Evelyne GEBHARDT : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Članica

Nacionalne stranke  

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemčija)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Namestnica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z državami južne Azije
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Posebni odbor za finančno, gospodarsko in socialno krizo
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Posebnega odbora za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 194 in 162(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 52a

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 205a

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 53, člen 54, Priloga V

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o primerljivosti provizij, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavami plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov  
- IMCO_AD(2013)519594 -  
-
IMCO 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu  
- IMCO_AD(2013)505986 -  
-
IMCO 
MNENJE o ponovni industrializaciji Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti  
- IMCO_AD(2013)504038 -  
-
IMCO 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 205a

MNENJE o tehnološki in industrijski bazi evropske obrambe  
- IMCO_AD(2013)516616 -  
-
IMCO 
MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev  
- IMCO_AD(2013)496470 -  
-
IMCO 
MNENJE o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2012  
- IMCO_AD(2012)496396 -  
-
IMCO 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 133

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12G306
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštni naslov 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12G306
  1047 Brussels
   
  Contact data: