Silvana KOCH-MEHRIN

Politične skupine

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Podpredsednica
 • 14.07.2009 / 19.07.2009 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Članica
 • 20.07.2009 / 31.05.2011 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Članica predsedstva
 • 01.06.2011 / 30.06.2014 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Članica

Nacionalne stranke

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Freie Demokratische Partei - Die Liberalen (Nemčija)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Freie Demokratische Partei (Nemčija)

Podpredsednica

 • 14.07.2009 / 10.05.2011 : Evropski parlament

Članica

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za proračun
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba (vključno z Libijo)
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za proračun
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Odbor za proračun
 • 14.03.2007 / 14.03.2007 : Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba (vključno z Libijo)
 • 14.07.2009 / 10.05.2011 : Predsedstvo
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za peticije
 • 22.06.2011 / 03.07.2011 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Delegacija za odnose s Švico in Norveško pri skupnem parlamentarnem odboru EU – Islandija in skupnem parlamentarnem odboru za Evropski gospodarski prostor (EGP)

Namestnica

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za proračunski nadzor
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija za odnose z državami Mašreka
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Začasni odbor za politične izzive in proračunska sredstva razširjene Unije 2007-2013
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za proračunski nadzor
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Odbor za proračunski nadzor
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija za odnose z državami Mašreka
 • 16.07.2009 / 21.06.2011 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 16.09.2009 / 30.06.2013 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Hrvaška
 • 31.08.2011 / 18.01.2012 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 19.01.2012 / 07.02.2012 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 27.01.2012 / 28.03.2012 : Delegacija za odnose s Švico in Norveško pri skupnem parlamentarnem odboru EU – Islandija in skupnem parlamentarnem odboru za Evropski gospodarski prostor (EGP)
 • 08.02.2012 / 16.09.2012 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 12.03.2014 / 30.06.2014 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Čile

Parlamentarne dejavnosti na plenarnem zasedanju – sedmo zakonodajno obdobje

Govori na plenarnem zasedanju

122

Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi (razprava)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(14)

Celovito poročilo Komisije o spremljanju Hrvaške za leto 2012 (razprava)

17-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-17(12)

Posodobitev carinskega zakonika in uvedba seznama nepreferencialnih pravil o poreklu blaga (razprava)

16-01-2013 P7_CRE-REV(2013)01-16(18)

Trgovinski odnosi med EU in Rusijo po vstopu Rusije v WTO (razprava)

25-10-2012 P7_CRE-REV(2012)10-25(24)

Skupna trgovinska politika (razprava)

13-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-13(20)

Enakost žensk in moških v Evropski uniji - 2011 - Ženske pri sprejemanju političnih odločitev (razprava)

12-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-12(17)

Uporaba načela subsidiarnosti po Lizbonski pogodbi (razprava)

12-10-2011 P7_CRE-REV(2011)10-12(21)

Razrešnica 2009 (nadaljevanje razprave)

10-05-2011 P7_CRE(2011)05-10(6)

Poročila v vlogi poročevalca v senci

11

POROČILO o upravljanju interneta: naslednji koraki

ITRE
07-06-2010 A7-0185/2010

Mnenja v vlogi poročevalca

3

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije

FEMM
24-04-2012 FEMM_AD(2012)483788

MNENJE o stališču Parlamenta o predlogu proračuna za leto 2012, kot ga je spremenil Svet – vsi oddelki

PETI
19-07-2011 PETI_AD(2011)466960

MNENJE o poročilu o politiki konkurence za leto 2009

ITRE
09-11-2010 ITRE_AD(2010)450909

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

9

MNENJE o človekovih pravicah v svetu v letu 2012 in politiki Evropske unije na tem področju

FEMM
23-10-2013 FEMM_AD(2013)516980

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (prenovitev)

INTA
15-10-2012 INTA_AD(2012)492800

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih

EMPL
25-09-2012 EMPL_AD(2012)485939

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski standardizaciji in spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES in 2009/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta

INTA
01-02-2012 INTA_AD(2012)478355

MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije

INTA
30-01-2012 INTA_AD(2012)478354

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o napadih na informacijske sisteme in razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2005/222/PNZ

ITRE
11-11-2011 ITRE_AD(2011)472192

MNENJE o celovitem pristopu k varstvu osebnih podatkov v Evropski uniji

ITRE
11-05-2011 ITRE_AD(2011)460921

MNENJE o izkoriščanju potenciala kulturnih in ustvarjalnih industrij

ITRE
10-02-2011 ITRE_AD(2011)454435

MNENJE o krepitvi uveljavljanja pravic intelektualne lastnine na notranjem trgu

ITRE
19-03-2010 ITRE_AD(2010)438391

Predlogi resolucij

2

Predlog spremembe poslovnika Evropskega parlamenta Sprememba člena 136 (Navzočnost poslancev na sejah)

30-01-2013 B7-0051/2013

Predlog skupne resolucije o sedanjih razmerah v Ukrajini

25-10-2011 RC-B7-0543/2011

Parlamentarna vprašanja

25

  Investment policy

07-11-2013 E-012651/2013 Komisija

Skladnost dvostranskih pogodb o naložbah z zakonodajo EU

17-04-2013 O-000043/2013/rev.1 Komisija

  Stakeholder involvement in impact assessments

04-02-2013 E-001130/2013 Komisija

  Financial assistance to Cyprus

09-01-2013 P-000191/2013 Komisija

Posodobitev carinskega zakonika in uvedba seznama nepreferencialnih pravil o poreklu blaga

09-01-2013 O-000001/2013 Komisija

  The Interests of the Service

28-02-2012 P-002262/2012 Komisija

Poziv k uravnoteženi zastopanosti spolov v izvršnem odboru ECB

14-02-2012 O-000035/2012 Svet

  The fuel quality directive and specific default values for tar sands

18-01-2012 P-000541/2012 Komisija

Posodobitev carinskega zakonika in uvedba seznama nepreferencialnih pravil o poreklu blaga

10-01-2012 O-000003/2012 Komisija

Parlamentarne dejavnosti na plenarnih zasedanjih v šestem parlamentarnem mandatu

Govori na plenarnem zasedanju

35

Čas glasovanja

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(6)

Proračunske razrešnice 2007, (glasovanje bo potekalo v četrtek) (razprava)

21-04-2009 P6_CRE(2009)04-21(19)

Enako obravnavanje oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost (razprava)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(14)

Sklepi Evropskega sveta (19-20. marca 2009) (razprava)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(2)

Večjezičnost: prednost Evrope in skupna zaveza (kratka predstavitev)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(25)

Predstavitev programa češkega predsedovanja (razprava)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(3)

Izid Evropskega sveta 11. in 12. decembra 2008 – Polletje aktivnosti francoskega predsedstva (razprava)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(6)

Prioritete Evropskega parlamenta za zakonodajni in delovni program Komisije za leto 2009 (razprava)

24-09-2008 P6_CRE(2008)09-24(4)

Stanje svetovnega finančnega sistema in njegove posledice na evropsko ekonomijo (razprava)

24-09-2008 P6_CRE(2008)09-24(14)

Predlogi resolucij

11

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o zakonodajnem in delovnem programu Komisije za leto 2009

23-09-2008 RC-B6-0420/2008

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o letni strategiji politik Komisije za leto 2009

22-04-2008 RC-B6-0144/2008

PREDLOG RESOLUCIJE o letni strategiji politik Komisije za leto 2009

16-04-2008 B6-0175/2008

PREDLOG RESOLUCIJE o zakonodajnem in delovnem programu Komisije za leto 2008

05-12-2007 B6-0504/2007

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o zakonodajnem in delovnem programu Komisije za leto 2007 (KOM(2006)0629)

12-12-2006 RC-B6-0630/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on the Commission Legislative and Work Programme 2007

06-12-2006 B6-0634/2006

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o zakonodajnem in delovnem programu Komisije za leto 2006 (KOM(2005)0531)

12-12-2005 RC-B6-0636/2005

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o Svetovnem socialnem forumu in Svetovnem gospodarskem forumu

22-02-2005 RC-B6-0092/2005

Pisne izjave

2

Pisna izjava o podpori specialne olimpijade v Evropski uniji

12-01-2009 P6_DCL(2009)0001 Sprejeto

Podrobnosti

Katerina BATZELI , Michael CRAMER , Silvana KOCH-MEHRIN , Janusz LEWANDOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI

Datum predložitve : 12-01-2009
Pretek roka : 24-04-2009
Sprejeto (datum) : 05-05-2009
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P6_TA(2009)0347
Število podpisnikov : 436 - 24-04-2009

Pisna izjava o finančni preglednosti nevladnih organizacij in socialnih partnerjev

26-09-2005 P6_DCL(2005)0051 Zastarano

Podrobnosti

Silvana KOCH-MEHRIN

Datum predložitve : 26-09-2005
Pretek roka : 26-12-2005
Število podpisnikov : 73 - 26-12-2005

Parlamentarna vprašanja

33

  Commission service contracts in connection with EU legislation

30-04-2009 P-3496/2009 Komisija

  Minimum prices for tobacco products

23-03-2009 E-2247/2009 Komisija

  Subsidies to the Association for the Taxation of Financial Transactions to Aid Citizens (ATTAC)

23-03-2009 P-2236/2009 Komisija

  OLAF

25-02-2009 E-1467/2009 Komisija

  Anti-discrimination directive (COM(2008)0426)

12-01-2009 E-0150/2009 Komisija

  EMAS - Community Eco-Management and Audit Scheme

12-01-2009 E-0149/2009 Komisija

  EMAS - Community Eco-Management and Audit Scheme

12-01-2009 E-0148/2009 Svet

  EU ban on incandescent light bulbs

12-01-2009 P-0146/2009 Komisija

  European transparency initiative - register of interest representatives

23-12-2008 E-7102/2008 Komisija

  'Social' advertising

24-07-2008 E-4472/2008 Komisija

Izjave (Sedmi parlamentarni mandat)

Izjava o finančnih interesih