• Adina-Ioana   VĂLEAN  

Adina-Ioana VĂLEAN : Mnenja v vlogi poročevalca - 9. zakonodajno obdobje 

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020  
- ITRE_AD(2019)639655 -  
-
ITRE