Evelyne GEBHARDT : Šesti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu - Članica

Nacionalne stranke  

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemčija)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko

Namestnica 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose s Korejskim polotokom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose s Korejskim polotokom

all-activities 

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 52a

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 53, člen 54, Priloga V

MNENJE o novi vlogi in pristojnosti Parlamenta pri izvajanju lizbonske pogodbe  
- IMCO_AD(2008)404819 -  
-
IMCO 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 133

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o urgentnem sodelovanju pri vračanju pogrešanih otrok  
- P6_DCL(2008)0036 - Sprejeto  
Edward MCMILLAN-SCOTT , Roberta ANGELILLI , Glenys KINNOCK , Evelyne GEBHARDT , Diana WALLIS  
Datum predložitve : 21-04-2008
Pretek roka : 24-07-2008
Sprejeto (datum) : 02-09-2008
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P6_TA(2008)0391
Število podpisnikov : 418 - 24-07-2008

Seznam navzočih 
Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12G306
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštni naslov 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12G306
  1047 Brussels
   
  Contact data: