Adina-Ioana VĂLEAN : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Članica

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (Romunija)

Predsednica 

 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Podpredsednica 

 • 01-07-2014 / 17-01-2017 : Evropski parlament

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Predsedstvo
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Konferenca predsednikov odborov

Namestnica 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose s Švico in Norveško pri skupnem parlamentarnem odboru EU – Islandija in skupnem parlamentarnem odboru za Evropski gospodarski prostor (EGP)
 • 19-01-2017 / 31-01-2017 : Odbor za mednarodno trgovino

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) za proračunsko leto 2017  
- ENVI_AD(2019)627683 -  
-
ENVI 
MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017 (ECDC)  
- ENVI_AD(2019)627699 -  
-
ENVI 
MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje (EEA) za proračunsko leto 2017  
- ENVI_AD(2019)627702 -  
-
ENVI 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o izvajanju Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi  
- ITRE_AD(2015)549303 -  
-
ITRE 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Večje interpelacije 
Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Evropskega parlamenta. Člen 139, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (A8-0205/2017 - Adina-Ioana Vălean) EN  
 

Today, Parliament has adopted the recast of the RoHS Directive, which lays down rules on the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment. It protects human health and the environment, and supports the environmentally sound recovery and disposal of waste.
The purpose of our action was to address a number of urgent problems identified in the current directive and linked to its scope, which would have arisen after 22 July 2019. The deal provides, in particular, that secondary market operations for electrical and electronic equipment that were newly covered by RoHS – as well as the use of spare parts for such equipment – will now still be possible after 22 July 2019. Furthermore, I have fought and managed to increase legislative certainty by introducing an official timeline for the Commission, according to which it will adopt decisions on exemptions from the substance restrictions.
As a rapporteur, I am happy to have reached an important agreement in only six months, between January and June 2017. Quick action was particularly needed in order to encourage the refurbishment and recycling of electric and electronic equipment and therefore to contribute to the promotion of a circular economy.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Izjave 

Izjava o finančnih interesih