John FLACK : Domov 

Član 

Odbor za regionalni razvoj 
Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko 

Namestnik 

Odbor za ribištvo 
Delegacija za odnose z Japonsko 

Kontakt