David CASA
 • David
  CASA
 • Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
 • Član
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Datum rojstva: 16. november 1968, Valletta

Govori na plenarnem zasedanju

731

Izredne humanitarne razmere v Sredozemlju in solidarnost v EU (razprava)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(14)

Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (razprava)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(3)

Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove (razprava)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(14)

Posledice povečevanja socialno-ekonomskih neenakosti za evropske državljane (tematska razprava)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(13)

Izvajanje pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah (razprava)

17-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-17(17)

Izvajanje socialnega stebra (razprava)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(19)

Pravna država na Malti (razprava)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(11)

Pregled malteškega predsedovanja Svetu (razprava)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(2)

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 (razprava)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Poročila v vlogi poročevalca

1

Poročila v vlogi poročevalca v senci

2

POROČILO o osnutku sklepa Sveta o ustanovitvi Odbora za socialno zaščito in razveljavitvi Sklepa 2004/689/ES

EMPL
26-03-2015 A8-0066/2015

POROČILO o osnutku sklepa Sveta o ustanovitvi Odbora za zaposlovanje in razveljavitvi Sklepa 2000/98/ES

EMPL
26-03-2015 A8-0065/2015

Mnenja v vlogi poročevalca

9

MNENJE o legitimnih ukrepih za zaščito žvižgačev, ki z razkrivanjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov delujejo v javnem interesu

EMPL
13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

EMPL
08-02-2016 EMPL_AD(2016)571661

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571667

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571665

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571664

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571663

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2014: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571662

MNENJE o Evropski investicijski banki – letno poročilo 2013

EMPL
22-01-2015 EMPL_AD(2015)539693

MNENJE o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2013

EMPL
08-12-2014 EMPL_AD(2014)539692

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

2

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede specifičnih ukrepov za Grčijo

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o osebni zaščitni opremi

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

Institucionalni predlogi resolucij

8

Predlog resolucije o družbeni odgovornosti podjetij

12-03-2018 B8-0155/2018

Predlog resolucije o ureditvi poletnega časa

31-01-2018 B8-0071/2018

Predlog resolucije o znakovnih jezikih in poklicnih tolmačih za znakovni jezik

16-11-2016 B8-1230/2016

Predlog skupne resolucije o zaposlovanju mladih

16-07-2014 RC-B8-0027/2014

Predlog resolucije o zaposlovanju mladih

15-07-2014 B8-0051/2014

Pisne izjave

6

Pisna izjava o pogrešanih begunskih otrocih

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Zastarano

Podrobnosti

Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL

Datum predložitve : 21-11-2016
Pretek roka : 21-02-2017
Število podpisnikov : 45 - 22-02-2017

Pisna izjava o shemi za migracije Modra karta EU

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Zastarano

Podrobnosti

Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES

Datum predložitve : 06-06-2016
Pretek roka : 06-09-2016
Število podpisnikov : 29 - 07-09-2016

Pisna izjava o podarjanju neprodane užitne hrane dobrodelnim organizacijam

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev

Podrobnosti

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Datum predložitve : 14-10-2015
Pretek roka : 14-01-2016
Sprejeto (datum) : 14-01-2016
Seznam podpisnikov je objavljen v Prilogi 01 k zapisniku z dne 18-01-2016
Število podpisnikov : 388 - 15-01-2016

Pisna izjava o razlikah v deklaracijah, sestavi in okusu izdelkov na vzhodnih in zahodnih tržiščih v EU

06-07-2015 P8_DCL(2015)0027 Zastarano

Podrobnosti

Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Jana ŽITŇANSKÁ , Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Andor DELI , György HÖLVÉNYI , David CASA , Miroslav MIKOLÁŠIK

Datum predložitve : 06-07-2015
Pretek roka : 06-10-2015
Število podpisnikov : 84 - 06-10-2015

Pisna izjava o preventivi in zdravljenju glavkoma

09-02-2015 P8_DCL(2015)0007 Zastarano

Podrobnosti

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Datum predložitve : 09-02-2015
Pretek roka : 09-05-2015
Število podpisnikov : 59 - 11-05-2015

Pisna izjava o preprečevanju in zdravljenju raka glave in vratu

09-02-2015 P8_DCL(2015)0006 Zastarano

Podrobnosti

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Datum predložitve : 09-02-2015
Pretek roka : 09-05-2015
Število podpisnikov : 57 - 11-05-2015

Vprašanja za pisni odgovor

200

  Compatibility with EU law

16-04-2018 E-002149/2018 Komisija

  2018 Country Report on Malta

14-03-2018 E-001550/2018 Komisija

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 E-001513/2018 Komisija

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 P-001512/2018 Komisija

  Compromising relationship between Joseph Muscat and the Azeri regime

28-04-2017 P-002993/2017 Komisija

  Corruption and the rule of law

27-04-2017 E-002958/2017 Komisija

  Return policy on migration

04-04-2017 E-002531/2017 Komisija

  Air pollution in the developing world

04-04-2017 E-002523/2017 Komisija

  EU Public Prosecutor's Office

04-04-2017 E-002522/2017 Komisija

  Asthma treatment in Europe

04-04-2017 E-002521/2017 Komisija

Vprašanja za ustni odgovor

3

Odgovori Komisije na vprašanja za pisni odgovor

10-01-2017 O-000003/2017 Komisija

Preprečevalni ukrepi za odpravo razlike v pokojnini med spoloma v EU

30-09-2015 O-000117/2015 Komisija

Pisne obrazložitve glasovanja

313

 

Sestava Evropskega parlamenta (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

13-06-2018

I voted in favour of this report which sets out the European Parliament recommendation on the future composition of the European Parliament once the UK exits the EU. The report proposes a reduction of 46 EP seats as the UK leaves the Union, and limits the redistribution of UK seats to 27 seats used to bring the distribution in line with Treaty requirements. 705 MEPs are expected to be elected in 27 Member States in the 2019 European elections. Once the European Council adopts this decision at the European Council meeting in June, Member States will roll out the necessary preparations for the European Parliament elections scheduled between 23 to 26 May 2019.

 

Sporazum med EU in Islandijo o dopolnilnih pravilih na področju zunanjih meja in vizumov za obdobje 2014–2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen)

13-06-2018

I voted in favour of the recommendation to support the agreement between the EU and Iceland because it reflects the shared responsibility for an efficient, high and uniform level of control at the external borders in compliance with fundamental freedoms and human rights. This agreement serves to conclude the arrangements for the participation of Iceland in the ISF Borders and Visa programme.

 

Stanje na področju rekreacijskega ribolova v EU (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)

12-06-2018

I voted in favour of this report, as I believe that we need to monitor the impact of recreational fisheries in the EU when considering future regulations. We need to find the right way of including recreational fisheries in the next common fisheries policy. This can be achieved only after a complete evaluation based on reliable full data and a fair definition of recreational fisheries: otherwise it is going to be difficult to understand which data Member States must collect. It should be noted that the impact varies between fish stocks, from 2% to 72% of the total catch. Within this context, marine and freshwater recreational and semi-subsistence fisheries could represent a significant source of fishing mortality, have an impact on ecosystems, and interact with commercial fisheries and users of the marine and freshwater environment. However, the evidence needed to manage these fisheries is often limited and difficult to collect because of the large numbers of widely distributed small fishing vessels and individuals on the shore, exploiting highly mixed fisheries using a variety of gear types.

 

Obveznost kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja in repozitoriji sklenjenih poslov (A8-0181/2018 - Werner Langen)

12-06-2018

I voted in favour of adopting the mandate for trilogue negotiations. The main objective of EMIR is to reduce systemic risk by increasing the transparency of the derivatives market, through different requirements. The Commission proposal to amend the EMIR Regulation simplifies the rules applicable to over-the-counter derivatives and makes them more proportionate in order to reduce costs and the regulatory burden weighing on market participants, without putting financial stability at risk. There was broad agreement in the European Parliament on this proposal, the most controversial point being the treatment of pension funds.

 

Skupna pravila na področju civilnega letalstva in Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)

12-06-2018

. ‒ The EPP line was overwhelmingly preserved. The new regulation contains, for the first time, Europe-wide rules for the registration and certification of drones. Also, the EASA will start developing risk-based safety procedures for national aviation authorities instead of the one-size-fits-all that is currently used. A risk and performance-based approach like the one adopted today is long overdue and will improve the effectiveness of our safety controls and significantly cut red tape for airlines and airports.

 

Emisije CO2 in poraba goriva pri novih težkih vozilih (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)

12-06-2018

. ‒ I voted in favour of this Report, which constitute a necessary step closer for the EU to meet the ambitious targets for emissions reduction in 2030, to which the transport sector must contribute. The heavy-duty vehicles (HDV) sector is a significant source of emissions, representing 5 per cent of total EU emissions, about 20 per cent of all transport emissions and close to 25 per cent of road transport emissions. Without further action this will increase to around 30 per cent in 2050. This proposal for a Regulation lays down precise requirements for the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new HDVs registered in the EU. It also implements the 2016 European Strategy for Low-Emission Mobility, whose goals include reducing greenhouse gas emissions in road transport by at least 60 per cent in 2050 and drastically reducing the emission of air pollutants.

 

Posodobitev izobraževanja v EU (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)

12-06-2018

Keeping the educational system throughout the EU updated and modernised is essential in order to keep the EU competitive. The report sends a strong signal to the Member States and regional authorities as regards the need to increase investment in education, using the European Structural and Investment Funds, and to support teachers and managers, both in the area of modern technologies and in the development of learner—centred teaching methods. High-quality education should be measured by the wealth of knowledge and skills passed on, as well as creativity and a capacity for lifelong learning. I particularly support the commitment to uphold the principles laid out in the EU New Skills Agenda as well as the employment opportunities of low-skilled adults in the EU.

 

Trajnostnemu in konkurenčnemu evropskemu sektorju akvakulture naproti (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)

12-06-2018

I voted in favour of this report. I believe that we need to find ways to help the EU aquaculture industry overcome the current challenges by turning it into a more sustainable and innovative industry. The excellent quality of EU seafood should constitute a major competitive advantage for EU aquaculture; however, EU aquaculture production is stagnating in contrast with strong growth in other regions of the world. The EU should take advantage of its know-how, expertise and its values – maintaining these while exporting them to third countries which wish to access the EU seafood market. Also, the future CFP should include measures and the necessary financial means (from the new European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)) to accompany the sustainable development of a blooming EU aquaculture sector.

 

Uporaba Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. The EUSF aims to enable the Union to respond in a rapid, efficient and flexible manner to emergency situations and to show solidarity with the population of regions struck by disasters. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

 

Predlog spremembe proračuna št. 1/2018, priložen predlogu za uporabo Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (C8-0181/2018)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the draft amending budget accompanying the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels