Richard HOWITT
 • Richard
  HOWITT
 • Združeno kraljestvo
 • Datum rojstva: 5. april 1961, Reading

Politične skupine

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Skupina Stranke evropskih socialistov - Član
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Skupina Stranke evropskih socialistov - Član
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu - Član
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Labour Party (Združeno kraljestvo)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Združeno kraljestvo)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Združeno kraljestvo)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Labour Party (Združeno kraljestvo)
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Labour Party (Združeno kraljestvo)

Podpredsednik

 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Odbor za regionalno politiko
 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Pododbor za človekove pravice
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Pododbor za človekove pravice
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Pododbor za človekove pravice
 • 13.10.2014 / 01.11.2016 : Delegacija za odnose z državami južne Azije

Član

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Odbor za regionalno politiko
 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegacija za odnose z državami Južne Amerike
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Delegacija za odnose z državami Južne Amerike
 • 16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegacija za odnose z državami Južne Amerike in zvezo MERCOSUR
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegacija za odnose z državami Južne Amerike in zvezo MERCOSUR
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegacija za odnose z državami Južne Amerike in zvezo MERCOSUR
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Odbor za razvoj in sodelovanje
 • 14.09.1999 / 14.01.2002 : Poslanci Evropskega parlamenta v paritetnem parlamentarnem zboru Sporazuma med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami ter Evropsko unijo (AKP-EU)
 • 17.01.2002 / 01.06.2003 : Odbor za razvoj in sodelovanje
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Poslanci Evropskega parlamenta v paritetnem parlamentarnem zboru Sporazuma med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami ter Evropsko unijo (AKP-EU)
 • 02.06.2003 / 19.07.2004 : Odbor za zunanje zadeve, človekove pravice ter skupno varnostno in obrambno politiko
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za zunanje zadeve
 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Pododbor za človekove pravice
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za zunanje zadeve
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Odbor za zunanje zadeve
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Pododbor za človekove pravice
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za zunanje zadeve
 • 16.07.2009 / 24.11.2009 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za zunanje zadeve
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Pododbor za človekove pravice
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Odbor za zunanje zadeve
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Pododbor za človekove pravice
 • 14.07.2014 / 12.10.2014 : Delegacija za odnose z državami južne Azije

Namestnik

 • 21.07.1994 / 10.08.1994 : Odbor za gospodarske in monetarne zadeve ter industrijsko politiko
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Odbor zarazvoj in sodelovanje
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Odbor za razvoj in sodelovanje
 • 05.02.1998 / 19.07.1999 : Pododbor za človekove pravice
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Rusija
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Začasni odbor za preučitev domnev o uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani obveščevalne agencije CIA
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 16.07.2009 / 15.09.2009 : Odbor za pravne zadeve
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija za odnose s parlamentarno skupščino zveze NATO
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija za odnose z državami južne Azije
 • 16.09.2009 / 18.01.2012 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija za odnose z Afganistanom
 • 25.11.2009 / 18.01.2012 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 10.10.2014 / 01.11.2016 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija

Parlamentarne dejavnosti na plenarnem zasedanju – sedmo zakonodajno obdobje

Govori na plenarnem zasedanju

149

Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (razprava)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(5)

Verska svoboda in kulturna raznolikost (razprava)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Razmere v Iranu (razprava)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Evropski enotni trg elektronskih komunikacij (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.25)

Prednostne naloge EU za 25. sejo sveta Združenih narodov za človekove pravice (razprava)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Poročilo o napredku Turčije za leto 2013 (razprava)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Razmere v Ukrajini (razprava)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Uporaba oboroženih brezpilotnih letal (razprava)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(15)

Poročila v vlogi poročevalca

2

Poročila v vlogi poročevalca v senci

3

POROČILO o odnosih med Evropsko unijo in Svetom za sodelovanje v Zalivu

AFET
10-03-2011 A7-0042/2011

POROČILO o letnem poročilu o človekovih pravicah v svetu v letu 2009 in politiki Evropske unije na tem področju

AFET
23-11-2010 A7-0339/2010

Mnenja v vlogi poročevalca

3

MNENJE o osnutku direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin

EMPL
10-12-2013 EMPL_AD(2013)519836

MNENJE o družbeni odgovornosti gospodarskih družb: upravičljivo, pregledno in odgovorno poslovno ravnanje in trajnostna rast

EMPL
15-01-2013 EMPL_AD(2013)498079

MNENJE o človekovih pravicah ter o socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih

EMPL
03-05-2010 EMPL_AD(2010)438256

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

2

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za dostop do trga pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč

EMPL
09-01-2014 EMPL_AD(2014)521839

MNENJE o vesoljski industrijski politiki EU – sprostitev potenciala za gospodarsko rast v vesoljskem sektorju

AFET
24-09-2013 AFET_AD(2013)514674

Predlogi resolucij

170

Predlog skupne resolucije o Pakistanu: nedavni primeri preganjanja

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Predlog skupne resolucije o razmerah v Severni Koreji (Demokratični ljudski republiki Koreji)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

Predlog resolucije o ruskem pritisku na države vzhodnega partnerstva, zlasti o destabilizaciji vzhodne Ukrajine

15-04-2014 B7-0435/2014/rev. 1

Predlog skupne resolucije o invaziji Rusije na Ukrajino

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Predlog skupne resolucije o varnosti in trgovini z ljudmi na Sinaju

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on security and human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0256/2014

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0253/2014

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog skupne resolucije Prednostne naloge EU za 25. sejo Sveta Združenih narodov za človekove pravice

10-03-2014 RC-B7-0234/2014

Predlog resolucije o prednostnih nalogah EU za 25. sejo sveta Združenih narodov za človekove pravice

05-03-2014 B7-0237/2014

Pisne izjave

3

Pisna izjava o osredotočanju na svetovno razsežnost boja proti spletnim vsebinam v zvezi s spolno zlorabo otrok

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Zastarano

Podrobnosti

Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria Da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS

Datum predložitve : 15-04-2013
Pretek roka : 15-07-2013
Število podpisnikov : 132 - 15-07-2013

Pisna izjava o prostovoljnem sistemu označevanja v Braillovi pisavi na embalaži industrijskih izdelkov

23-03-2011 P7_DCL(2011)0014 Sprejeto

Podrobnosti

Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM

Datum predložitve : 23-03-2011
Pretek roka : 23-06-2011
Sprejeto (datum) : 23-06-2011
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P7_TA(2011)0299
Število podpisnikov : 447 - 23-06-2011

Pisna izjava o prevzemu odgovornosti za holokavst

08-02-2010 P7_DCL(2010)0007 Zastarano

Podrobnosti

Richard HOWITT , Bogusław SONIK , Alexander Graf LAMBSDORFF , Marek SIWIEC , Dennis de JONG

Datum predložitve : 08-02-2010
Pretek roka : 20-05-2010
Število podpisnikov : 120 - 20-05-2010

Parlamentarna vprašanja

36

  'Mission for Growth to Israel': expansion of bilateral cooperation

16-04-2014 E-004914/2014 Komisija

  'Mission for Growth to Israel': business and human rights

16-04-2014 E-004913/2014 Komisija

  EU support for women with autism

16-04-2014 E-004912/2014 Komisija

  VP/HR - Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

01-10-2012 E-008756/2012 Komisija

  Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

28-09-2012 P-008754/2012 Komisija

  EU backing for complementarity between the International Criminal Court (ICC) and national judicial systems

14-06-2012 E-005949/2012 Komisija

  UK requests for state aid for the Coryton refinery in Essex

14-06-2012 P-005944/2012 Komisija

Politika EU o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu

19-04-2012 O-000104/2012 Komisija

Politika EU o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu

19-04-2012 O-000103/2012 Svet

  Temporary Agency Workers Directive

02-12-2011 E-011726/2011 Komisija

Parlamentarne dejavnosti na plenarnih zasedanjih v šestem parlamentarnem mandatu

Govori na plenarnem zasedanju

127

Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu v letu 2008 (razprava)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(11)

Humanitarne razmere oseb, nastanjenih v taboru Ašraf

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Obrazložitev glasovanja

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(8)

A6-0234/2009 - POROČILO s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o neširjenju jedrskega orožja in prihodnosti Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja

Novi sporazum EU/Rusija (razprava)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(12)

Enako obravnavanje oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost (razprava)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(14)

Obrazložitve glasovanja

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0132/2009 - POROČILO s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o prednostnih nalogah Evropske unije za 64. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov

Prihodnost avtomobilske industrije (razprava)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(11)

Poročila v vlogi poročevalca

2

POROČILO o družbeni odgovornosti podjetij: novo partnerstvo

EMPL
21-12-2006 A6-0471/2006

POROCILO o letnem poročilu o človekovih pravicah v svetu v letu 2005 in o politiki EU v zvezi s tem

AFET
02-05-2006 A6-0158/2006

Predlogi resolucij

15

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o razmerah v Gazi

13-01-2009 RC-B6-0051/2009

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom ter človekovih pravicah

20-10-2008 RC-B6-0538/2008

PREDLOG RESOLUCIJE o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom ter človekovih pravicah

15-10-2008 B6-0539/2008

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o Kašmirju

09-07-2008 RC-B6-0349/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on allegations of Mass graves in Indian-Administered Kashmir

08-07-2008 B6-0368/2008

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o sedmem zasedanju sveta Združenih narodov za človekove pravice

19-02-2008 RC-B6-0092/2008

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o razmerah v Gazi

19-02-2008 RC-B6-0066/2008

PREDLOG RESOLUCIJE o sedmem zasedanju sveta ZN za človekove pravice (UNHRC)

18-02-2008 B6-0101/2008

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Gazi

13-02-2008 B6-0069/2008

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o primeru Alana Johnstona, novinarja televizijske mreže BBC

25-04-2007 RC-B6-0159/2007

Pisne izjave

5

Pisna izjava o Kolumbiji in trgovinskih preferencialih GSP plus

20-10-2008 P6_DCL(2008)0090 Zastarano

Podrobnosti

Richard HOWITT , Caroline LUCAS , Patrick GAUBERT , Helmuth MARKOV , Renate WEBER

Datum predložitve : 20-10-2008
Pretek roka : 05-02-2009
Število podpisnikov : 138 - 09-02-2009

Pisna izjava o diskriminaciji invalidnih otrok v Evropski uniji in njihovi namestitvi v zavode

09-04-2008 P6_DCL(2008)0024 Zastarano

Podrobnosti

Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT

Datum predložitve : 09-04-2008
Pretek roka : 15-07-2008
Število podpisnikov : 213 - 10-07-2008

Pisna izjava o diskriminaciji in družbeni izključenosti otrok s posebnimi potrebami

18-06-2007 P6_DCL(2007)0064 Sprejeto

Podrobnosti

Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT , Kathy SINNOTT , Roberta ANGELILLI , Anna ZÁBORSKÁ

Datum predložitve : 18-06-2007
Pretek roka : 25-10-2007
Sprejeto (datum) : 13-11-2007
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P6_TA(2007)0506
Število podpisnikov : 432 - 25-10-2007

Pisna izjava o sprejetju zakona, ki kaznuje zanikanje armenskega genocida leta 1915, v francoski narodni skupščini

13-11-2006 P6_DCL(2006)0080 Zastarano

Podrobnosti

Michael CASHMAN , Andrew DUFF , Richard HOWITT

Datum predložitve : 13-11-2006
Pretek roka : 23-02-2007
Število podpisnikov : 38 - 23-02-2007

Pisna izjava o revmatičnih boleznih

05-07-2005 P6_DCL(2005)0041 Sprejeto

Podrobnosti

Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA

Datum predložitve : 05-07-2005
Pretek roka : 05-10-2005
Sprejeto (datum) : 13-10-2005
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P6_TA(2005)0389
Število podpisnikov : 406 - 05-10-2005

Parlamentarna vprašanja

31

  Availability of impartial advice on driving and vehicle choice for disabled people in Europe

30-06-2008 E-3918/2008 Svet

  Child labour

29-05-2008 E-3220/2008 Komisija

Palestinski zaporniki v Izraelu

15-04-2008 O-0041/2008 Komisija

Palestinski zaporniki v Izraelu

15-04-2008 O-0040/2008 Svet

  Renewal of the regulation on GSP+ status for beneficiary countries

07-04-2008 H-0248/2008 Svet

  The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

02-04-2008 H-0240/2008 Komisija

  Reduced VAT rates on audio books for blind people

06-03-2008 E-1571/2008 Komisija

  Ensuring victims' rights in Colombia

16-01-2008 E-0211/2008 Komisija

  Revision of the Copyrights Directive

12-12-2007 P-6415/2007 Komisija

  Urban Transport Green Paper

28-09-2007 E-4906/2007 Komisija

Parlamentarne dejavnosti na plenarnih zasedanjih v petem parlamentarnem mandatu

Govori na plenarnem zasedanju

103

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  Pakistan

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(11)

  Human rights in 2003 and EU policy

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(12)

  Political Dialogue and Cooperation Agreements with Central America and the Andean Community

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(1)

  Enlargement / Candidate countries (continuation)

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(4)

  Question Time (Commission)

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(12)

  EU policy towards South Caucusus

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(2)

  Vote (continuation)

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(5)

  Question Time (Commission)

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(10)

  EU-UN relations

29-01-2004 P5_CRE(2004)01-29(1)

Poročila v vlogi poročevalca

2

Predlogi resolucij

14

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

31-03-2004 RC-B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

29-03-2004 B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

05-02-2002 RC-B5-0034/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

31-01-2002 B5-0036/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on human rights

15-02-2000 RC-B5-0126/2000

  MOTION FOR A RESOLUTION on the meeting of the UN Human Rights Committee

14-02-2000 B5-0126/2000

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on human rights violations connected to the Chad Cameroon Oil and Pipeline project

19-01-2000 RC-B5-0078/2000

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on protection for volunteer and humanitarian workers

19-01-2000 RC-B5-0026/2000/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION On human rights violations connected to the Chad Cameroon Oil and Pipeline project

17-01-2000 B5-0081/2000

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Pisne izjave

2

  Written declaration on the rights of deafblind people

12-01-2004 P5_DCL(2004)0001 Sprejeto

Podrobnosti

Richard HOWITT , Mario MANTOVANI , Elizabeth LYNNE , Patricia McKENNA , Ilda FIGUEIREDO

Datum predložitve : 12-01-2004
Pretek roka : 12-04-2004
Sprejeto (datum) : 01-04-2004
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P5_TA(2004)0277
Število podpisnikov : 323 - 01-04-2004

  Written declaration on non-discrimination towards the state of health of disabled persons

28-11-2001 P5_DCL(2001)0014 Zastarano

Podrobnosti

Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT

Datum predložitve : 28-11-2001
Pretek roka : 28-02-2002
Število podpisnikov : 111 - 28-02-2002

Parlamentarna vprašanja

97

  Possible breach of the European Works Council Directive in respect to redundancies announced by FLS Aerospace

30-03-2004 P-1084/2004 Komisija

  Presidency Conference on 'Adaptability and Adjustment to Change in the Workplace' and industrial restructuring

26-02-2004 H-0133/2004 Svet

  Mid-term review of the sugar regime

26-02-2004 H-0126/2004 Komisija

  The Baku-Ceyhan pipeline

26-01-2004 H-0038/2004 Komisija

  Support for the UN Working Group on Indigenous Peoples

26-01-2004 H-0037/2004 Svet

  Peace process in Sri Lanka

16-12-2003 H-0835/2003 Komisija

  Multi-annual strategic Programme for EU external relations

16-12-2003 H-0834/2003 Svet

  Paying for our promise to end poverty

12-11-2003 O-0071/2003 Komisija

  Annual report on Turkey

23-10-2003 E-3249/2003 Komisija

  Imposition of value added tax on aids and equipment for independent living by people with disabilities

07-10-2003 H-0613/2003 Komisija

Izjave (Sedmi parlamentarni mandat)