta incluye medidas para garantizar que las compañías paguen los impuestos donde obtienen el beneficio, un conjunto único de normas fiscales que se aplicarían en toda la Unión y el uso por primera vez de datos digitales para calcular la carga fiscal.

 

Skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb (A8-0050/2018 - Paul Tang)

15-03-2018

He dado mi apoyo al informe que busca avanzar hacia el establecimiento de un único régimen, más sencillo, de fiscalidad corporativa en la UE. La propuesta incluye medidas para garantizar que las compañías paguen los impuestos donde obtienen el beneficio, un conjunto único de normas fiscales que se aplicarían en toda la Unión y el uso por primera vez de datos digitales para calcular la carga fiscal.

 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)

15-03-2018

Estoy de acuerdo con el contenido del informe que destaca las prioridades del Parlamento para el presupuesto de la UE para 2019, que la Comisión debe examinar antes de publicar el proyecto de presupuesto en mayo.
El objetivo principal consiste en abordar el desempleo juvenil, el crecimiento, la innovación, la competitividad, la lucha contra el cambio climático, la transición a las energías renovables, la migración y la seguridad. La erradicación de la pobreza, la discriminación y las diferencias en el desarrollo económico regional también pertenecen al marco general del informe.

 

Napad ZDA na kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018)

15-03-2018

Estoy a favor de pedir que se retiren los aranceles a las importaciones de aceituna de mesa de España, primer productor mundial, e insto a la Comisión a tomar medidas diplomáticas, tanto a nivel bilateral como en el seno de la Organización Mundial de Comercio para defender el sistema de ayudas de la política agrícola común (PAC), validado por la OMC.

 

Smernice za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018

He votado a favor debido a que apoyo plenamente el texto de la resolución que establece las bases del futuro acuerdo de retirada con el Reino Unido. La resolución recuerda que la UE tiene reglas comunes vinculantes, instituciones comunes y mecanismos comunes de supervisión y por este motivo, deja claro que países terceros, incluso con legislación prácticamente idéntica, no pueden disfrutar los mismos beneficios o el mismo nivel de acceso al mercado interior que los Estados miembros.

 

Nasprotovanje delegirani uredbi Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije (B8-0136/2018)

14-03-2018

He votado en contra de la objeción al Reglamento Delegado de la Comisión, porque está destinado a completar la realización del mercado interior de la energía, fomentando la producción, transporte, distribución y uso de recursos energéticos para reducir el aislamiento de las regiones desfavorecidas e insulares, garantizar y diversificar los suministros energéticos de la Unión , incluso mediante la cooperación con terceros países, y contribuir al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

He votado a favor del informe. El próximo marco financiero plurianual (MFP) debe dar forma a una Europa más fuerte e integrada. A lo largo de los años, el presupuesto europeo ha logrado impulsar la cohesión económica, un Mercado Interior integrado es el activo más poderoso que tenemos para promover la prosperidad económica y el empleo en Europa. Al mismo tiempo, el nuevo MFP tendrá que hacer frente a nuevas circunstancias y retos, responder a nuevas necesidades en áreas como la migración y la gestión de fronteras, seguridad interna y externa, defensa, cambio climático y retos democráticos. Todos estos retos requieren una respuesta europea común y, por este motivo, el MFP post 2020 debe ser suficiente para cumplir con ello. Se trata de una oportunidad única para redefinir los objetivos y prioridades de la Unión durante los próximos años y nuestro deber es asegurar que se equipara con los suficientes recursos financieros para cumplir con las expectativas los ciudadanos.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels