Jiří MAŠTÁLKA : Domov 

Podpredsednik 

Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija 

Član 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Črna gora 
Delegacija pri parlamentarni skupščini Euronest 

Namestnik 

Odbor za pravne zadeve 
Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Moldavija 
Delegacija za odnose s parlamentarno skupščino zveze NATO 

Nedavne dejavnosti 

Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) CS  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Storitve oskrbe v EU za večjo enakost spolov (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) CS  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Lymska borelioza (B8-0514/2018) CS  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt