Richard HOWITT : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Labour Party (Združeno kraljestvo)

Podpredsednik 

  • 13-10-2014 / 01-11-2016 : Delegacija za odnose z državami južne Azije

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Odbor za zunanje zadeve
  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Pododbor za človekove pravice
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacija za odnose z državami južne Azije

Namestnik 

  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Pododbor za varnost in obrambo
  • 10-10-2014 / 01-11-2016 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 194 in 162(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 52a

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 53, člen 54, Priloga V

MNENJE o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah odbora Združenih narodov za pravice invalidov  
- AFET_AD(2016)577008 -  
-
AFET 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 205a

MNENJE o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja  
- AFET_AD(2016)589183 -  
-
AFET 
MNENJE o izvajanju priporočil Parlamenta iz leta 2010 o socialnih in okoljskih standardih, človekovih pravicah in družbeni odgovornosti gospodarskih družb  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 123, člen 128, člen 130b in člen 135.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 128

Druge parlamentarne dejavnosti 

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 130, Priloga II

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o pomanjkanju ustreznih ustanov za varstvo otrok in podaljšano bivanje po pouku za invalidne otroke v EU  
- P8_DCL(2015)0009 - Zastarano  
Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum predložitve : 09-03-2015
Pretek roka : 09-06-2015
Število podpisnikov : 175 - 10-06-2015

Izjave 

Izjava o finančnih interesih