Ana GOMES : Šesti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu - Članica

Nacionalne stranke  

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista (Portugalska)

Podpredsednica 

 • 01-09-2004 / 14-01-2007 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Pododbor za varnost in obrambo

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 31-08-2004 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za zunanje zadeve
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 13-11-2006 / 14-02-2007 : Začasni odbor za preučitev domnev o uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani obveščevalne agencije CIA
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za zunanje zadeve
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za zunanje zadeve

Namestnica 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za razvoj
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose s Parlamentarno skupščino zveze NATO
 • 19-01-2006 / 12-11-2006 : Začasni odbor za preučitev domnev o uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani obveščevalne agencije CIA
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za razvoj
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za razvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose s Parlamentarno skupščino zveze NATO

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 194 in 162(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 52a

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 53, člen 54, Priloga V

MNENJE o predlogu uredbe Sveta o uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki ovirajo mirovni proces, in kršitelje mednarodnega prava v konfliktu v regiji Darfur v Sudanu  
- DEVE_AD(2005)357991 -  
-
DEVE 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 133

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o jedrski razorožitvi  
- P6_DCL(2008)0098 - Zastarano  
Angelika BEER , Ģirts Valdis KRISTOVSKIS , Frieda BREPOELS , Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Ana GOMES  
Datum predložitve : 17-11-2008
Pretek roka : 12-03-2009
Število podpisnikov : 89 - 12-03-2009
Pisna izjava o mikrokreditu  
- P6_DCL(2008)0002 - Sprejeto  
Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
Datum predložitve : 14-01-2008
Pretek roka : 24-04-2008
Sprejeto (datum) : 08-05-2008
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P6_TA(2008)0199
Število podpisnikov : 424 - 24-04-2008
Pisna izjava o prenosu odgovornosti za varovanje Ayaan Hirsi Ali na Evropsko unijo  
- P6_DCL(2007)0110 - Zastarano  
Benoît HAMON , Ana GOMES , Véronique DE KEYSER , Harlem DÉSIR  
Datum predložitve : 10-12-2007
Pretek roka : 26-03-2008
Število podpisnikov : 144 - 27-03-2008

Seznam navzočih 
Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G111
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštni naslov 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G201
  1047 Brussels
   
  Contact data: