Adina-Ioana VĂLEAN : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Podpredsednica
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Podpredsednica

Nacionalne stranke  

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Naţional Liberal (Romunija)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za peticije
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Ukrajina
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija v skupni parlamentarni skupščini Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za peticije

Namestnica 

 • 16-07-2009 / 29-11-2011 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 30-11-2011 / 18-01-2012 : Odbor za proračun
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za proračun

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo avtomobilskega sistema eCall in spremembi Direktive 2007/46/ES  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi Programa za pravice in državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020  
- PETI_AD(2012)487768 -  
-
PETI 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o tehnološki in industrijski bazi evropske obrambe  
- ITRE_AD(2013)516798 -  
-
ITRE 
MNENJE Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje  
- PETI_AD(2013)507937 -  
-
PETI 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov)  
- ITRE_AD(2013)496562 -  
-
ITRE 

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o upravljanju populacije psov v Evropski uniji  
- P7_DCL(2011)0026 - Sprejeto  
Daciana Octavia SÂRBU , Elisabeth JEGGLE , Raül ROMEVA i RUEDA , Adina-Ioana VĂLEAN , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Datum predložitve : 06-06-2011
Pretek roka : 13-10-2011
Sprejeto (datum) : 13-10-2011
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P7_TA(2011)0444
Število podpisnikov : 400 - 13-10-2011

Izjave 

Izjava o finančnih interesih