Irina VON WIESE : 9. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : skupina Renew Europe - Članica

Nacionalne stranke  

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Združeno kraljestvo)

Podpredsednica 

  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Pododbor za človekove pravice

Poslanci 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Pododbor za človekove pravice
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za zunanje zadeve
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za peticije
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacija za odnose z državami Mašreka

Namestnica 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Druge parlamentarne dejavnosti 

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Izjave o udeležbi poslancev na prireditvah, ki jih organizirajo tretje osebe 

Izjava o dobrem ravnanju