• Adina-Ioana   VĂLEAN  

Adina-Ioana VĂLEAN : Mnenja v vlogi poročevalca v senci - 9. zakonodajno obdobje 

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020  
- ENVI_AD(2019)639770 -  
-
ENVI