Adina-Ioana VĂLEAN : Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Izjava o dobrem ravnanju