Romana JORDAN
 • Romana
  JORDAN
 • Slovenija
 • Datum rojstva: 8. januar 1966, Celje

Politične skupine

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov - Članica
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Članica

Nacionalne stranke

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Slovenska demokratska stranka (Slovenija)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Slovenska demokratska stranka (Slovenija)

Podpredsednica

 • 01.02.2007 / 13.07.2009 : Odbor za razvoj

Članica

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 31.01.2007 / 31.01.2007 : Odbor za razvoj
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Začasni odbor za podnebne spremembe
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Namestnica

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Odbor za proračun
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija za odnose s Kanado
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Začasni odbor za politične izzive in proračunska sredstva razširjene Unije 2007-2013
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Odbor za proračun
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Odbor za proračun
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija za odnose s Kanado
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 16.09.2009 / 29.09.2009 : Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija
 • 30.10.2009 / 30.06.2014 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Parlamentarne dejavnosti na plenarnem zasedanju – sedmo zakonodajno obdobje

Govori na plenarnem zasedanju

109

Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (razprava)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(21)

Okvir Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov (A7-0252/2014 - Romana Jordan)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.18)

Priprave na zasedanje Evropskega sveta (20. in 21. marec 2014) (razprava)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(5)

Enakost med ženskami in moškimi v letu 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.23)

Spolno izkoriščanje in prostitucija ter njun vpliv na enakost spolov (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.3)

Boj proti nasilju nad ženskami (kratka predstavitev)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(24)

Investicijski projekti na področju energetske infrastrukture (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(9.12)

Jeklarska industrija v Evropi (A7-0028/2014 - András Gyürk)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(9.23)

Okvir podnebne in energetske politike do 2030 (razprava)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(18)

Okvir podnebne in energetske politike do 2030 (razprava) (2)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(18)

Poročila v vlogi poročevalca

2

Poročila v vlogi poročevalca v senci

1

POROČILO o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sodelovanje na področju jedrske varnosti

ITRE
16-10-2012 A7-0327/2012

Mnenja v vlogi poročevalca

4

MNENJE o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi sistema Skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi

ENVI
04-06-2013 ENVI_AD(2013)506022

MNENJE o energetskem načrtu za leto 2050, prihodnosti z energijo

ENVI
15-10-2012 ENVI_AD(2012)489703

MNENJE o našem življenjskem zavarovanju, našem naravnem kapitalu: strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020

ITRE
07-02-2012 ITRE_AD(2012)478435

MNENJE o analizi možnosti, da se preseže ciljno 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ter o oceni tveganja selitve industrijskih virov toplogrednih plinov izven EU

ITRE
12-05-2011 ITRE_AD(2011)458835

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

7

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013

ITRE
20-01-2014 ITRE_AD(2014)522868

MNENJE o ponovni industrializaciji Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti

ENVI
21-06-2013 ENVI_AD(2013)508269

MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi pojasnitve določb glede časovnega načrta za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi

ITRE
28-01-2013 ITRE_AD(2013)500626

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije

ITRE
09-05-2012 ITRE_AD(2012)486056

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Zdravje za rast, tretjega večletnega programa ukrepov EU na področju zdravja za obdobje 2014–2020

ITRE
26-04-2012 ITRE_AD(2012)480750

MNENJE o zeleni knjigi Komisije o ravnanju z biološkimi odpadki v Evropski uniji

ITRE
22-03-2010 ITRE_AD(2010)430833

MNENJE o beli knjigi Komisije: "Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti"

ITRE
24-02-2010 ITRE_AD(2010)430835

Predlogi resolucij

7

Predlog resolucije o kriminalu, povezanem s prostoživečimi živalmi in rastlinami

08-01-2014 B7-0013/2014

Predlog resolucije o izkušnjah glede jedrske varnosti, ki jih je Evropa pridobila iz jedrske nesreče na Japonskem

04-04-2011 B7-0236/2011

Predlog skupne resolucije o bližajočem se vrhunskem srečanju EU-ZDA in čezatlantskem ekonomskem svetu

08-11-2010 RC-B7-0608/2010

Predlog resolucije o vlaganju v razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika (Načrt SET)

03-03-2010 B7-0149/2010

Predlog skupne resolucije o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15)

08-02-2010 RC-B7-0064/2010/rev. 1

Predlog resolucije o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15)

01-02-2010 B7-0064/2010

Pisne izjave

1

Pisna izjava o evropski čistilni akciji in pobudi „Let's do it World 2012“

14-02-2011 P7_DCL(2011)0003 Sprejeto

Podrobnosti

Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND

Datum predložitve : 14-02-2011
Pretek roka : 16-05-2011
Sprejeto (datum) : 12-05-2011
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P7_TA(2011)0245
Število podpisnikov : 406 - 12-05-2011

Parlamentarna vprašanja

47

Uporaba sodnih sistemov v politične namene v EU

17-04-2014 E-005199/2014 Komisija

Strategija o alkoholu

21-02-2014 O-000042/2014 Komisija

Pravice invalidov

15-01-2014 O-000013/2014 Komisija

Seznam sektorjev in delov sektorjev, ki veljajo za izpostavljene tveganju premestitve emisij CO2

18-12-2013 E-014285/2013 Komisija

Povečevanje izpustov iz potrošnje v Evropski uniji

03-12-2013 P-013684/2013 Komisija

Črpanje sredstev prek Evropske investicijske banke

06-11-2013 E-012562/2013 Komisija

Zloraba sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za obnovo spomenika, posvečenega diktatorju

28-10-2013 E-012252/2013 Komisija

Subvencije na enotnem notranjem trgu za energijo

01-10-2013 P-011139/2013 Komisija

Pravice invalidov

26-09-2013 E-010955/2013 Komisija

Financiranje patentov v Evropski uniji

06-09-2013 E-009950/2013 Komisija

Parlamentarne dejavnosti na plenarnih zasedanjih v šestem parlamentarnem mandatu

Govori na plenarnem zasedanju

53

Novi sporazum EU/Rusija (razprava)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(12)

Obrazložitev glasovanja

12-03-2009 P6_CRE(2009)03-12(8)

B6-0104/2009 - PREDLOG RESOLUCIJE o poročilu o napredku Hrvaške za leto 2008

Oskrba Ukrajine in EU s plinom s strani Rusije (razprava)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(9)

Energija iz obnovljivih virov (razprava)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(10)

Stanje pogajanj o podnebnem in energetskem svežnju (nadaljevanje razprave)

04-12-2008 P6_CRE(2008)12-04(5)

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

03-12-2008 P6_CRE(2008)12-03(18)

Poročila v vlogi poročevalca

2

POROČILO o vmesnem pregledu industrijske politike – Prispevek k strategiji EU za rast in delovna mesta

ITRE
28-04-2008 A6-0167/2008

POROČILO o predlogu Sklepa Sveta o določitvi statuta Agencije za oskrbo (Euratom)

ITRE
12-10-2007 A6-0376/2007

Mnenja v vlogi poročevalca

2

MNENJE o trgovinskih in gospodarskih odnosih s Kitajsko

ITRE
15-12-2008 ITRE_AD(2008)415046

MNENJE o vesolju in varnosti

ITRE
30-05-2008 ITRE_AD(2008)405924

Pisne izjave

1

Pisna izjava o emisijah toplogrednih plinov, ki jih ustvarja živinorejski sektor

28-03-2007 P6_DCL(2007)0036 Zastarano

Podrobnosti

Romana JORDAN , Christian EHLER

Datum predložitve : 28-03-2007
Pretek roka : 28-06-2007
Število podpisnikov : 36 - 29-06-2007

Parlamentarna vprašanja

17

Sistem vinjet v Sloveniji

27-04-2009 P-3339/2009 Komisija

Uvedba vinjet v Sloveniji

18-11-2008 E-6409/2008 Komisija

Liberalizacija trga z električno energijo v Bolgariji

20-05-2008 E-3049/2008 Komisija

Dolgoročne nakupne pogodbe na Madžarskem

20-05-2008 E-3048/2008 Komisija

Notranji trg z električno energijo na Slovaškem

20-05-2008 E-3047/2008 Komisija

Nepriznavanje potrdil o izvoru električne energije iz obnovljivih virov energije v Italiji

20-05-2008 E-3046/2008 Komisija

Dajatev za izvoz električne energije

30-11-2007 E-6207/2007 Komisija

Uresničevanje Pogodbe o Energetski skupnosti

11-07-2007 E-3757/2007 Komisija

Razpoložljivost strateških varnostnih zalog v EU

17-01-2007 E-0192/2007 Komisija

Potrdila o izvoru hidroelektrične energije, ki jo proizvaja Holding Slovenske elektrarne (HSE)

07-12-2006 E-5562/2006 Komisija

Izjave (Sedmi parlamentarni mandat)

Izjava o finančnih interesih