António COSTA : Šesti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 20-07-2004 / 11-03-2005 : Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

  • 20-07-2004 / 11-03-2005 : Partido Socialista (Portugalska)

Podpredsednik 

  • 20-07-2004 / 11-03-2005 : Evropski parlament
  • 20-07-2004 / 11-03-2005 : Predsedstvo

Poslanci 

  • 21-07-2004 / 11-03-2005 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  • 15-09-2004 / 11-03-2005 : Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija

Namestnik 

  • 21-07-2004 / 11-03-2005 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  • 15-09-2004 / 11-03-2005 : Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Rusija
  • 15-09-2004 / 11-03-2005 : Delegacija pri Evro-sredozemski parlamentarni skupščini

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Seznam navzočih 
Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.