Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
 • Članica
 • Belgija Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Datum rojstva: 2. maj 1972, Sint-Truiden

Govori na plenarnem zasedanju

565

Razmere v Jemnu (razprava)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

Stanje v Uniji (razprava)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(3)

Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 28. in 29. junija 2018 (razprava)

03-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-03(16)

Položaj rohinških beguncev, zlasti trpljenje otrok

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.3)

Razmere v Gazi in status Jeruzalema (razprava)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(13)

Razprava s predsednikom belgijske vlade Charlesom Michelom o prihodnosti Evrope (razprava)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Zaščita otrok pri migracijah (razprava)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Razmere v Gazi

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (razprava)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(11)

Poročila v vlogi poročevalca

1

POROČILO o zasebnih varnostnih podjetjih

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Poročila v vlogi poročevalca v senci

13

POROČILO o odnosih EU-NATO

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

POROČILO o trenutnih razmerah v sektorjih ovčjereje in kozjereje v Uniji ter obetih zanju

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

POROČILO o poročilu Komisije o Kosovu za leto 2016

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

POROČILO o ženskah in njihovi vlogi na podeželju

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

POROČILO o obravnavanju tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

POROČILO o odnosih med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Mnenja v vlogi poročevalca

3

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU

AGRI
09-10-2018 AGRI_AD(2018)625318

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

6

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014

AFET
01-10-2018 AFET_AD(2018)627015

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Svetao določitvi pravnega okvira evropskih solidarnostnih enot ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

MNENJE o strategiji EU-Afrika: spodbujanje razvoja

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 in (EU) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

MNENJE o prihodnosti odnosov AKP-EU po letu 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

MNENJE o predlogu Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Institucionalni predlogi resolucij

302

Predlog skupne resolucije o Mjanmaru, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Predlog skupne resolucije o Kambodži, zlasti primer Kem Sokhe

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Predlog skupne resolucije o Ugandi, aretacija opozicijskih poslancev

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog skupne resolucije o avtonomnih orožnih sistemih

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Predlog skupne resolucije o Burundiju

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Predlog skupne resolucije o Somaliji

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Predlog skupne resolucije o politični krizi v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v Kišinjevu

04-07-2018 RC-B8-0322/2018

Osebni predlogi resolucij

1

Predlog resolucije o boju proti diskriminaciji na podlagi rase, vere in narodnosti

06-02-2017 B8-0138/2017

Pisne izjave

3

Pisna izjava o ljudeh z downovim sindromom

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Zastarano

Podrobnosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Datum predložitve : 21-11-2016
Pretek roka : 21-02-2017
Število podpisnikov : 69 - 22-02-2017

Pisna izjava o darovanju organov

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Zastarano

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Datum predložitve : 07-03-2016
Pretek roka : 07-06-2016
Število podpisnikov : 113 - 08-06-2016

Pisna izjava o varnosti v letalstvu in nevarnih letih vojaških letal

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Zastarano

Podrobnosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum predložitve : 05-10-2015
Pretek roka : 05-01-2016
Število podpisnikov : 106 - 06-01-2016

Vprašanja za pisni odgovor

146

  European methodology for rules of origin for diamonds

14-09-2018 E-004675/2018 Komisija

  VP/HR - Relocation of the Bedouin village of Khan al-Ahmar and violence against residents in the West Bank

23-08-2018 E-004327/2018 Komisija

  The drought and its impact on farming

23-08-2018 E-004326/2018 Komisija

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Komisija

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Komisija

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Komisija

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Komisija

  The real benefit of ethical certifications in tea and cocoa industries: the need for an informed choice for EU consumers

09-07-2018 E-003733/2018 Komisija

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Komisija

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Svet

Vprašanja za ustni odgovor

21

Večja interpelacija - VP/HR - Odgovor EU na neprimerno spolno vedenje v organizacijah za pomoč

21-03-2018 O-000032/2018 Komisija

Zaščita otrok pri migracijah

20-03-2018 O-000031/2018/rev.1 Komisija

Preiskava po škandalu "Dieselgate 2.0"

02-02-2018 O-000013/2018 Komisija

VP/HR - Položaj zagovornic človekovih pravic in podpora, ki jim jo nudi EU

21-12-2017 O-000102/2017 Komisija

Položaj zagovornic človekovih pravic in podpora, ki jim jo nudi EU

21-12-2017 O-000101/2017 Komisija

Boj proti trgovini z ženskami in dekleti za spolno in delovno izkoriščanje v EU

01-12-2017 O-000094/2017 Komisija

Vpliv ruske prepovedi uvoza kmetijskih proizvodov

20-10-2017 O-000081/2017 Komisija

Priznavanje šolskih obdobij v tujini

02-06-2017 O-000048/2017 Komisija

Manjša interpelacija - VP/HR - Sklenitev prednostnih nalog partnerstva med EU in Egiptom

04-05-2017 O-000036/2017 Komisija

Večja interpelacija - Nadaljnje ukrepanje po škandalu z uvozom mesa iz Brazilije

12-04-2017 O-000029/2017 Komisija

Interpelacije

4

VP/HR - Odgovor EU na neprimerno spolno vedenje v organizacijah za pomoč

21-03-2018 G-000003/2018

VP/HR - Sklenitev prednostnih nalog partnerstva med EU in Egiptom

04-05-2017 K-000002/2017

Nadaljnje ukrepanje po škandalu z uvozom mesa iz Brazilije

12-04-2017 G-000004/2017

VP/HR - Izraelska politika naseljevanja

27-01-2017 K-000001/2017

Pisne obrazložitve glasovanja

657

 

Sveženj strategije za javno naročanje (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)

04-10-2018

Ik stemde voor een Europese strategie inzake overheidsopdrachten. Bij overheidsuitgaven gefinancierd met belastinggeld is transparantie en eerlijkheid vereist. Het voorstel biedt richtlijnen aan die de lidstaten zou moeten helpen om hun strategische doelstellingen uit te voeren, en dient ter regulatie van de aankoop door de overheid van goederen, diensten of werken. Innovatie is belangrijk, maar hetzelfde geldt voor transparantie en anderzijds ook voor de bevoegdheden van de lidstaten om hun nationaal beleid te voeren.

 

Agencija EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss)

04-10-2018

Om criminaliteit binnen en buiten de grenzen tegen te gaan stemde ik voor dit verslag over Eurojust. Het voorstel diende ter duiding dat internationale misdaad een internationale aanpak nodig heeft en verdere harmonisatie tussen de nationale gerechtsinstellingen via onder meer een betere gegevensuitwisseling. Daarnaast haalt het de nood aan voor een verheldering van de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden van het Europees Openbaar Ministerie enerzijds en Eurojust anderzijds. Omdat georganiseerde misdaad alle burgers aangaat, stemde ik voor de voorgestelde hervormingen van Eurojust

 

Vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck)

04-10-2018

Dit verslag wil een betere bestrijding van financiering van georganiseerde misdaad aangaan, via o.a. het witwassen van geld en onwettig contantenverkeer. Het rapport stelt namelijk een vereenvoudiging voor van het rechtskader om deze misdaden aan te pakken. Bijvoorbeeld door het verordeningsproces dat beveelt tot bevriezing of confiscatie van goederen verworven door misdrijven te versnellen, een sterkere rol te geven aan centrale nationale bevoegdheden, en een betere communicatie tussen nationale autoriteiten na te streven. Om te zorgen dat de mensenrechten ten allen tijde gerespecteerd wordt, en er op een efficiënte manier aan misdaadbestrijding gedaan kan worden, stemde ik voor dit voorstel.

 

Prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)

04-10-2018

In het digitale tijdperk is het belangrijk om grondig na te denken over gegevensverkeer binnen onze eengemaakte markt ¬— persoonsgebonden of niet. Enerzijds is de soevereiniteit van de lidstaten belangrijk om bepaalde gegevensuitwisseling te beperken, maar anderzijds brengt dit een kostenplaatje met zich mee qua opslag van de data en zouden alle partijen binnen de eengemaakte markt toegang moeten hebben tot niet-persoonsgebonden gegevens, mits een evenwichtig rechtskader in werking is. Het voorstel raadt aan tot een duidelijk, eenvoudig en toegankelijk kader voor gegevensuitwisseling daarom stemde ik voor.

 

Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)

04-10-2018

Ik stemde voor bindend VN instrument voor transnationale bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Het voorstel vertrekt van het standpunt dat transnationale bedrijven indirect kunnen bijdragen tot menselijk leed over de grenzen heen, zij het via het in stand houden van kinderarbeid, of via het leveren aan wapens aan betrokken partijen in een conflict. Enerzijds moeten de industrieën beschermd worden, gezien zij de kern van de Europese economie uitmaken, anderzijds moeten we ze ook houden aan hun verplichtingen jegens de mensenrechten.

 

Razmere v Jemnu (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

04-10-2018

In een oorlog zijn alle partijen schuldig aan oorlogsmisdaden. Mijn stem gold de toekomst en veiligheid van de burgers van Jemen. Het rapport roept op tot grotere sociale dialoog en een groter respect voor de mensenrechten, alsook het garanderen dat humanitaire steun ten allen tijde geleverd kan worden aan de behoeftigen. Daarnaast geeft het aan dat blijvende wapenleveringen ¬— ongeacht de bestemming ¬— het conflict enkel kunnen laten voortduren. In protest tegen de inhumane omstandigheden, bracht ik mijn stem uit om het conflict in Jemen te doen stoppen.

 

Boj proti carinskim goljufijam in zaščita lastnih sredstev EU (B8-0400/2018)

04-10-2018

Naar aanleiding van de Britse douanefraudezaak in 2018, stemde ik vandaag voor een voorstel om de douanecapaciteiten te versterken, alsook om verder te onderzoeken hoe douanerechten en -plichten ten allen tijde nagestreefd worden. Enerzijds verkent het voorstel een mogelijke overheveling van douanebestrijding van nationaal naar Europees niveau, anderzijds roept het op tot betere naleving van de douanevereisten door alle lidstaten, ook die lidstaten die niet lid zijn van het Europees Openbaar Ministerie.

 

Harmonizacija in poenostavitev nekaterih pravil v okviru sistema DDV (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)

03-10-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd dat handelt over de grondbeginselen voor het toekomstige definitieve btw-stelsel. Een toekomstig btw-stelsel moet enerzijds belastingsfraude tegengaan, maar anderzijds ook efficiënt, transparant en toegankelijk zijn voor zowel de gewone burger als bedrijven en ondernemers. Het parlement boog zich over de voorstellen die een aantal vereenvoudigde procedures voor belastingaangifte en grensoverschrijdende btw inhouden. Een soepel systeem is vereist dat efficiënt kan optreden in interne en grensoverschrijdende btw-geschillen en anderzijds fraude tegengaat.

 

DDV: obdobje uporabe mehanizma obrnjene davčne obveznosti ter mehanizma za hiter odziv (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen)

03-10-2018

Het verslag behandelt de mogelijkheid voor lidstaten om de verleggingsregeling voor de betaling van btw toe te passen om grootschalige fraude tegen te gaan. Lidstaten die met belastingontduiking of –ontwijking kampen, zouden baat hebben bij een sneller en efficiënt preventie- en bestrijdingsmechanisme. Ik heb gestemd voor dit voorstel om een vereenvoudigde en betere fraudebestrijding over de grenzen heen te bekomen.

 

Upravno sodelovanje na področju trošarin glede vsebine elektronske evidence (A8-0285/2018 - Ivana Maletić)

03-10-2018

Goederenverkeer tussen lidstaten of via een derde lidstaat vereisen een nauwkeurige administratieve samenwerking. Dit is zeker het geval als er een overlapping is betreffende het gebruik van de goederen, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijke consumptie. Daarom stemde ik voor het voorstel aangaande de legale basis voor administratieve samenwerking, alsook de aanbevelingen ten aanzien van de financiering van een dergelijke gecentraliseerde dienst.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel