Tunne KELAM : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 18-06-2018 : Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (Estonija)
 • 19-06-2018 / 01-07-2019 : Isamaa (Estonija)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zunanje zadeve
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zunanje zadeve
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pododbor za varnost in obrambo

Namestnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za regionalni razvoj
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Severna Makedonija
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za regionalni razvoj

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014  
- AFET_AD(2018)627015 -  
-
AFET 
MNENJE o celostni politiki Evropske unije za Arktiko  
- REGI_AD(2016)589342 -  
-
REGI 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Manjše interpelacije 
Manjše interpelacije za pisni odgovor, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 130a, Priloga III

Večje interpelacije 
Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Evropskega parlamenta. Člen 139, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) EN  
 

I voted in favour of this report.
I have been advocating an end to the practice of changing the clock twice a year for a long time. This practice was established in the US 101 years ago to maximise the light period of the day. 21st century workers no longer follow natural light cycles of the day, making this old habit redundant.
For many people changing the clocks brings severe psychological suffering, causing sleeping troubles, constant tiredness and distress for several days, or even weeks. Not to mention the practical nuisance of changing the clocks: even if most of our devices are digital and change the time automatically, we still need to check whether we are in the real time and not the old time.
Therefore, I very much welcome the adoption of this report and an early end to changing the clocks, namely on 1 April 2021, when the directive will enter into force. A coordination mechanism will be established with the aim of ensuring a harmonised and coordinated approach to time arrangements throughout the Union

Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) EN  
 

I voted in favour of this report.
This report not only serves to significantly step up the EU’s fight against financial crimes, tax evasion and tax avoidance, but it looks self-critically at how the EU Member States could improve their efforts.
Bringing corruption under control should be one of our main concerns. Corruption, money laundering and tax evasion do not only hamper European economic coherence, they also pose a threat to our societies, our security. The bloody Russian money being white-washed through European banks, or oligarchs purchasing EU passports, and insufficient exchange between national tax authorities is paralysing thorough investigations.
I am glad that the report calls to phase out all ‘Golden Visa/Passport’ schemes. For a European financial police within the framework of Europol with own investigatory capacities, this clearly presumes extended and deepened cooperation and exchange between national tax authorities and respective law authorities.
I do also think we should name and shame the Member States. Their practices harm us all, and this has to stop.
I am also in favour of creating a concrete ECON subcommittee to continue this very important work of the current TAXE, TAX2, PANA and TAX3 committees. This is also showing European citizens that we take corruption seriously and we do aim to fight it to the bone.

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the CEF regulation. I am especially pleased that Parliament approved the funding for the defence purposes, namely military mobility. Providing funds that would enable upgrading existing and constructing new transport links to ensure that they meet military requirements is crucial for the EU’s credibility in defending its citizens and territory.
Another crucial aspect that the vote changed concerns transferring from the Cohesion Fund to the CEF which will help to realise EU added-value major infrastructure projects that Member States alone would not undertake from their normal Structural Funds. Using the Cohesion Fund transfer through the CEF by means of direct management by the Commission will guarantee the better use of EU funds, making sure that the funds are given to the best and most mature projects.
To further guarantee the realisation of the TEN-T network by 2030 and finalise the major EU added-value cross-border projects and missing links, the Cohesion Fund transfer should be distributed based on the certain degree of competitiveness as proposed by the Commission and reintroduced by Amendment 2. This competitive approach is further helping with good management of EU funds.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o odpravi pridobivanja organov od zapornikov vesti na Kitajskem  
- P8_DCL(2016)0048 - Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Sprejeto (datum) : 27-07-2016
Seznam podpisnikov : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Število podpisnikov : 414 - 27-07-2016
Pisna izjava o varnosti v letalstvu in nevarnih letih vojaških letal  
- P8_DCL(2015)0052 - Zastarano  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Datum predložitve : 05-10-2015
Pretek roka : 05-01-2016
Število podpisnikov : 106 - 06-01-2016
Pisna izjava o učinkovitejšem in usklajenem izvajanju makroregionalnih strategij EU  
- P8_DCL(2015)0016 - Zastarano  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Datum predložitve : 27-04-2015
Pretek roka : 27-07-2015
Število podpisnikov : 79 - 28-07-2015

Izjave 

Izjava o finančnih interesih