Edit HERCZOG
 • Edit
  HERCZOG
 • Madžarska
 • Datum rojstva: 5. maj 1961, Budapest

Politične skupine

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu - Članica
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Zakladnica

Nacionalne stranke

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Magyar Szocialista Párt (Madžarska)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Magyar Szocialista Párt (Madžarska)

Članica

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 15.09.2004 / 14.03.2007 : Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Ukrajina
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija za odnose s Kanado
 • 16.07.2009 / 13.10.2009 : Odbor za proračun
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Armenija, EU-Azerbajdžan in EU-Gruzija
 • 14.12.2009 / 18.01.2012 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 14.12.2009 / 30.06.2014 : Delegacija v skupni parlamentarni skupščini Euronest
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Namestnica

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za proračunski nadzor
 • 08.09.2004 / 14.01.2007 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacija za odnose s Švico, Islandijo in Norveško ter pri Skupnem parlamentarnem odboru Evropskega gospodarskega prostora (EGP)
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za proračunski nadzor
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Odbor za proračunski nadzor
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 16.07.2009 / 09.12.2009 : Odbor za pravne zadeve
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za proračunski nadzor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 14.12.2009 / 18.01.2012 : Odbor za proračun
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za proračun
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za proračunski nadzor
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Posebnega odbora za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja

Parlamentarne dejavnosti na plenarnem zasedanju – sedmo zakonodajno obdobje

Govori na plenarnem zasedanju

139

Priprave na zasedanje Evropskega sveta (20. in 21. marec 2014) (razprava)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(5)

Ocena dela litovskega predsedstva (razprava)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(3)

Ponovna industrializacija Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti (razprava)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(16)

Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.-20. decembra 2013) (razprava)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(3)

Poročila v vlogi poročevalca

2

Poročila v vlogi poročevalca v senci

44

POROČILO o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014

BUDG
11-10-2013 A7-0328/2013

DRUGO POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010

CONT
09-10-2012 A7-0300/2012

DRUGO POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2010

CONT
02-10-2012 A7-0299/2012

DRUGO POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2010

CONT
02-10-2012 A7-0298/2012

POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2010

CONT
18-04-2012 A7-0137/2012

POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS proračunsko leto 2010

CONT
17-04-2012 A7-0127/2012

POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2010

CONT
13-04-2012 A7-0131/2012

POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2010

CONT
12-04-2012 A7-0135/2012

Mnenja v vlogi poročevalca

5

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

BUDG
24-01-2013 BUDG_AD(2013)500600

MNENJE o vmesnem poročilu v interesu doseganja pozitivnega izida postopka odobritve večletnega finančnega okvira 2014–2020

ITRE
25-09-2012 ITRE_AD(2012)492879

MNENJE o vmesnem pregledu Evropskih satelitskih radio-navigacijskih programov: ocena izvajanja, prihodnji izzivi in obeti za financiranje

BUDG
16-02-2011 BUDG_AD(2011)456900

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti

CONT
29-09-2010 CONT_AD(2010)443042

MNENJE o pooblastilu za trialog o predlogu proračuna za leto 2011

ITRE
11-05-2010 ITRE_AD(2010)441171

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

10

MNENJE o poročilu o izvajanju za leto 2013: razvoj in izvajanje tehnologije zajemanja in shranjevanja CO2 v Evropi

ITRE
07-11-2013 ITRE_AD(2013)516706

MNENJE o predlogu sklepa Sveta o sprejetju dopolnilnega raziskovalnega programa za projekt ITER (2014–2018)

BUDG
27-03-2013 BUDG_AD(2013)504395

MNENJE o letnem poročilu Evropske investicijske banke za leto 2011

CONT
10-01-2013 CONT_AD(2013)500404

MNENJE o predlogu uredbe Sveta o podpori Unije za programe pomoči pri razgradnji jedrskih elektrarn v Bolgariji, Litvi in na Slovaškem.

BUDG
19-12-2012 BUDG_AD(2012)498148

MNENJE o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013

ITRE
25-09-2012 ITRE_AD(2012)496384

MNENJE o pooblastilu za trialog o predlogu proračuna za leto 2013

ITRE
01-06-2012 ITRE_AD(2012)486135

MNENJE o Predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1639/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013) ter Uredbe (ES) št. 680/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij

ITRE
27-03-2012 ITRE_AD(2012)483478

MNENJE o stališču Parlamenta o predlogu proračuna za leto 2012, kot ga je spremenil Svet – vsi oddelki

ITRE
06-10-2011 ITRE_AD(2011)472169

MNENJE o pooblastilu za trialog o predlogu proračuna za leto 2012

ITRE
27-05-2011 ITRE_AD(2011)460864

MNENJE o poročilu o politiki konkurence za leto 2009

ITRE
09-11-2010 ITRE_AD(2010)450909

Predlogi resolucij

8

Predlog resolucije o ženskah in IKT

24-06-2013 B7-0313/2013

Predlog skupne resolucije o volitvah v Gruziji

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Predlog resolucije o volitvah v Gruziji

17-10-2012 B7-0470/2012

  Motion for a resolution on Azerbaijan: the case of Ramil Safarov

10-09-2012 B7-0429/2012

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog resolucije o pregledu Akta za mala podjetja

04-05-2011 B7-0286/2011

Predlog resolucije o izvajanju strategije EU za Podonavje

14-02-2011 B7-0130/2011

Predlog skupne resolucije o poplavah v državah srednje Evrope, zlasti na Poljskem, Češkem, Slovaškem in Madžarskem

16-06-2010 RC-B7-0346/2010

Pisne izjave

5

Pisna izjava o boju proti raku prostate v Evropski uniji

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Zastarano

Podrobnosti

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Datum predložitve : 13-01-2014
Pretek roka : 13-04-2014
Število podpisnikov : 162 - 14-04-2014

Pisna izjava v spomin in priznanje Vaclavu Havlu, nekdanjemu predsedniku Češkoslovaške in Češke republike ter zagovorniku človekovih pravic

17-04-2012 P7_DCL(2012)0018 Zastarano

Podrobnosti

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ

Datum predložitve : 17-04-2012
Pretek roka : 17-07-2012
Število podpisnikov : 141 - 05-07-2012

Pisna izjava o herojskih prizadevanjih delavcev in gasilcev v jedrski elektrarni Fukushima Daiichi

09-05-2011 P7_DCL(2011)0023 Zastarano

Podrobnosti

Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA

Datum predložitve : 09-05-2011
Pretek roka : 15-09-2011
Število podpisnikov : 156 - 16-09-2011

Pisna izjava o upravnem bremenu malih in srednjih podjetij (MSP)

10-11-2010 P7_DCL(2010)0088 Zastarano

Podrobnosti

Malcolm HARBOUR , Bendt BENDTSEN , Dennis de JONG , Edit HERCZOG , Olle SCHMIDT

Datum predložitve : 10-11-2010
Pretek roka : 17-02-2011
Število podpisnikov : 212 - 17-02-2011

Pisna izjava o oblikovanju standardiziranih in razumljivih evropskih računov za energijo

05-05-2010 P7_DCL(2010)0035 Zastarano

Podrobnosti

Edit HERCZOG , Silvia-Adriana ȚICĂU , Lena EK , Rebecca HARMS , Alejo VIDAL-QUADRAS

Datum predložitve : 05-05-2010
Pretek roka : 09-09-2010
Število podpisnikov : 222 - 09-09-2010

Parlamentarna vprašanja

39

Izvajanje strategije Evropske unije za Podonavje

06-03-2014 O-000046/2014 Komisija

  EU-funded programmes

17-01-2014 P-000427/2014 Komisija

Zaščita tradicionalnih narodnih in jezikovnih manjšin v Evropi ter njihovih jezikov

09-01-2014 O-000008/2014 Komisija

  Aluminium resource-efficient solutions

19-12-2013 P-014328/2013 Komisija

  Implementation of the Late Payment Directive

16-10-2013 E-011802/2013 Komisija

  Framework mortgage loans

11-09-2013 P-010149/2013 Komisija

  Reasons for the suspension of Cohesion Fund payments to Hungary

29-08-2013 E-009719/2013 Komisija

  Far-right violence in Ukraine

20-05-2013 E-005569/2013 Komisija

  Conditions attached to call for applications for EU funding in Hungary

15-02-2013 E-001643/2013 Komisija

Ustanovitev policijskih enot Evropske unije - Ohranitev samostojne agencije CEPOL

20-12-2012 E-011666/2012 Komisija

Parlamentarne dejavnosti na plenarnih zasedanjih v šestem parlamentarnem mandatu

Govori na plenarnem zasedanju

55

Proračunske razrešnice 2007, (glasovanje bo potekalo v četrtek) (razprava)

21-04-2009 P6_CRE(2009)04-21(19)

Okvir Skupnosti za jedrsko varnost (razprava)

21-04-2009 P6_CRE(2009)04-21(20)

Na poti k izboljšanju okolja za mala in srednje velika podjetja v evropskem aktu o malem gospodarstvu (razprava)

03-12-2008 P6_CRE(2008)12-03(16)

Poročila v vlogi poročevalca

18

POROČILO o aktu za mala podjetja

ITRE
18-02-2009 A6-0074/2009

POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2005

CONT
02-04-2007 A6-0121/2007

POROČILO o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2005

CONT
02-04-2007 A6-0120/2007

POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2005

CONT
02-04-2007 A6-0116/2007

POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2005

CONT
02-04-2007 A6-0114/2007

POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2005

CONT
02-04-2007 A6-0113/2007

POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2005

CONT
02-04-2007 A6-0112/2007

Mnenja v vlogi poročevalca

6

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje

IMCO
23-01-2009 IMCO_AD(2009)415324

MNENJE o strategiji za prihodnje reševanje institucionalnih vidikov regulativnih agencij

CONT
16-07-2008 CONT_AD(2008)405987

MNENJE o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi organa za trg evropskih elektronskih komunikacij

IMCO
18-06-2008 IMCO_AD(2008)404762

MNENJE o osnutku uredbe Komisije (ES) o spremembi Uredbe (ES) št. 1653/2004 o standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti

CONT
27-02-2008 CONT_AD(2008)398697

MNENJE o strategiji EU za olajšanje dostopa na trge evropskim podjetjem

ITRE
27-11-2007 ITRE_AD(2007)394209

MNENJE o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2667/2000 o Evropski agenciji za obnovo

CONT
13-07-2006 CONT_AD(2006)374465

Predlogi resolucij

3

PREDLOG RESOLUCIJE o prispevku k spomladanskemu Evropskemu svetu 2009 o lizbonski strategiji

05-03-2009 B6-0109/2009

PREDLOG RESOLUCIJE o izboljšanju okolja za mala in srednje velika podjetja v evropskem aktu o malem gospodarstvu

20-11-2008 B6-0617/2008

PREDLOG RESOLUCIJE o prispevku k pomladanskemu vrhu Evropskega sveta 2008 o lizbonski strategiji

14-02-2008 B6-0076/2008

Pisne izjave

2

Pisna izjava o zakonu o malem gospodarstvu za Evropo

21-04-2008 P6_DCL(2008)0035 Zastarano

Podrobnosti

Othmar KARAS , Edit HERCZOG , Wolf KLINZ , Olle SCHMIDT , Alexander RADWAN

Datum predložitve : 21-04-2008
Pretek roka : 04-09-2008
Število podpisnikov : 333 - 04-09-2008

Pisna izjava o prihodnosti energije z nizko vsebnostjo ogljika

10-12-2007 P6_DCL(2007)0112 Zastarano

Podrobnosti

Oldřich VLASÁK , Miroslav OUZKÝ , Herbert REUL , Edit HERCZOG

Datum predložitve : 10-12-2007
Pretek roka : 26-03-2008
Število podpisnikov : 63 - 27-03-2008

Parlamentarna vprašanja

22

  Facilitating accession to the euro area

06-03-2009 P-1698/2009 Komisija

  Loans at usurious rates of interest

19-02-2009 P-1320/2009 Komisija

  Consumer information on the security of financial institutions

18-02-2009 E-1290/2009 Komisija

Na poti k izboljšanju okolja za mala in srednje velika podjetja v evropskem aktu o malem gospodarstvu

27-10-2008 O-0113/2008 Svet

  Application of the Directive on services in the Internal Market

17-09-2008 P-5182/2008 Komisija

  Legal certainty for European Union citizens

17-04-2008 P-2478/2008 Komisija

  Discrimination among consumers on grounds of age on the consumer credit market

31-01-2008 E-0596/2008 Komisija

  Opening of borders under Schengen

19-12-2007 E-6534/2007 Komisija

  Energy security in the Balkans

12-10-2007 H-0809/2007 Komisija

Izjave (Sedmi parlamentarni mandat)

Izjava o finančnih interesih

Izjave o udeležbi poslancev na prireditvah, ki jih organizirajo tretje osebe