Sheila RITCHIE : 9. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : skupina Renew Europe - Članica

Nacionalne stranke  

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Združeno kraljestvo)

Poslanci 

  • 02-07-2019 / 28-01-2020 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za proračunski nadzor
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

Namestnica 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
  • 29-01-2020 / 31-01-2020 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Druge parlamentarne dejavnosti 

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Izjava o dobrem ravnanju