John PROCTER : Domov 

Član 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
Odbor za kulturo in izobraževanje 
Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Črna gora 

Namestnik 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
Delegacija za odnose z Japonsko 

Nedavne dejavnosti 

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin  
- CULT_AD(2018)616832 -  
-
CULT 
Mnenja v vlogi poročevalca v senci 

Kontakt