Françoise GROSSETÊTE : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Podpredsednica

Nacionalne stranke  

  • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)
  • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francija)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Namestnica 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose s Švico in Norveško pri skupnem parlamentarnem odboru EU – Islandija in skupnem parlamentarnem odboru za Evropski gospodarski prostor (EGP)
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev  
- ENVI_AD(2017)604870 -  
-
ENVI 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Celovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih (B8-0241/2019) FR  
 

J’ai soutenu ce texte car il est urgent d’agir pour mieux identifier les substances dangereuses que l’on retrouve dans notre quotidien. L’identification et l’interdiction des perturbateurs endocriniens avérés, qui sont sources de cancers et problèmes hormonaux, est une question de santé publique. Le Parlement demande donc à la Commission de mettre rapidement sur la table une définition scientifique claire et transversale, permettant de cibler les perturbateurs endocriniens dans différents secteurs (cosmétiques, pesticides, jouets et plastiques, produits chimiques...). L’identification de ces substances permettra ensuite de modifier les réglementations applicables et de se prononcer sur leur interdiction définitive.

Evropska mejna in obalna straža (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) FR  
 

J’ai soutenu ce texte car il vise à renforcer le contrôle des frontières extérieures de l’Union européenne. En effet, il s’agit d’un règlement qui prévoit de doter l’agence européenne d’un corps permanent de 10 000 garde-frontières, opérationnel d’ici 2027. C’est une importante victoire du groupe PPE, qui réclamait depuis longtemps une augmentation des moyens pour le contrôle des frontières et la création d’un vrai corps européen, à même d’aider les États membres à faire face aux flux d’immigration irrégulière. Le texte permettra aussi de mieux organiser en commun le retour des migrants qui ne sont pas éligibles à l’asile. Cela montre que l’Europe, lorsqu’elle est unie, peut véritablement répondre au défi migratoire.

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport car il doit permettre de redonner confiance à nos concitoyens dans les études conduites par l’Agence européenne de sécurité des aliments. Fragilisée par des polémiques autour de l’autorisation de commercialisation donnée à certains pesticides comme le glyphosate, l’Agence doit regagner la confiance des citoyens en conduisant ses études de façon plus transparente et plus indépendante. Ce texte donne ainsi davantage de moyens à l’Agence afin qu’elle puisse conduire ses propres évaluations et se baser sur une science plus objective.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o kroničnih bolečinah, ki niso posledica rakavih bolezni, pri ljudeh, starejših od 65 let  
- P8_DCL(2016)0065 - Zastarano  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 136 - 13-12-2016
Pisna izjava o elektronskih zdravstvenih zapisih  
- P8_DCL(2016)0050 - Zastarano  
Victor NEGRESCU , Giovanni LA VIA , Biljana BORZAN , Françoise GROSSETÊTE , Eva KAILI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ivo VAJGL , Nessa CHILDERS , Enrico GASBARRA , Milan ZVER , Philippe DE BACKER , Kateřina KONEČNÁ , Piernicola PEDICINI , Ivan JAKOVČIĆ , José BLANCO LÓPEZ , Nicola CAPUTO , Fabio Massimo CASTALDO , Brando BENIFEI , Eva MAYDELL , Cătălin Sorin IVAN  
Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Število podpisnikov : 88 - 28-07-2016
Pisna izjava o evropskem medenem zajtrku in svetovnem dnevu čebe  
- P8_DCL(2016)0033 - Zastarano  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Datum predložitve : 11-04-2016
Pretek roka : 11-07-2016
Število podpisnikov : 224 - 12-07-2016

Izjave 

Izjava o finančnih interesih