Liam AYLWARD
 • Liam
  AYLWARD
 • Irska
 • Datum rojstva: 27. september 1952, Kilkenny

Politične skupine

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina združenje za Evropo narodov - Član
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Član

Nacionalne stranke

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Fianna Fáil Party (Irska)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fianna Fáil Party (Irska)

Podpredsednik

 • 22.05.2007 / 04.02.2009 : Začasni odbor za podnebne spremembe

Član

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 10.05.2007 / 21.05.2007 : Začasni odbor za podnebne spremembe
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija za odnose z državami Mercosurja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Namestnik

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za ribištvo
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
 • 19.01.2006 / 19.06.2007 : Preiskovalni odbor o krizi družbe "Equitable Life Assurance Society"
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za ribištvo
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Odbor za ribištvo
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za kulturo in izobraževanje
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za kulturo in izobraževanje

Parlamentarne dejavnosti na plenarnem zasedanju – sedmo zakonodajno obdobje

Govori na plenarnem zasedanju

272

Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Sistem virov lastnih sredstev (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.4)

Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.6)

Evropski enotni trg elektronskih komunikacij (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.25)

Elektronska identifikacija govedi (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.36)

Radijska oprema (A7-0316/2013 - Barbara Weiler)

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(15.10)

Izvajanje Lizbonske pogodbe v zvezi z Evropskim parlamentom (A7-0120/2014 - Paulo Rangel)

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(15.13)

Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.5)

Izvajanje enotnega evropskega neba (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.13)

Poročila v vlogi poročevalca v senci

5

POROČILO o izvajanju strategije EU za mlade za obdobje 2010–2012

CULT
22-07-2013 A7-0238/2013

POROČILO o promociji kmetijskih proizvodov in informiranju o njih: kakšna strategija za promocijo evropskih specialitet

AGRI
25-09-2012 A7-0286/2012

POROČILO o priznavanju in spodbujanju čezmejnih prostovoljnih dejavnosti v EU

CULT
14-05-2012 A7-0166/2012

POROČILO o evropski razsežnosti v športu

CULT
21-11-2011 A7-0385/2011

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

2

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1760/2000 glede elektronske identifikacije govedi in črtanja določb o prostovoljnem označevanju govejega mesa

AGRI
14-05-2012 AGRI_AD(2012)483716

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 64/432/EGS glede računalniških baz podatkov, ki so del mrež nadzora v državah članicah

AGRI
26-04-2012 AGRI_AD(2012)483737

Predlogi resolucij

13

Predlog skupne resolucije o razmerah v Ukrajini

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Predlog skupne resolucije o razmerah v Venezueli

26-02-2014 RC-B7-0207/2014

Predlog resolucije o razmerah v Ukrajini

25-02-2014 B7-0222/2014

Predlog resolucije o razmerah v Venezueli

25-02-2014 B7-0218/2014

Predlog skupne resolucije o razmerah v Južnem Sudanu

14-01-2014 RC-B7-0018/2014

Predlog resolucije o razmerah v Južnem Sudanu

13-01-2014 B7-0018/2014

Predlog skupne resolucije o vnaprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem in korupciji v športu

12-03-2013 RC-B7-0130/2013

Predlog resolucije o vnaprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem in korupciji v športu

11-03-2013 B7-0139/2013

Predlog resolucije o neravnovesjih v verigi distribucije hrane (2011/2904(RSP))

16-01-2012 B7-0008/2012

Pisne izjave

1

Pisna izjava o elektronski identifikaciji ovac

30-11-2011 P7_DCL(2011)0051 Zastarano

Podrobnosti

Ashley FOX , Liam AYLWARD , Paolo DE CASTRO , Albert DESS

Datum predložitve : 30-11-2011
Pretek roka : 15-03-2012
Število podpisnikov : 160 - 15-03-2012

Parlamentarna vprašanja

311

Uporaba osiromašenega urana v vojaške namene

27-02-2014 O-000045/2014 Komisija

  Human rights commitments in trade agreements with third countries

06-02-2014 E-001203/2014 Komisija

  Data collection on homelessness and EU support for efforts to combat homelessness

23-01-2014 E-000682/2014 Komisija

Pravice invalidov

15-01-2014 O-000013/2014 Komisija

  Construction of high-voltage overhead lines in Ireland

18-12-2013 E-014218/2013 Komisija

  Safety of imported toys

20-11-2013 E-013195/2013 Komisija

  Directive on the safety of toys

20-11-2013 E-013194/2013 Komisija

  Combating meningitis in Europe

31-10-2013 E-012363/2013 Komisija

  Skills development for young people with intellectual and developmental disabilities

29-10-2013 P-012308/2013 Komisija

  Preserving Europe's cultural heritage

28-10-2013 E-012254/2013 Komisija

Parlamentarne dejavnosti na plenarnih zasedanjih v šestem parlamentarnem mandatu

Govori na plenarnem zasedanju

105

Obrazložitve glasovanja

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(9)

A6-0231/2009 - POROČILO o predlogu priporočila Sveta o evropskem ukrepanju na področju redkih bolezni

Obrazložitve glasovanja

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(7)

A6-0236/2009 - POROČILO o predlogu Direktive Sveta (Euratom) o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost

Obrazložitev glasovanja

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0084/2009 - POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)

Obrazložitev glasovanja

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0089/2009 - POROČILO o zdravstvenih vprašanjih v zvezi z elektromagnetnimi sevanji

Obrazložitev glasovanja

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0046/2009 - POROČILO o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (Prenovitev)

Obrazložitev glasovanja

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0064/2009 - POROČILO o neoporečnosti spletnih iger na srečo

Obrazložitev glasovanja

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0074/2009 - POROČILO o aktu za mala podjetja

Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(16)

Poročila v vlogi poročevalca

1

POROČILO o prihodnosti sektorjev ovčjereje in kozjereje v Evropi

AGRI
29-05-2008 A6-0196/2008

Mnenja v vlogi poročevalca

1

MNENJE o strategiji za biomaso in biogoriva

ENVI
18-09-2006 ENVI_AD(2006)374239

Predlogi resolucij

22

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o mednarodni pogodbi za zaščito Arktike

30-03-2009 RC-B6-0163/2009

PREDLOG RESOLUCIJE o mednarodni pogodbi za zaščito Arktike

26-03-2009 B6-0176/2009

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o virusu HIV/aidsu: zgodnje odkrivanje in zdravljenje

17-11-2008 RC-B6-0581/2008

PREDLOG RESOLUCIJE o virusu HIV/aidsu: zgodnje odkrivanje in zdravljenje

12-11-2008 B6-0586/2008

PREDLOG RESOLUCIJE o boju proti raku v razširjeni Evropski uniji

02-04-2008 B6-0132/2008

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o Armeniji

12-03-2008 RC-B6-0110/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on Armenia

11-03-2008 B6-0121/2008

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o sedmem zasedanju sveta Združenih narodov za človekove pravice

19-02-2008 RC-B6-0092/2008

PREDLOG RESOLUCIJE o izidu konference o podnebnih spremembah na Baliju (COP 13 in COP/MOP 3)

24-01-2008 B6-0059/2008

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o rasti cen živil in krme

24-10-2007 RC-B6-0400/2007

Parlamentarna vprašanja

107

  Child labour

02-04-2009 H-0228/2009 Komisija

  Suicide prevention

24-02-2009 H-0135/2009 Komisija

  Labelling for sheepmeat products

20-01-2009 H-0051/2009 Komisija

  Road safety

20-01-2009 H-0050/2009 Svet

  Euro note and coin counterfeiting

17-12-2008 H-1052/2008 Komisija

  New initiatives to combat child labour

17-12-2008 H-1051/2008 Svet

  Terrorist threats

02-12-2008 H-0978/2008 Komisija

  Czech Presidency

02-12-2008 H-0977/2008 Svet

  Energy efficiency

04-11-2008 H-0894/2008 Komisija

  Political crisis in Zimbabwe

04-11-2008 H-0893/2008 Svet

Izjave (Sedmi parlamentarni mandat)

Izjava o finančnih interesih