Mirosław PIOTROWSKI : Domov 

Član 

Odbor za regionalni razvoj 
Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN) 

Namestnik 

Odbor za zunanje zadeve 
Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU 

Nedavne dejavnosti 

Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) PL  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt