Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
 • Članica
 • Belgija Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Datum rojstva: 2. maj 1972, Sint-Truiden

Govori na plenarnem zasedanju

562

Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 28. in 29. junija 2018 (razprava)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

Položaj rohinških beguncev, zlasti trpljenje otrok

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

Razmere v Gazi in status Jeruzalema (razprava)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(13)

Razprava s predsednikom belgijske vlade Charlesom Michelom o prihodnosti Evrope (razprava)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Zaščita otrok pri migracijah (razprava)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Razmere v Gazi

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (razprava)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(11)

Razmere v Siriji (razprava)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Razmere v Rusiji (razprava)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

„Uboji iz usmiljenja“ v Ugandi

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(8.3)

Poročila v vlogi poročevalca

1

POROČILO o zasebnih varnostnih podjetjih

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Poročila v vlogi poročevalca v senci

13

POROČILO o odnosih EU-NATO

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

POROČILO o trenutnih razmerah v sektorjih ovčjereje in kozjereje v Uniji ter obetih zanju

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

POROČILO o poročilu Komisije o Kosovu za leto 2016

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

POROČILO o ženskah in njihovi vlogi na podeželju

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

POROČILO o obravnavanju tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

POROČILO o odnosih med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Mnenja v vlogi poročevalca

2

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

5

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Svetao določitvi pravnega okvira evropskih solidarnostnih enot ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

MNENJE o strategiji EU-Afrika: spodbujanje razvoja

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 in (EU) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

MNENJE o prihodnosti odnosov AKP-EU po letu 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

MNENJE o predlogu Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Institucionalni predlogi resolucij

295

Predlog skupne resolucije o Burundiju

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Predlog skupne resolucije o Somaliji

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Predlog skupne resolucije o politični krizi v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v Kišinjevu

04-07-2018 RC-B8-0322/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0337/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0330/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0327/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog resolucije o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah

02-07-2018 B8-0319/2018

Predlog skupne resolucije o položaju rohinških beguncev, zlasti trpljenju otrok

13-06-2018 RC-B8-0292/2018

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Osebni predlogi resolucij

1

Predlog resolucije o boju proti diskriminaciji na podlagi rase, vere in narodnosti

06-02-2017 B8-0138/2017

Pisne izjave

3

Pisna izjava o ljudeh z downovim sindromom

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Zastarano

Podrobnosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Datum predložitve : 21-11-2016
Pretek roka : 21-02-2017
Število podpisnikov : 69 - 22-02-2017

Pisna izjava o darovanju organov

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Zastarano

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Datum predložitve : 07-03-2016
Pretek roka : 07-06-2016
Število podpisnikov : 113 - 08-06-2016

Pisna izjava o varnosti v letalstvu in nevarnih letih vojaških letal

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Zastarano

Podrobnosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum predložitve : 05-10-2015
Pretek roka : 05-01-2016
Število podpisnikov : 106 - 06-01-2016

Vprašanja za pisni odgovor

143

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Komisija

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Komisija

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Komisija

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Komisija

  The real benefit of ethical certifications in tea and cocoa industries: the need for an informed choice for EU consumers

09-07-2018 E-003733/2018 Komisija

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Komisija

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Svet

  Future integration of ELFM in the Landfill Directive and support for the competency network on ELFM

29-06-2018 E-003580/2018 Komisija

  Support for enhanced landfill mining

29-06-2018 E-003579/2018 Svet

Vprašanja za ustni odgovor

21

Večja interpelacija - VP/HR - Odgovor EU na neprimerno spolno vedenje v organizacijah za pomoč

21-03-2018 O-000032/2018 Komisija

Zaščita otrok pri migracijah

20-03-2018 O-000031/2018/rev.1 Komisija

Preiskava po škandalu "Dieselgate 2.0"

02-02-2018 O-000013/2018 Komisija

VP/HR - Položaj zagovornic človekovih pravic in podpora, ki jim jo nudi EU

21-12-2017 O-000102/2017 Komisija

Položaj zagovornic človekovih pravic in podpora, ki jim jo nudi EU

21-12-2017 O-000101/2017 Komisija

Boj proti trgovini z ženskami in dekleti za spolno in delovno izkoriščanje v EU

01-12-2017 O-000094/2017 Komisija

Vpliv ruske prepovedi uvoza kmetijskih proizvodov

20-10-2017 O-000081/2017 Komisija

Priznavanje šolskih obdobij v tujini

02-06-2017 O-000048/2017 Komisija

Manjša interpelacija - VP/HR - Sklenitev prednostnih nalog partnerstva med EU in Egiptom

04-05-2017 O-000036/2017 Komisija

Večja interpelacija - Nadaljnje ukrepanje po škandalu z uvozom mesa iz Brazilije

12-04-2017 O-000029/2017 Komisija

Interpelacije

4

VP/HR - Odgovor EU na neprimerno spolno vedenje v organizacijah za pomoč

21-03-2018 G-000003/2018 Komisija

VP/HR - Sklenitev prednostnih nalog partnerstva med EU in Egiptom

04-05-2017 K-000002/2017 Komisija

Nadaljnje ukrepanje po škandalu z uvozom mesa iz Brazilije

12-04-2017 G-000004/2017 Komisija

VP/HR - Izraelska politika naseljevanja

27-01-2017 K-000001/2017 Komisija

Pisne obrazložitve glasovanja

597

 

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

Ik heb gestemd tegen de beslissing om de onderhandelingen aan te vatten met de Raad op basis van het compromis binnen de Commissie-JURI. Het Internet moet open en vrij blijven, maar de auteurs moeten ook erkend worden in hun rechten. Het huidige akkoord binnen JURI voldeed niet.

 

Evropska državljanska pobuda (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat dit toelaat het Europees Burger Initiatief te gebruiken als een instrument voor maatschappelijke betrokkenheid in de Unie. Ik vind het belangrijk dat het Europees Parlement zich inzet om een passend niveau van openbaar debat te bevorderen.

 

Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Hrvaškem (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina)

05-07-2018

Met de toetreding van Kroatië bij de Europese Unie moeten er nog enkele dossiers geregeld worden. Ik stem in met het uitvoeringsbesluit van de Raad om DNA-gegevens, volgens de EU-wetgeving, automatisch te delen met Kroatië o.a. in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

 

Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat dit zal leiden tot een vereenvoudiging van het beheer en het ontvangen van EU-fondsen. Ik steun de aandacht die de Commissie geeft aan de vereenvoudiging voor ontvangers van EU-middelen, het doeltreffender gebruik van financieringsinstrumenten en een flexibeler begrotingsbeheer. Dit zal leiden tot een eenvoudigere en efficiëntere administratie.

 

Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit rapport gestemd, omdat zo visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen. Dit helpt onze diensten om te beoordelen of reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid toegelaten kunnen worden op ons grondgebied. Ik steun dit voorstel omdat er vandaag ongeveer 1,4 miljard inwoners vrijgesteld zijn van visumplicht wanneer ze de EU binnen reizen. Er wordt verwacht dat dit aantal tegen 2020 met 20 % zal toenemen. Wij hebben over niet-visumplichtige derde onderdanen, die naar de EU reizen, minder informatie ter beschikking dan over reizigers die wel visumplichtig zijn.

 

Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS): naloge Europola (A8-0323/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat het goed is dat visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen om de aanwezigheid van deze reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid te beoordelen. Ik stemde in met de taken die Europol in deze werden toebedeeld.

 

Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (A8-0404/2017 - Monica Macovei)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat ik de Commissie steun in het versterken van het mandaat van EU-LISA zodat het technische oplossingen kan ontwikkelen en uitrollen om de informatiesystemen van de EU interoperabel te maken en zo de leemten in de informatie te dichten en informatie-uitwisseling tussen de informatiesystemen mogelijk te maken.

 

Proračun 2019 – mandat za trialog (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd wegens de aandacht voor een hernieuwde EU-defensieagenda, met inbegrip van het ‘European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)’ als een eerste stap in het Europees Defensiefonds. Ik ben ervan overtuigd dat deze gedeelde inspanning zal bijdragen tot de totstandkoming van schaalvoordelen en betere coördinatie tussen de lidstaten en de privésector, die bijdragen aan de strategische belangen van de EU als globale speler.

 

73. zasedanje generalne skupščine OZN (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat de EU hiermee aandringt op een hervorming van het VN-systeem en de Veiligheidsraad. Ik steun de 3-pijler-hervorming van de secretaris-generaal, waarbij een brede consensus voor de Algemene Vergadering wordt gezocht, het veto-systeem van de Veiligheidsraad wordt beperkt en de samenstelling van de Veiligheidsraad moet voldoen aan de situatie vandaag, met inbegrip van een permanent zitje voor de EU. Voorts steun ik de prioriteiten die de EU in deze vergadering wil aanhalen omtrent vrede en veiligheid, vrouwenrechten, non-proliferatie, mensenrechten, klimaat en de Global Compact voor migratie.

 

Migracijska kriza in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih mejah (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

Ik maak me ernstige zorgen over de humanitaire situatie in Venezuela. Grote aantallen doden en een ongekende instroom van migranten en vluchtelingen. Vele Venezolanen voelen zich gedwongen om hun land te verlaten als gevolg van het gebrek aan voedsel, drinkwater en geneesmiddelen.
De Venezolaanse autoriteiten moeten erkennen dat er sprake is van een humanitaire crisis en voorkomen dat de situatie verslechtert. Ik stemde voor deze gemeenschappelijke resolutie.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel