Gabriele ZIMMER : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice - Predsednica

Nacionalne stranke  

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : DIE LINKE. (Nemčija)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 04-07-2017 : Konferenca predsednikov
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Moldavija
  • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Konferenca predsednikov

Namestnica 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri parlamentarni skupščini Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
  • 21-11-2018 / 01-07-2019 : Odbor za ustavne zadeve

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o razlagi in izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje  
- EMPL_AD(2018)613586 -  
-
EMPL 

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Manjše interpelacije 
Manjše interpelacije za pisni odgovor, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 130a, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti 

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Poslanci lahko postavijo vprašanja za pisni odgovor za ECB ter vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Ta vprašanja se najprej predložijo predsedniku pristojnega odbora. Člen 140, člen 141, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o strategiji EU za brezdomstvo  
- P8_DCL(2016)0052 - Zastarano  
Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD  
Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Število podpisnikov : 310 - 28-07-2016
Pisna izjava o univerzalnem dostopu do obporodne nege  
- P8_DCL(2016)0015 - Zastarano  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Datum predložitve : 24-02-2016
Pretek roka : 24-05-2016
Število podpisnikov : 174 - 25-05-2016
Pisna izjava o vlaganju v otroke  
- P8_DCL(2015)0042 - Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Caterina CHINNICI , Jean LAMBERT , Julie WARD , Gabriele ZIMMER , Mairead McGUINNESS , Jana ŽITŇANSKÁ , Filiz HYUSMENOVA , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Nathalie GRIESBECK  
Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Sprejeto (datum) : 07-12-2015
Seznam podpisnikov : P8_PV(2015)12-14(ANN01)
Število podpisnikov : 428 - 09-03-2016

Izjave 

Izjava o finančnih interesih