Matteo SALVINI

Govori na plenarnem zasedanju

267

Razprava s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem o prihodnosti Evrope (razprava)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(3)

Preprečevanje nezakonitega priseljevanja in tihotapljenja ljudi prek Sredozemlja (tematska razprava)

25-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-25(12)

Predstavitev prednostnih nalog estonskega predsedovanja Svetu (razprava)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Priprave na vrhunsko srečanje skupine G-7 (razprava)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(8)

Razmere na Madžarskem (razprava)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(14)

Sovražni govor, populizem in lažne novice v družbenih medijih – odzivu EU naproti (razprava)

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(13)

Sovražni govor, populizem in lažne novice v družbenih medijih – odzivu EU naproti (razprava) (2)

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(13)

Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 9. in 10. marca 2017, vključno z rimsko izjavo (razprava)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(7)

Priprava zasedanja Evropskega sveta dne 15. decembra 2016 (razprava)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(7)

Poročila v vlogi poročevalca v senci

2

Institucionalni predlogi resolucij

13

Predlog resolucije o družbeni odgovornosti podjetij

12-03-2018 B8-0152/2018

Predlog resolucije o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji

05-02-2018 B8-0079/2018

Predlog resolucije o sklenitvi celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado

08-02-2017 B8-0141/2017

Predlog resolucije o pomoči žrtvam talidomida

12-12-2016 B8-1343/2016

Predlog resolucije o razmerah v Italiji po potresih

23-11-2016 B8-1284/2016

Predlog resolucije o odnosih med EU in Turčijo

22-11-2016 B8-1279/2016

Predlog resolucije PREDLOG NEZAUPNICE EVROPSKI KOMISIJI

12-05-2016 B8-0621/2016/rev. 1

Predlog resolucije o statusu tržnega gospodarstva Kitajske

10-05-2016 B8-0605/2016

Predlog resolucije o obvezni navedbi države izvora ali kraja porekla za nekatera živila

29-04-2016 B8-0545/2016

  Proposta di risoluzione sull'Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni

07-03-2016 B8-0348/2016

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Osebni predlogi resolucij

38

Predlog resolucije o povečanju rodnosti v Evropi

12-09-2017 B8-0532/2017

Predlog resolucije o razveljavitvi državnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih je kupila in jih ima ECB

28-10-2016 B8-1215/2016

Predlog resolucije o škodi, ki jo je povzročila direktiva o napotenih delavcih

29-06-2016 B8-0859/2016

Predlog resolucije o promigracijski politiki Komisije

29-06-2016 B8-0856/2016

Predlog resolucije o namerah Komisije glede obvladovanja nezakonitega priseljevanja

27-06-2016 B8-0844/2016

Predlog resolucije o sankcijah proti Rusiji

27-05-2016 B8-0674/2016

Predlog resolucije o samomorilskem bombnem napadu na kristjane v Lahoreju

22-04-2016 B8-0504/2016

Predlog resolucije o osrednjem registru radikalnih imamov

21-04-2016 B8-0501/2016

Pisne izjave

20

Pisna izjava o plodovi vinski mušici (Drosophila suzukii)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0134 Zastarano

Podrobnosti

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 16 - 13-03-2017

Pisna izjava o podpori evropskemu sektorju žit

12-12-2016 P8_DCL(2016)0132 Zastarano

Podrobnosti

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN

Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 21 - 13-03-2017

Pisna izjava o pušpanovi vešči (Cydalima perspectalis)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0131 Zastarano

Podrobnosti

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 16 - 13-03-2017

Pisna izjava o statusu zaščitene vrste Canis lupus

12-12-2016 P8_DCL(2016)0127 Zastarano

Podrobnosti

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU

Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 15 - 13-03-2017

Pisna izjava o aditivih za živila E 249 in E 250

30-11-2016 P8_DCL(2016)0125 Zastarano

Podrobnosti

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Datum predložitve : 30-11-2016
Pretek roka : 01-03-2017
Število podpisnikov : 19 - 02-03-2017

Pisna izjava o pomenu specializiranega tehničnega usposabljanja za mlade, ki želijo delati v primarnem sektorju

21-11-2016 P8_DCL(2016)0121 Zastarano

Podrobnosti

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Datum predložitve : 21-11-2016
Pretek roka : 21-02-2017
Število podpisnikov : 25 - 22-02-2017

Pisna izjava o boju proti ponarejanju v sektorju vina in žganih pijač

21-11-2016 P8_DCL(2016)0120 Zastarano

Podrobnosti

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Datum predložitve : 21-11-2016
Pretek roka : 21-02-2017
Število podpisnikov : 23 - 22-02-2017

Pisna izjava o nesnovni kulturni dediščini vinarskega znanja in izkušenj

24-10-2016 P8_DCL(2016)0108 Zastarano

Podrobnosti

Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU

Datum predložitve : 24-10-2016
Pretek roka : 24-01-2017
Število podpisnikov : 27 - 25-01-2017

Pisna izjava o otrocih, žrtvah nasilja, zlorab in grdega ravnanja

03-10-2016 P8_DCL(2016)0107 Zastarano

Podrobnosti

Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU

Datum predložitve : 03-10-2016
Pretek roka : 03-01-2017
Število podpisnikov : 38 - 04-01-2017

Pisna izjava o tem, da mora Rusija ostati strateška partnerica EU

12-09-2016 P8_DCL(2016)0064 Zastarano

Podrobnosti

Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO

Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 29 - 13-12-2016

Vprašanja za pisni odgovor

85

  Safeguarding the precautionary principle in the EU-Mercosur trade agreement

22-02-2018 P-001108/2018 Komisija

  Transparency in EMA applications

06-02-2018 E-000728/2018 Komisija

  The Bosniak issue

20-11-2017 P-007113/2017 Komisija

  Mussel farming at risk in the Gulf of La Spezia

20-09-2017 P-005855/2017 Komisija

  Limitation to the right of establishment for reasons of general interest

07-09-2017 E-005612/2017 Komisija

  System for protecting children left in vehicles

30-08-2017 E-005387/2017 Komisija

  Islamic extremism in Sweden and consequences for the EU

12-07-2017 E-004726/2017 Komisija

  Social impact of the crisis at Ilva in the Genoa region

20-06-2017 E-004081/2017 Komisija

  VP/HR - Terrorist threat emanating from Bosnia and the wider Balkans

30-05-2017 E-003601/2017 Komisija

  VP/HR - The security measures required of the Bosnian authorities

30-05-2017 E-003600/2017 Komisija

Vprašanja za ustni odgovor

12

Družbena odgovornost podjetij

01-03-2018 O-000026/2018 Komisija

Empirično ozadje sporazuma CETA - študije

10-11-2016 O-000137/2016 Komisija

Tehnologije urejanja genoma: priložnosti in tveganja

24-06-2016 O-000097/2016 Komisija

Prevoz rejnih živali v Turčijo

24-06-2016 O-000096/2016 Komisija

Obvezna navedba države izvora ali kraja porekla za nekatera živila

25-02-2016 O-000031/2016 Komisija

Varstvo evropske dediščine

06-05-2015 O-000047/2015 Komisija

Informacije potrošnikom in označevanje mesa, pridobljenega z obrednim zakolom

17-03-2015 O-000027/2015 Komisija

Uporaba evropskih sredstev na letališčih

17-03-2015 O-000026/2015 Komisija

Nepopolno navajanje države porekla za izdelke, ki prihajajo v EU iz tretjih držav

05-02-2015 O-000015/2015 Komisija

Kartelni dogovori v farmacevtski industriji

10-12-2014 O-000094/2014 Komisija