Geert BOURGEOIS : Domov 

Član 

Odbor za mednarodno trgovino 
Odbor za ustavne zadeve 
Delegacija za odnose z Indijo 

Namestnik 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

Nedavne dejavnosti 

Nasprotovanje v skladu s členom 111 Poslovnika: seznam projektov skupnega interesa Unije (B9-0091/2020) NL  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: svinec in njegove spojine (B9-0089/2020) NL  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Avtomatizirano sprejemanje odločitev: zagotavljanje varstva potrošnikov ter prostega pretoka blaga in storitev (B9-0094/2020) NL  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt