Javier COUSO PERMUY : Domov 

Podpredsednik 

Odbor za zunanje zadeve 
Delegacija za odnose z Irakom 

Član 

Pododbor za varnost in obrambo 
Delegacija za odnose s parlamentarno skupščino zveze NATO 

Namestnik 

Pododbor za človekove pravice 
Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika 
Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini 

Nedavne dejavnosti 

Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Dansko (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) ES  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt