Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Skupina Evropskih konservativcev in reformistov
 • Član
 • Združeno kraljestvo Conservative Party
 • Datum rojstva: 31. januar 1974, Oxford

Govori na plenarnem zasedanju

265

Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (razprava)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(21)

Geografsko blokiranje in druge oblike diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank (razprava)

05-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-05(20)

Izvajanje direktive o poklicnih kvalifikacijah in potreba po reformi poklicnih storitev (razprava)

18-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-18(3)

Gnojilni proizvodi z oznako CE (razprava)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev (razprava)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(16)

Poročila v vlogi poročevalca

3

Poročila v vlogi poročevalca v senci

15

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji

IMCO
06-06-2018 A8-0201/2018

POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin

JURI IMCO
27-11-2017 A8-0375/2017

POROČILO o zaporniških sistemih in razmerah v zaporih

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

POROČILO o daljši življenjski dobi za izdelke: koristi za potrošnike in podjetja

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

POROČILO o spletnih platformah in enotnem digitalnem trgu

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

Mnenja v vlogi poročevalca

4

MNENJE Digitalni trgovinski strategiji naproti

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

MNENJE o reševanju življenj: spodbujanje varnosti vozil v EU

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

MNENJE o pooblastilu za trialog o predlogu proračuna za leto 2018

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

25

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi Direktive 2011/24/EU

IMCO
20-07-2018 IMCO_AD(2018)622139

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz

TRAN
11-07-2018 TRAN_AD(2018)618318

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin

LIBE
04-07-2018 LIBE_AD(2018)620997

MNENJE o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v Evropski uniji: čas je za ukrepanje

IMCO
05-06-2018 IMCO_AD(2018)619168

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti (uredba o kibernetski varnosti)

LIBE
16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394

MNENJE o evropski strategiji za kooperativne inteligentne prometne sisteme

IMCO
05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu

LIBE
22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830

MNENJE Digitalni trgovinski strategiji naproti

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah

IMCO
08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838

Institucionalni predlogi resolucij

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Predlog resolucije o znakovnih jezikih in poklicnih tolmačih za znakovni jezik

16-11-2016 B8-1230/2016

Predlog resolucije o čezatlantskem pretoku podatkov

23-05-2016 B8-0643/2016

Predlog skupne resolucije o novi strategiji za dobrobit živali za obdobje 2016–2020

25-11-2015 RC-B8-1278/2015

Predlog resolucije o strategiji za dobrobit živali

24-11-2015 B8-1283/2015

Predlog resolucije o emisijah v avtomobilskem sektorju

21-10-2015 B8-1077/2015

Predlog resolucije o migracijah in beguncih v Evropi

07-09-2015 B8-0833/2015

Predlog skupne resolucije o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Pisne izjave

2

Pisna izjava o spodbujanju povečevanja števila invalidom dostopnih sanitarij v EU

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Zastarano

Podrobnosti

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Število podpisnikov : 124 - 28-07-2016

Pisna izjava o varnosti v letalstvu in nevarnih letih vojaških letal

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Zastarano

Podrobnosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum predložitve : 05-10-2015
Pretek roka : 05-01-2016
Število podpisnikov : 106 - 06-01-2016

Vprašanja za pisni odgovor

65

  Advertising ban in the Czech Republic

10-07-2018 E-003767/2018 Komisija

  Minimum durability of cosmetic products and associated labelling

18-05-2018 E-002682/2018 Komisija

  Public procurement for the Gronda di Genova bypass project

18-04-2018 E-002189/2018 Komisija

  Restriction on right-hand drive cars in Albania

05-02-2018 P-000654/2018 Komisija

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Komisija

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Komisija

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Komisija

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Komisija

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Komisija

Vprašanja za ustni odgovor

5

Nevtralnost sistemov rezervacij letalskih vozovnic in omejevanje dostopa do informacij o letih

27-09-2017 O-000075/2017 Komisija

Odgovori Komisije na vprašanja za pisni odgovor

10-01-2017 O-000003/2017 Komisija

Nemški zakon o minimalni plači

24-05-2016 O-000081/2016 Komisija

Odgovori Komisije na vprašanja za pisni odgovor

05-05-2015 O-000046/2015 Komisija

Kmetijski inovacijski sistemi v EU

30-04-2015 O-000045/2015 Komisija

Pisne obrazložitve glasovanja

6

 

Nasprotovanje delegirani uredbi Komisije o spremembi delegirane uredbe (EU) 2017/118 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju (B8-0299/2018)

14-06-2018

(On behalf of the UK Conservative Delegation in the European Parliament) On 28 February 2017, Belgium, along with the UK, the Netherlands, France, Germany and Denmark submitted a joint recommendation to the Commission on fisheries management measures to improve the condition of the seabed by reducing the use of fishing gear that has contact with the seabed. The delegated act permits the testing of ‘alternative seabed- impacting fishing gear with specific authorisation’. Belgium initiated this joint recommendation to achieve good environmental status under the marine strategy framework directive. The Belgian Government has made it clear that no pulse technology will be used or tested in the four zones that this delegated act is to apply to. The Conservative Delegation therefore, see no good reason to oppose this delegated act. The Conservative Delegation fully supports the aims and objectives of the Belgian Government and the relevant North Sea Member States, including the UK, in improving the integrity of the seabed.

 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Explanation of vote by the UK Conservative Delegation in the ECR Group:
The UK delegation shares with the rapporteur the ambition to build a cleaner, more sustainable Europe, however we are not able support this package due to some of the measures included in it.
We recognise the benefits that renewable energy brings to our economies and our societies, but do not think that arbitrary, unrealistic targets imposed at EU level are the way to bring that about.
We feel that the renewable energy targets risk derailing Member States from finding their own cost-effective ways of meeting their climate targets, and impose costs on consumers.
Furthermore, we think the various sub-targets are overly complex, carry high administrative burdens, and do not give investors certainty.
We are supportive of the long-term goal of a decarbonised Europe, but we think the way to achieve this is by letting Member States discover their own most cost-effective way to do so.
Finally, we could not support an arbitrary ban on palm oil, which will have an inflationary effect on food prices and cause significant economic damage to developing countries.
For these reasons, though supportive of renewables and other actions in this package, we abstained.

 

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

The Brexit negotiations are at a crucial stage and the UK Conservative Delegation in the ECR Group is heartened by the excellent progress made in recent weeks through the hard work and goodwill of both sides. The joint report agreed by the EU and the UK Government last week was a major step forward and should provide the basis for discussion of our future relationship. In this spirit, we welcome Parliament’s recommendation that the European Council agrees to open the second phase of talks. We also note Parliament’s wish that the UK and the EU maintain ‘as close a relationship as possible’ following Brexit. However, the motion for resolution goes further and attempts to tie the hands of the EU’s Brexit negotiators by, for instance, dictating arrangements for the transitional period. This is not Parliament’s role at this stage of the process. We need to enter the next round of talks in a spirit of cooperation, not confrontation, and be open to innovative thinking if we are to secure an outcome that enables both sides to prosper. For this reason we supported the recommendation that talks move forward, but abstained on the resolution.

 

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Večletni okvir za Agencijo EU za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Večletni okvir za Agencijo EU za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels