Ralph PACKET : Domov 

Član 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN) 

Namestnik 

Odbor za mednarodno trgovino 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
Delegacija za odnose z Indijo 

Nedavne dejavnosti 

Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) NL  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt