Paolo BARTOLOZZI : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član

Nacionalne stranke  

 • 14-07-2009 / 09-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Italija)
 • 10-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Italija)

Predsednik 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizistan ter EU-Uzbekistan in za odnose s Tadžikistanom, Turkmenistanom in Mongolijo

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizistan ter EU-Uzbekistan in za odnose s Tadžikistanom, Turkmenistanom in Mongolijo
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Konferenca predsednikov delegacij
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Namestnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za pravne zadeve
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 194 in 162(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 52a

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 133

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o ukrepih za varstvo in ohranjanje svetovne dediščine Unesca  
- P7_DCL(2010)0070 - Zastarano  
Paolo BARTOLOZZI , Leonardo DOMENICI , Niccolò RINALDI , Helga TRÜPEL  
Datum predložitve : 20-09-2010
Pretek roka : 20-12-2010
Število podpisnikov : 164 - 20-12-2010

Izjave 

Izjava o finančnih interesih