Syed KAMALL : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 04-07-2017 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Predsednik
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Sopredsednik

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Združeno kraljestvo)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 14-01-2015 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Konferenca predsednikov
 • 14-07-2014 / 16-09-2014 : Odbor za promet in turizem
 • 20-10-2014 / 19-05-2015 : Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba
 • 20-10-2014 / 19-05-2015 : Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
 • 25-11-2014 / 27-01-2015 : Odbor za zunanje zadeve
 • 20-05-2015 / 01-10-2017 : Delegacija za odnose z Japonsko
 • 11-04-2016 / 09-05-2016 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 11-05-2016 / 13-12-2016 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 11-05-2016 / 18-01-2017 : Odbor za kulturo in izobraževanje
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegacija v parlamentarnem odboru Cariforum-EU

Namestnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 14-07-2014 / 10-05-2016 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o palmovem olju in krčenju deževnih gozdov  
- INTA_AD(2017)592301 -  
-
INTA 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Izjave