Pierre MOSCOVICI : Šesti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 20-07-2004 / 25-06-2007 : Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

 • 20-07-2004 / 25-06-2007 : Parti socialiste (Francija)

Podpredsednik 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Evropski parlament
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Predsedstvo
 • 16-01-2007 / 25-06-2007 : Evropski parlament
 • 16-01-2007 / 25-06-2007 : Predsedstvo

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za zunanje zadeve
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za zunanje zadeve
 • 31-01-2007 / 25-06-2007 : Odbor za zunanje zadeve
 • 14-03-2007 / 25-06-2007 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike

Namestnik 

 • 21-07-2004 / 14-09-2005 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 15-09-2005 / 14-01-2007 : Odbor za ustavne zadeve
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za ustavne zadeve
 • 31-01-2007 / 25-06-2007 : Odbor za ustavne zadeve

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Seznam navzočih 
Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.