Joseph MUSCAT : Šesti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Partit Laburista (Malta)

Podpredsednik 

 • 22-09-2004 / 13-03-2007 : Delagacija za odnose z Belorusijo
 • 01-02-2007 / 30-09-2008 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 14-03-2007 / 30-09-2008 : Delagacija za odnose z Belorusijo

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Delagacija za odnose z Belorusijo
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Namestnik 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Evrope
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 31-01-2007 / 30-09-2008 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 14-03-2007 / 30-09-2008 : Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Evrope
 • 15-03-2007 / 30-09-2008 : Delegacija pri Parlamentarnih odborih za sodelovanje EU-Armenija, EU-Azerbajdžan in EU-Gruzija

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih omrežjih znotraj Skupnosti in spremembi Direktive 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve  
- IMCO_AD(2007)382625 -  
-
IMCO 
MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2004  
- IMCO_AD(2006)367907 -  
-
IMCO 
MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2006  
- IMCO_AD(2005)364707 -  
-
IMCO 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Seznam navzočih 
Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.