David CASA
 • David
  CASA
 • Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
 • Član
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Datum rojstva: 16. november 1968, Valletta

Politične skupine

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov - Član
 • 14.07.2009 / 21.05.2013 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član
 • 22.05.2013 / 30.06.2014 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član predsedstva
 • 01.07.2014 ... : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član

Nacionalne stranke

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 01.07.2014 ... : Partit Nazzjonalista (Malta)

Član

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za ribištvo
 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Bolgarija
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za ribištvo
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Odbor za ribištvo
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 14.07.2014 ... : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo
 • 19.01.2017 ... : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 14.03.2018 ... : Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom

Namestnik

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Odbor za zunanje zadeve
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Začasni odbor za podnebne spremembe
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegacija pri evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Posebni odbor za politične izzive in proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 14.07.2014 ... : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
 • 12.02.2015 / 30.11.2015 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Parlamentarne dejavnosti na plenarnem zasedanju – sedmo zakonodajno obdobje

Govori na plenarnem zasedanju

138

Državljanstvo EU naprodaj (razprava)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Državljanstvo EU naprodaj (razprava) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Migracijski tokovi v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (razprava)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(16)

Migracijski tokovi v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (razprava) (2)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(16)

Proizvodnja, predstavitev in prodaja tobačnih in povezanih izdelkov (razprava)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

Izvajanje strategije EU za mlade za obdobje 2010–2012 - Reševanje brezposelnosti mladih: možnosti za izhod (razprava)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(18)

Notranji trg storitev (razprava)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(24)

Vpliv krize na dostop ranljivih skupin do oskrbe (razprava)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(9)

Obrazložitev glasovanja

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0158/2011 - POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

Obrazložitev glasovanja

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0161/2011 - POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Poročila v vlogi poročevalca

7

POROČILO o predlogu uredbe Sveta o upravnem sodelovanju na področju trošarin

ECON
05-03-2012 A7-0044/2012

POROČILO o prihodnosti DDV

ECON
30-09-2011 A7-0318/2011

Poročila v vlogi poročevalca v senci

2

POROČILO o osnutku direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2010/18/EU zaradi spremembe položaja Mayotta

EMPL
28-11-2013 A7-0414/2013

POROČILO o spodbujanju dostopa mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvom

EMPL
14-06-2010 A7-0197/2010

Mnenja v vlogi poročevalca

9

MNENJE o okviru podnebne in energetske politike do leta 2030

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

MNENJE o evropskem akcijskem načrtu za maloprodajni sektor v korist vseh udeležencev

EMPL
17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719

MNENJE o notranjem trgu storitev: sedanje stanje in nadaljnje ukrepanje

EMPL
20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896

MNENJE o predlogu Direktive Sveta o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454660

MNENJE o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o učinkovitem izvrševanju proračunskega nadzora v euroobmočju

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454659

MNENJE o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454658

MNENJE o prihodnji evropski mednarodni naložbeni politiki

ECON
02-03-2011 ECON_AD(2011)454474

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prehodnih dogovorih za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami

ECON
01-03-2011 ECON_AD(2011)452846

MNENJE o izboljšanju okvira gospodarskega upravljanja in okvira stabilnosti Unije, zlasti v evroobmočju

EMPL
30-09-2010 EMPL_AD(2010)445981

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

5

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 718/1999 o ukrepih glede zmogljivosti ladjevja Skupnosti za pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524581

MNENJE o letnem poročilu o politiki konkurence EU

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392

MNENJE o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnovesij

EMPL
23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629

MNENJE o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvršilnih ukrepih za odpravo čezmernih makroekonomskih neravnovesij v euroobmočju

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454657

MNENJE o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454656

Predlogi resolucij

1

Predlog resolucije o gozdnih požarih poleti 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Pisne izjave

1

Pisna izjava o svobodi zatiranih manjšin in ljudi

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Zastarano

Podrobnosti

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Datum predložitve : 13-01-2014
Pretek roka : 13-04-2014
Število podpisnikov : 38 - 14-04-2014

Parlamentarna vprašanja

411

  VP/HR - Ukrainian Snipers

19-03-2014 E-003233/2014 Komisija

  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

19-03-2014 E-003232/2014 Komisija

  Protecting the rule of law

19-03-2014 E-003231/2014 Komisija

  VP/HR - Elections in Turkey

19-03-2014 E-003230/2014 Komisija

  Disclosure of the origin of conflict minerals

19-03-2014 E-003229/2014 Komisija

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Komisija

  Sweden to sue the Commission

04-03-2014 E-002485/2014 Komisija

  Swiss airspace

04-03-2014 E-002484/2014 Komisija

  VP/HR - Women's rights in Afghanistan

18-02-2014 E-001838/2014 Komisija

  Institutions aiding freedom of movement

17-02-2014 E-001777/2014 Komisija

Parlamentarne dejavnosti na plenarnih zasedanjih v šestem parlamentarnem mandatu

Govori na plenarnem zasedanju

48

Obrazložitev glasovanja

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

Obrazložitev glasovanja

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0074/2009 - POROČILO o aktu za mala podjetja

Obrazložitve glasovanja

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - POROČILO o „2050: Prihodnost se začenja danes – priporočila za prihodnjo celovito politiko EU o podnebnih spremembah“

Obrazložitve glasovanja

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

RC-B6-0066/2009 - PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o vračanju in preselitvi zapornikov iz centra za pridržanje v Guantanamu

Obrazložitve glasovanja

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0013/2009 - POROČILO o drugem strateškem pregledu energetske politike

Obrazložitve glasovanja

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0018/2009 - POROČILO o predkomercialnih naročilih: spodbujanje inovacij za zagotavljanje visokokakovostnih trajnostnih javnih storitev v Evropi

Obrazložitve glasovanja

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0501/2008 - POROČILO o agendi za trajnostni razvoj splošnega in poslovnega letalstva

Obrazložitve glasovanja

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0478/2008 - POROČILO o divjini v Evropi

Obrazložitve glasovanja

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0006/2009 - POROČILO o predlogu Sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Združenih držav Amerike

Poročila v vlogi poročevalca

2

POROČILO o predlogu sklepa Sveta v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Slovaškem 1. januarja 2009

ECON
05-06-2008 A6-0231/2008

POROCILO o predlogu Uredbe Sveta o Evropskem ribiškem skladu

PECH
24-06-2005 A6-0217/2005

Predlogi resolucij

3

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o položaju beguncev na Malti

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the management of extraordinary migration flows in Malta

03-04-2006 B6-0241/2006

PREDLOG RESOLUCIJE o sprejetju ukrepov za izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemlju

25-01-2006 B6-0083/2006

Pisne izjave

2

Pisna izjava o nujnem načrtu znižanja davkov za mala in srednje velika podjetja v Evropski uniji

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Zastarano

Podrobnosti

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Datum predložitve : 09-03-2009
Pretek roka : 07-05-2009
Število podpisnikov : 39 - 08-05-2009

Pisna izjava o uskladitvi davčnega sistema v državah Evropske unije z uvedbo družinskega količnika

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Zastarano

Podrobnosti

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Datum predložitve : 09-03-2009
Pretek roka : 07-05-2009
Število podpisnikov : 23 - 08-05-2009

Parlamentarna vprašanja

9

  Article 9 of Directive 79/409/EEC

20-04-2007 E-2337/2007 Komisija

Zahteva ZDA po obveznem vizumu za državljane EU iz 10 držav članic

22-11-2006 O-0127/2006 Komisija

  Environmental meausres

09-10-2006 E-4470/2006 Komisija

  Irregular immigration

09-10-2006 E-4469/2006 Svet

  Irregular immigration

09-10-2006 P-4462/2006 Komisija

Uporaba znižane stopnje DDV za bistvene izdelke in storitve za dobro počutje otrok

18-10-2005 O-0098/2005 Komisija

Uporaba znižane stopnje DDV za bistvene izdelke in storitve za dobro počutje otrok

18-10-2005 O-0097/2005 Svet

Zaustaviti izkoriščanje otroškega dela

16-03-2005 O-0038/2005 Komisija

Izjave (Sedmi parlamentarni mandat)

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels