Louis GRECH
 • Louis
  GRECH
 • Malta
 • Rojen 22. marca 1947, Hamrun

Politične skupine

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu - Član
 • 14.07.2009 / 12.03.2013 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Laburista (Malta)
 • 14.07.2009 / 12.03.2013 : Partit Laburista (Malta)

Podpredsednik

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija za odnose s Korejskim polotokom
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija za odnose s Korejskim polotokom
 • 15.12.2008 / 13.07.2009 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 24.01.2012 / 12.03.2013 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Član

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za proračun
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Delegacija za odnose s Korejskim polotokom
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacija pri Evro-sredozemski parlamentarni skupščini
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za proračun
 • 31.01.2007 / 18.11.2008 : Odbor za proračun
 • 09.04.2008 / 13.07.2009 : Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo
 • 19.11.2008 / 14.12.2008 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 16.09.2009 / 12.03.2013 : Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo
 • 19.01.2012 / 23.01.2012 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Namestnik

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za regionalni razvoj
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU- Hrvaška
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za regionalni razvoj
 • 31.01.2007 / 06.11.2008 : Odbor za regionalni razvoj
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 11.12.2007 / 08.04.2008 : Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo
 • 07.11.2008 / 13.07.2009 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za proračun
 • 16.09.2009 / 12.03.2013 : Delegacija za odnose z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro in Kosovom
 • 16.09.2009 / 12.03.2013 : Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
 • 16.09.2009 / 12.03.2013 : Delegacija v skupni parlamentarni skupščini Euronest
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Posebni odbor za politične izzive in proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013
 • 19.01.2012 / 12.03.2013 : Odbor za proračun

Activités parlementaires en plénière pour la 7ème législature

Govori na plenarnem zasedanju

116

Obrazložitev glasovanja

12-12-2012 P7_CRE-REV(2012)12-12(8)

A7-0396/2012 - PRIPOROČILO o predlogu sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije

Obrazložitev glasovanja

12-12-2012 P7_CRE-REV(2012)12-12(8)

A7-0383/2012 - POROČILO o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2010–2011)

Obrazložitev glasovanja

20-11-2012 P7_CRE-REV(2012)11-20(8)

A7-0343/2012 - POROČILO o izvajanju Direktive 2008/48/ES o potrošniških kreditnih pogodbah

Obrazložitev glasovanja

20-11-2012 P7_CRE-REV(2012)11-20(8)

A7-0263/2012 - POROČILO o paktu za socialne naložbe – odgovor na krizo

Obrazložitev glasovanja

20-11-2012 P7_CRE-REV(2012)11-20(8)

A7-0354/2012 - POROČILO o bančnem sistemu v senci

Zaščita otrok v digitalnem svetu (kratka predstavitev)

19-11-2012 P7_CRE-REV(2012)11-19(23)

Akt za enotni trg II - Pomisleki evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem enotnega trga (razprava)

25-10-2012 P7_CRE-REV(2012)10-25(11)

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 - vsi oddelki (razprava)

22-10-2012 P7_CRE-REV(2012)10-22(19)

Obrazložitev glasovanja

12-09-2012 P7_CRE-REV(2012)09-12(8)

A7-0244/2012 - POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj

Obrazložitev glasovanja

11-09-2012 P7_CRE-REV(2012)09-11(11)

A7-0248/2012 - POROČILO o okrepljeni solidarnosti znotraj EU na področju azila

Poročila v vlogi poročevalca

2

Mnenja v vlogi poročevalca

3

MNENJE o Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010: Odpravljanje ovir za pravice državljanov EU

IMCO
25-01-2012 IMCO_AD(2012)473707

MNENJE o zavarovalnih jamstvenih shemah

IMCO
14-04-2011 IMCO_AD(2011)460679

MNENJE o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije

IMCO
03-06-2010 IMCO_AD(2010)441007

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

2

MNENJE o Evropi, prvi svetovni turistični destinaciji: nov okvir evropske turistične politike

IMCO
01-03-2011 IMCO_AD(2011)454711

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

IMCO
28-01-2010 IMCO_AD(2010)430855

Predlogi resolucij

1

Predlog resolucije o izidih foruma o enotnem trgu

09-11-2011 B7-0576/2011

Parlamentarna vprašanja

36

  Environment Action Programme (EAP)

03-01-2013 E-000006/2013

  Health and safety of lifts in Malta

15-10-2012 E-009329/2012

  Unaccompanied minors

08-10-2012 E-008994/2012

  Seabed mapping - blue growth and jobs

08-10-2012 E-008993/2012

  Recognition of skills gained outside school and university

08-10-2012 E-008992/2012

  European Citizens' Initiative (ECI) - follow up

24-07-2012 E-007445/2012

  Reform of the EU's data protection rules

16-07-2012 E-007095/2012

  Seventh Consumer Scoreboard (May 2012)

06-07-2012 E-006776/2012

  Youth employment in the EU

26-06-2012 E-006296/2012

  Fair trial rights: giving citizens the right to information in criminal and civil proceedings

09-05-2012 E-004730/2012

Parlamentarne dejavnosti na plenarnih zasedanjih v šestem parlamentarnem mandatu

Govori na plenarnem zasedanju

51

Obrazložitve glasovanja

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(7)

A6-0251/2009 - POROČILO o skupni politiki priseljevanja za Evropo: načela, ukrepi in orodja

Obrazložitev glasovanja

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0149/2009 - POROČILO o predlogu Direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost

Obrazložitev glasovanja

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0124/2009 - POROČILO o boljših šolah: agenda za evropsko sodelovanje

Obrazložitev glasovanja

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0050/2009 - POROČILO o prihodnosti skupnega evropskega azilnega sistema

Akcijski načrt Komisije za integriran okvir notranje kontrole (kratka predstavitev)

09-03-2009 P6_CRE(2009)03-09(21)

Poročila Komisije o konkurenčni politiki za leti 2006 in 2007 (kratka predstavitev)

09-03-2009 P6_CRE(2009)03-09(27)

Obrazložitve glasovanja

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

A6-0039/2009 - POROČILO o otrocih na posebnem mestu v zunanjepolitičnih dejavnostih EU

Duševno zdravje (kratka predstavitev)

18-02-2009 P6_CRE(2009)02-18(28)

Poročila v vlogi poročevalca

4

POROČILO o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki)

BUDG
07-12-2006 A6-0451/2006

POROČILO o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007

BUDG
13-10-2006 A6-0356/2006

POROČILO o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2007

BUDG
18-05-2006 A6-0188/2006

Mnenja v vlogi poročevalca

1

MNENJE o predlogu Odločbe Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa „Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov“

BUDG
28-03-2006 BUDG_AD(2006)367620

Predlogi resolucij

2

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o položaju beguncev na Malti

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation of refugees in Malta

04-04-2006 B6-0268/2006

Parlamentarna vprašanja

12

  Incinerator at Marsaxlokk

30-04-2009 P-3490/2009

  Vehicle registration tax

26-01-2009 P-0562/2009

  Reconstruction of Ghadira road

22-12-2008 P-7081/2008

  Malta shipyards

11-11-2008 P-6263/2008

  Waste recycling plant in Marsascala

07-06-2007 E-3086/2007

Učinki podpisa Haaške konvencije o vrednostnih papirjih

16-10-2006 O-0120/2006

Učinki podpisa Haaške konvencije o vrednostnih papirjih

16-10-2006 O-0119/2006

Obsodba Francovega režima ob 70. obletnici frankističnega državnega udara

06-06-2006 O-0059/2006

Obsodba Francovega režima ob 70. obletnici frankističnega državnega udara

06-06-2006 O-0058/2006

Izjave (Sedmi parlamentarni mandat)

Izjava o finančnih interesih