Stefano MAULLU : Domov 

Podpredsednik 

Odbor za kulturo in izobraževanje 

Član 

Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija 

Namestnik 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
Odbor za promet in turizem 
Delegacija za odnose z Izraelom 

Nedavne dejavnosti 

Protokol k Sporazumu med EU in Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, in o „Eurodacu“ (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) IT  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov (A8-0401/2018 - Dan Nica) IT  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt