Nosheena MOBARIK : Domov 

Članica 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
Delegacija za odnose z Japonsko 

Namestnica 

Odbor za ribištvo 
Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
Pododbor za človekove pravice 
Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija 

Kontakt