Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
 • Članica
 • Španija Independiente
 • Datum rojstva: 14. november 1966, Madrid

Govori na plenarnem zasedanju

273

Salvador: primeri žensk, preganjanih zaradi splava

14-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-14(5.3)

Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb (razprava)

11-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-11(19)

Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb (razprava) (2)

11-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-11(19)

Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem (razprava)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(7)

Dediščina totalitarne boljševiške revolucije leta 1917 (tematska razprava)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(18)

Boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (razprava)

25-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-25(4)

Priprave na zasedanje Evropskega sveta dne 19. in 20. oktobra 2017 (razprava)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Priprave na zasedanje Evropskega sveta dne 19. in 20. oktobra 2017 (razprava) (2)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Preprečevanje porok otrok (razprava)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(10)

Razmere v Venezueli (razprava)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(18)

Poročila v vlogi poročevalca

2

POROČILO o poročilu o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb

PETI
30-11-2017 A8-0385/2017

POROČILO o spodbujanju enakosti spolov pri raziskavah o duševnem zdravju in kliničnih raziskavah

FEMM
12-12-2016 A8-0380/2016

Poročila v vlogi poročevalca v senci

9

POROČILO o krepitvi ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

POROČILO o vodilni pobudi EU za sektor oblačil

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

POROČILO o ženskah in njihovi vlogi na podeželju

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

POROČILO o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

POROČILO o človekovih pravicah in migracijah v tretjih državah

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

POROČILO o zasebnem sektorju in razvoju

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

POROČILO o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Mnenja v vlogi poročevalca

3

MNENJE o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

MNENJE o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

MNENJE o evropski državljanski pobudi

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

27

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenova)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB o poročilu o državljanstvu EU za leto 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

MNENJE o reviziji Uredbe (EU) št. 211/2011 o državljanski pobudi

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

MNENJE o izvajanju Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

MNENJE s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

MNENJE o vplivu mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

MNENJE o delovnih pogojih in prekarni zaposlitvi

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

MNENJE o možnostih, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

MNENJE o možnostih, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Predlogi resolucij

285

Predlog skupne resolucije o Salvadorju: primeri žensk, preganjanih zaradi splava

13-12-2017 RC-B8-0695/2017

Predlog skupne resolucije o Kambodži: zlasti o razpustitvi kamboške stranke za rešitev naroda

13-12-2017 RC-B8-0686/2017

Predlog skupne resolucije o svobodi izražanja v Vietnamu, zlasti primer Nguyen Van Hoaja

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

  Motion for a resolution on El Salvador: the cases of women prosecuted for miscarriage

11-12-2017 B8-0699/2017

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

  Motion for a resolution on Cambodia: notably the dissolution of CNRP Party

11-12-2017 B8-0696/2017

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

  Motion for a resolution on Vietnam: freedom of expression

11-12-2017 B8-0690/2017

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog skupne resolucije o Madagaskarju

15-11-2017 RC-B8-0641/2017

Predlog skupne resolucije o svobodi izražanja v Sudanu, zlasti primeru Mohameda Zina El Abidina

15-11-2017 RC-B8-0634/2017

Predlog skupne resolucije o terorističnih napadih v Somaliji

15-11-2017 RC-B8-0600/2017

  Motion for a resolution on Madagascar

13-11-2017 B8-0646/2017

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Pisne izjave

9

Pisna izjava o aspergerjevem sindromu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Zastarano

Podrobnosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 51 - 13-12-2016

Pisna izjava o prekomerni uporabi antibiotikov

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Zastarano

Podrobnosti

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 95 - 13-12-2016

Pisna izjava o idiopatski pljučni fibrozi

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev

Podrobnosti

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Datum predložitve : 11-04-2016
Pretek roka : 11-07-2016
Sprejeto (datum) : 11-07-2016
Seznam podpisnikov je objavljen v Prilogi 01 k zapisniku z dne 12-09-2016
Število podpisnikov : 388 - 12-07-2016

Pisna izjava o univerzalnem dostopu do obporodne nege

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Zastarano

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Datum predložitve : 24-02-2016
Pretek roka : 24-05-2016
Število podpisnikov : 174 - 25-05-2016

Pisna izjava o spopadanju z izzivi, ki jih navaja svetovni indeks lakote

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Zastarano

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum predložitve : 24-02-2016
Pretek roka : 24-05-2016
Število podpisnikov : 61 - 25-05-2016

Pisna izjava o krepitvi delovanja evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice v Venezueli

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Zastarano

Podrobnosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum predložitve : 26-10-2015
Pretek roka : 26-01-2016
Število podpisnikov : 64 - 27-01-2016

Pisna izjava o raziskavah o endometriozi in njenem preprečevanju

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Zastarano

Podrobnosti

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 193 - 08-12-2015

Pisna izjava o spodbujanju vključujočih izobraževalnih sistemov

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Zastarano

Podrobnosti

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 263 - 08-12-2015

Pisna izjava o ustrahovanju in nasilju v šolah

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Zastarano

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 119 - 08-12-2015

Parlamentarna vprašanja

230

  EU legal framework in tackling crime: data retention

04-01-2018 P-000013/2018 Komisija

  Refusal of VP/HR to meet with the 2017 Sakharov Prize laureates

19-12-2017 E-007864/2017 Komisija

  VP/HR - Refusal of the VP/HR to meet with the 2017 Sakharov Prize laureates

19-12-2017 E-007863/2017 Komisija

  VP/HR - Human rights violations in Sudan using Community funds

15-12-2017 E-007788/2017 Komisija

Boj proti trgovini z ženskami in dekleti za spolno in delovno izkoriščanje v EU

01-12-2017 O-000094/2017 Komisija

  VP/HR - Russian interference during the secessionist process in Catalonia and in the lead-up to next regional elections

20-11-2017 E-007122/2017 Komisija

  VP/HR - Future prospects for the Europe of Defence

16-11-2017 E-007064/2017 Komisija

  Requests for asylum by nationals of the Member States of the European Union

31-10-2017 P-006768/2017 Komisija

  UK government requirement for non-national EU citizens to register residence

27-10-2017 E-006718/2017 Komisija

  Wildfires in Spain and Portugal and the EU's coordinated response

18-10-2017 E-006542/2017 Komisija

Pisne obrazložitve glasovanja

134

 

Izvrševanje Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitev postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembe Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto)

14-12-2017

He votado a favor porque apoyo el establecimiento de un procedimiento de notificación eficaz y sin lagunas, a fin de facilitar la libertad de establecimiento de los proveedores de servicios y la libertad de prestar servicios en el mercado único.

 

Razmere v Afganistanu (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017)

14-12-2017

He dado mi apoyo a la resolución porque valoro el compromiso conjunto de las instituciones y los Estados miembros de seguir involucrados activamente en la suerte de Afganistán como contraparte neutral y con el propósito de animar, tanto en el interior como a escala regional, los esfuerzos de paz y reconciliación. Además felicito la entrada en vigor de forma provisional, el 1 de diciembre de 2017, del Acuerdo de Cooperación sobre Colaboración y Desarrollo entre la Unión Europea y Afganistán, que constituye el primer marco para las relaciones entre las dos partes jurídicamente vinculante.

 

Položaj Rohingejcev (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)

14-12-2017

He votado a favor de esta resolución debido a que insta a las fuerzas militares y de seguridad de Myanmar a poner fin de inmediato al asesinato, hostigamiento y violación del pueblo rohingya. También se hace un llamamiento al Gobierno de Myanmar para que inicie investigaciones imparciales, independientes y efectivas de todas las acusaciones de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Se trata de una de las crisis humanitarias más importantes de los últimos años y la UE debería estar a la altura de las circunstancias.

 

Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)

14-12-2017

El informe reconoce las mejoras introducidas por la Directiva 2011/93 sobre la lucha contra el abuso sexual y la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. La Directiva tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el abuso sexual infantil online y offline, un delito transfronterizo que necesita más cooperación. Sin embargo, también destaca la falta de una aplicación correcta de la legislación por los Estados miembros que deben acelerar sus esfuerzos para investigar, enjuiciar y prevenir estos crímenes, así como para ayudar y proteger a las víctimas. Por su contenido, he votado a favor.

 

Razprave v Odboru za peticije v letu 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias)

14-12-2017

He votado a favor del informe puesto que sintetiza todo el trabajo del Comité de Peticiones durante el año 2016. El Comité es el punto de contacto directo de los ciudadanos de la UE con el Parlamento Europeo. Este año se presentaron 1.569 peticiones y más del 70% consistían en competencia del Parlamento Europeo, lo que representa un aumento del 9,6% en comparación con 2015. Aún y así, el procedimiento aún no es muy conocido entre la población y se debería sensibilizar más sobre la posibilidad de presentar una petición en el Parlamento Europeo.

 

Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)

14-12-2017

He votado a favor del informe porque insiste en la importancia de la transición hacia un sistema de transporte de bajas emisiones con energía alternativa. Para lograrlo no solo se necesita del despliegue de las infraestructuras necesarias sino también un cambio en el comportamiento tanto de los ciudadanos como de los responsables políticos.

 

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

He votado a favor de la resolución puesto que afirma que ha habido suficiente progreso en las negociaciones e invita al Consejo a pasar a la siguiente fase. Aún y así, se destacan varias cuestiones pendientes que deben ser resueltas antes de concluir con el acuerdo de retirada (garantizar la libre circulación de los ciudadanos británicos que viven en la UE, que los compromisos contraídos con respecto a Irlanda del Norte / Irlanda son plenamente ejecutables, y prever el carácter vinculante de las decisiones del TJUE en relación con la interpretación de las disposiciones en materia de derechos de los ciudadanos).
El Brexit no puede provocar un debilitamiento de los derechos de los ciudadanos y mucho menos de los derechos de los trabajadores y otros derechos sociales, incluido el derecho de residencia, el derecho a la igualdad de trato, el derecho de acceso a la asistencia sanitaria y la educación, el derecho a la exportabilidad de las prestaciones de seguridad social, el derecho a la reagrupación familiar y el reconocimiento mutuo de las cualificaciones académicas y profesionales.

 

Nasprotovanje delegiranemu aktu: Uporaba fosforjeve kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (B8-0666/2017)

13-12-2017

He dado mi apoyo a la objeción al proyecto de Reglamento de ejecución de la Comisión para utilizar fosfatos en espetones de carne vertical congelada. Considero que no existe una necesidad tecnológica para ello y podría confundir a los consumidores. Además, la presencia de fosfatos disminuye la calidad de la carne y podría tener efectos perjudiciales para la salud, incrementado los riesgos cardiovasculares. Por este motivo, considero necesario consultar previamente la reevaluación de la EFSA de la seguridad de los fosfatos antes de extender su uso a más alimentos.

 

Osnutek priporočila po preiskavi o pranju denarja, izogibanju davkom in davčni utaji (B8-0660/2017)

13-12-2017

He votado a favor del informe puesto que refleja el trabajo que el Comité de Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión Fiscales ha realizado durante los 18 meses de su funcionamiento, estableciendo las recomendaciones finales sobre evasión fiscal, la legislación actual en la materia, el papel de los intermediarios y los países en desarrollo. Las propuestas consisten en mejorar la regulación de los intermediarios financieros, una definición común de paraíso fiscal, una mejora del intercambio de información entre países y mejorar la protección de los “whistleblowers”. Tanto la Comisión como los estados miembros tienen que intensificar sus esfuerzos y mejorar la supervisión, no sólo para garantizar la lucha contra prácticas ilegales como el blanqueo de dinero, la evasión de impuestos y el fraude fiscal, sino también para prevenir aquellas prácticas que son legales pero contrarias al espíritu de la ley.

 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (A8-0351/2017 - Michael Gahler)

13-12-2017

He dado mi apoyo al informe puesto que refleja las preocupaciones y ambiciones que defiendo dentro del desarrollo del pilar de Defensa de la UE. El informe describe el entorno estratégico en el que se encuentra la UE y subraya los desafíos actuales en el orden internacional y los valores liberales. También menciona un incremento del terrorismo, la delincuencia y la guerra híbrida y especifica la redefinición por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido de sus posiciones con respecto a la UE y la OTAN.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels