Matteo SALVINI : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Samostojni poslanci
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Skupina Evrope narodov in svobode - Član
 • 16-06-2015 / 22-03-2018 : Skupina Evrope narodov in svobode - Podpredsednik

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Lega Nord (Italija)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Odbor za mednarodno trgovino

Namestnik 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Odbor za razvoj
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje med EU in Kazahstanom, EU in Kirgizistanom, EU in Uzbekistanom ter EU in Tadžikistanom in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 27-07-2015 / 02-10-2017 : Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike
 • 01-10-2015 / 22-03-2018 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 194 in 162(11)

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 123, člen 128, člen 130b in člen 135.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 128

Druge parlamentarne dejavnosti 

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 130, Priloga II

Osebni predlogi resolucij  
Predlog resolucije v zvezi z zadevo v okviru dejavnosti Evropske unije lahko vloži vsak poslanec. Dopustni predlogi se posredujejo pristojnemu odboru, ki odloči, kateri postopek bo uporabil. Člen 133

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o plodovi vinski mušici (Drosophila suzukii)  
- P8_DCL(2016)0134 - Zastarano  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 16 - 13-03-2017
Pisna izjava o podpori evropskemu sektorju žit  
- P8_DCL(2016)0132 - Zastarano  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 21 - 13-03-2017
Pisna izjava o pušpanovi vešči (Cydalima perspectalis)  
- P8_DCL(2016)0131 - Zastarano  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 16 - 13-03-2017

Izjave 

Izjava o finančnih interesih