James NICHOLSON : Domov 

Podpredsednik 

Delegacija za odnose z državami južne Azije 

Član 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Namestnik 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
Odbor za regionalni razvoj 
Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN) 

Nedavne dejavnosti 

Kontakt