Richard CORBETT : 9. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Združeno kraljestvo)

Podpredsednik 

  • 12-11-2019 / 31-01-2020 : Delegacija za odnose z Afganistanom

Poslanci 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za ribištvo
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za ustavne zadeve
  • 09-10-2019 / 11-11-2019 : Delegacija za odnose z Afganistanom

Namestnik 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacija za odnose z državami južne Azije

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 - vsi oddelki  
- PECH_AD(2019)638756 -  
-
PECH 

Druge parlamentarne dejavnosti 

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Osebni predlogi resolucij  
Predlog resolucije v zvezi z zadevo v okviru dejavnosti Evropske unije lahko vloži vsak poslanec. Dopustni predlogi se posredujejo pristojnemu odboru, ki odloči, kateri postopek bo uporabil. Člen 143

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Izjave o udeležbi poslancev na prireditvah, ki jih organizirajo tretje osebe 

Izjava o dobrem ravnanju