Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
 • Članica
 • Španija Independiente
 • Datum rojstva: 14. november 1966, Madrid

Govori na plenarnem zasedanju

270

Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem (razprava)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(7)

Dediščina totalitarne boljševiške revolucije leta 1917 (tematska razprava)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(18)

Boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (razprava)

25-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-25(4)

Priprave na zasedanje Evropskega sveta dne 19. in 20. oktobra 2017 (razprava)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Priprave na zasedanje Evropskega sveta dne 19. in 20. oktobra 2017 (razprava) (2)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Preprečevanje porok otrok (razprava)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(9)

Razmere v Venezueli (razprava)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(18)

Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko (razprava)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(19)

En sam sedež Evropskega parlamenta (razprava)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Poročila v vlogi poročevalca

1

POROČILO o spodbujanju enakosti spolov pri raziskavah o duševnem zdravju in kliničnih raziskavah

FEMM
12-12-2016 A8-0380/2016

Poročila v vlogi poročevalca v senci

9

POROČILO o krepitvi ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

POROČILO o vodilni pobudi EU za sektor oblačil

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

POROČILO o ženskah in njihovi vlogi na podeželju

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

POROČILO o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

POROČILO o človekovih pravicah in migracijah v tretjih državah

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

POROČILO o zasebnem sektorju in razvoju

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

POROČILO o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Mnenja v vlogi poročevalca

3

MNENJE o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

MNENJE o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

MNENJE o evropski državljanski pobudi

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

27

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenova)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB o poročilu o državljanstvu EU za leto 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

MNENJE o reviziji Uredbe (EU) št. 211/2011 o državljanski pobudi

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

MNENJE o izvajanju Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

MNENJE s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

MNENJE o vplivu mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

MNENJE o delovnih pogojih in prekarni zaposlitvi

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

MNENJE o možnostih, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

MNENJE o možnostih, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Predlogi resolucij

279

Predlog skupne resolucije o Madagaskarju

15-11-2017 RC-B8-0641/2017

Predlog skupne resolucije o svobodi izražanja v Sudanu, zlasti primeru Mohameda Zina El Abidina

15-11-2017 RC-B8-0634/2017

Predlog skupne resolucije o terorističnih napadih v Somaliji

15-11-2017 RC-B8-0600/2017

  Motion for a resolution on Madagascar

13-11-2017 B8-0646/2017

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

  Motion for a resolution on Freedom of Expression in Sudan, notably the case of Mohamed Zine El Abidine

13-11-2017 B8-0640/2017

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

  Motion for a resolution on the Terrorist attacks in Somalia

13-11-2017 B8-0633/2017

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog resolucije o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU

24-10-2017 B8-0580/2017

Predlog skupne resolucije o razmerah na Maldivih

04-10-2017 RC-B8-0549/2017

Predlog skupne resolucije o položaju albinov v Malaviju in drugih afriških državah

04-10-2017 RC-B8-0543/2017

Pisne izjave

9

Pisna izjava o aspergerjevem sindromu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Zastarano

Podrobnosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 51 - 13-12-2016

Pisna izjava o prekomerni uporabi antibiotikov

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Zastarano

Podrobnosti

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 95 - 13-12-2016

Pisna izjava o idiopatski pljučni fibrozi

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev

Podrobnosti

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Datum predložitve : 11-04-2016
Pretek roka : 11-07-2016
Sprejeto (datum) : 11-07-2016
Seznam podpisnikov je objavljen v Prilogi 01 k zapisniku z dne 12-09-2016
Število podpisnikov : 388 - 12-07-2016

Pisna izjava o univerzalnem dostopu do obporodne nege

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Zastarano

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Datum predložitve : 24-02-2016
Pretek roka : 24-05-2016
Število podpisnikov : 174 - 25-05-2016

Pisna izjava o spopadanju z izzivi, ki jih navaja svetovni indeks lakote

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Zastarano

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum predložitve : 24-02-2016
Pretek roka : 24-05-2016
Število podpisnikov : 61 - 25-05-2016

Pisna izjava o krepitvi delovanja evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice v Venezueli

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Zastarano

Podrobnosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum predložitve : 26-10-2015
Pretek roka : 26-01-2016
Število podpisnikov : 64 - 27-01-2016

Pisna izjava o raziskavah o endometriozi in njenem preprečevanju

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Zastarano

Podrobnosti

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 193 - 08-12-2015

Pisna izjava o spodbujanju vključujočih izobraževalnih sistemov

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Zastarano

Podrobnosti

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 263 - 08-12-2015

Pisna izjava o ustrahovanju in nasilju v šolah

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Zastarano

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 119 - 08-12-2015

Parlamentarna vprašanja

223

  Requests for asylum by nationals of the Member States of the European Union

31-10-2017 P-006768/2017 Komisija

  UK government requirement for non-national EU citizens to register residence

27-10-2017 E-006718/2017 Komisija

  Wildfires in Spain and Portugal and the EU's coordinated response

18-10-2017 E-006542/2017 Komisija

  Financing and independence of Euronews during the secessionist process in Catalonia

16-10-2017 E-006511/2017 Komisija

  Council position in the face of the unilateral declaration of independence in Catalonia

11-10-2017 E-006366/2017 Svet

  Illegal activity of the Centre Maurits Coppieters

29-09-2017 E-006101/2017 Komisija

  Violation of the rights of minors in the secessionist process in Catalonia (Spain)

25-09-2017 E-005911/2017 Komisija

  Campaign of harassment of non-separatist public officials in Catalonia (Spain)

20-09-2017 P-005852/2017 Komisija

Evropski akcijski načrt za socialno gospodarstvo

04-09-2017 O-000070/2017 Komisija

  VP/HR - The situation in Venezuela

24-08-2017 E-005268/2017 Komisija

Pisne obrazložitve glasovanja

104

 

Izvajanje direktive o okoljski odgovornosti (A8-0297/2017 - Laura Ferrara)

26-10-2017

He votado a favor del informe debido a que, después de 10 años de implementación, la Directiva de responsabilidad ambiental sigue enfrentándose a una serie de obstáculos que tienen que ser resueltos. Por este motivo, es necesario revisarla, concretando sus definiciones, mejorando los programas de formación a nivel nacional, introduciendo mecanismos de compensación colectivos a nivel de la UE y aumentando los requisitos de seguridad financiera para aquellas actividades más peligrosas ambientalmente.

 

Okvir za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje (A8-0387/2016 - Paul Tang)

26-10-2017

La titulización es el proceso de agrupación y conversión de préstamos en valores, para poder ser vendidos a inversores. Para seguir con la construcción de una unión de los mercados de capitales, la Comisión ha propuesto un reglamento que establece normas comunes y proporciona un marco para una titulización simple, transparente y normalizada. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el primer acuerdo al que se ha llegado con el texto propuesto.

 

Bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja (A8-0388/2016 - Othmar Karas)

26-10-2017

El nuevo marco para una titulización tiene repercusiones para el marco prudencial general de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Por este motivo, la Comisión ha propuesto modificar el vigente Reglamento sobre requisitos de capital a fin de ajustar los perfiles de absorción de riesgos con objeto de reflejar adecuadamente las características específicas de las titulizaciones. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el primer acuerdo al que se ha llegado con el texto propuesto.

 

Spoštovanje zasebnega življenja in varstvo osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitev Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (A8-0324/2017 - Marju Lauristin)

26-10-2017

Los ciudadanos, los consumidores y las empresas dependen cada vez más de los nuevos servicios basados en Internet. Estos servicios facilitan el trabajo pero también crean riesgos de privacidad y seguridad, debido a que muchos rastrean a sus usuarios sin haber obtenido su consentimiento. Por este motivo, considero que la UE debe comprometerse con un texto legal completo y con el equilibrio correcto entre el derecho a la privacidad y la libertad de comunicación, salvaguardando la confidencialidad de las comunicaciones.

 

Boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (RC-B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017)

26-10-2017

He votado a favor de la resolución que condena gravemente cualquier forma de violencia sexual y exige un enfoque de tolerancia cero al acoso y abuso sexual.
El abuso sexual sigue existiendo porque sigue existiendo el miedo, las víctimas tienen miedo a ser señaladas, estigmatizadas, de perder su trabajo o de no ser creídas. El 55 % de las mujeres de la Unión dicen que han sido acosadas sexualmente alguna vez. Si vamos a mujeres directivas el porcentaje sube a un 75 %. Esto ocurre en todas partes y es intolerable. Por este motivo, la resolución hace un llamamiento a las instituciones de la UE y a los Estados Miembros para que apliquen mejor leyes ya existentes que prohíben el acoso sexual y adopten todas las medidas posibles para prevenir y poner fin a esta violación sistemática de los derechos fundamentales.

 

Ekonomske politike euroobmočja (A8-0310/2017 - Gunnar Hökmark)

26-10-2017

Estoy de acuerdo con el informe que presenta el panorama económico de los Estados Miembros de la UE, destacando principalmente un estancamiento en el crecimiento económico. Introduce las diferentes áreas donde se necesitan reformas estructurales y destaca la necesidad de una mayor inversión para garantizar un auge económico. Además, incluye recomendaciones específicas para cada país y destaca la necesidad de establecer estándares más altos para las reformas capaces de producir un mayor crecimiento en nuestras economías.

 

Pogajalski mandat za trgovinska pogajanja z Avstralijo (A8-0311/2017 - Daniel Caspary)

26-10-2017

El informe recoge la propuesta de mandato para la negociación del Acuerdo Comercial con Australia siguiendo las recomendaciones propuestas por la Comisión en setiembre. He dado mi apoyo puesto que estoy a favor de empezar con unas negociaciones comerciales ambiciosas con Australia.

 

Pogajalski mandat za trgovinska pogajanja z Novo Zelandijo (A8-0312/2017 - Daniel Caspary)

26-10-2017

El informe recoge la propuesta de mandato para la negociación del Acuerdo Comercial con Nueva Zelanda siguiendo las recomendaciones propuestas por la Comisión en setiembre. He dado mi apoyo puesto que estoy a favor de empezar con unas negociaciones comerciales ambiciosas con Nueva Zelanda.

 

Spremljanje uporabe prava EU v letu 2015 (A8-0265/2017 - Kostas Chrysogonos)

26-10-2017

He votado a favor del informe puesto que considero que asegurar que la legislación nacional cumple con la legislación europea, así como un marco legislativo nacional con pleno respeto de los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en los Tratados y la Carta de Derechos Fundamentales debe ser una prioridad para todos los Estados Miembros. El informe destaca la necesidad de seguir trabajando en varios ámbitos, como la justicia y libertad, migración, transparencia y la eficacia de la administración de la UE.

 

Predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2018 – vsi oddelki

25-10-2017

He votado a favor del proyecto del presupuesto general de la UE. Además he dado mi apoyo a las enmiendas que proponen la ejecución de programas de desempleo juvenil desde el punto de vista de género, teniendo en cuenta que España es el segundo país de la UE con mayor desempleo juvenil. También he apoyado las enmiendas que garantizan ayudas para la lucha contra las drogas, ayudas al desarrollo en áreas urbanas para cumplir con los objetivos de la agenda Europa 2020 y ayudas al desarrollo para la igualdad de género para cumplir con el objetivo 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, he votado para reforzar los fondos y la rápida movilización de la asistencia común en desastres naturales).

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels