Evelyne GEBHARDT : Domov 

Članica 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko 

Namestnica 

Odbor za pravne zadeve 

Kontakt