Adina-Ioana VĂLEAN : Šesti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 26-10-2006 / 31-12-2006 : Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Opazovalka
 • 01-01-2007 / 19-07-2007 : Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Članica
 • 20-07-2007 / 09-12-2007 : Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Podpredsednica
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Podpredsednica

Nacionalne stranke  

 • 26-10-2006 / 31-12-2006 : Partidul Naţional Liberal (Romunija)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Naţional Liberal (Romunija)
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Naţional Liberal (Romunija)

Poslanci 

 • 18-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba (vključno z Libijo)
 • 10-12-2007 / 11-12-2007 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 10-12-2007 / 12-12-2007 : Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba (vključno z Libijo)
 • 12-12-2007 / 04-02-2009 : Začasni odbor za podnebne spremembe
 • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Evrope

Namestnica 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 20-06-2007 / 09-12-2007 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 10-12-2007 / 10-12-2007 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 10-12-2007 / 12-12-2007 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

all-activities 

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o oblikovanju Globalnega zavezništva o podnebnih spremembah med Evropsko unijo in na podnebne spremembe najobčutljivejšimi revnimi državami v razvoju  
- ITRE_AD(2008)407825 -  
-
ITRE 
MNENJE o krepitvi evropske sosedske politike  
- LIBE_AD(2007)392280 -  
-
LIBE 

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o prepovedi uporabe tehnologij v rudarstvu na cianidni osnovi  
- P6_DCL(2007)0085 - Zastarano  
Horia-Victor TOMA , Daciana Octavia SÂRBU , Adina-Ioana VĂLEAN , Tiberiu BĂRBULEȚIU  
Datum predložitve : 24-09-2007
Pretek roka : 24-12-2007
Število podpisnikov : 79 - 03-01-2008

Seznam navzočih 
Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.