Harlem DÉSIR : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 14-07-2009 / 08-04-2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

  • 14-07-2009 / 08-04-2014 : Parti socialiste (Francija)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za mednarodno trgovino
  • 16-09-2009 / 08-04-2014 : Delegacija za odnose z Indijo
  • 19-01-2012 / 08-04-2014 : Odbor za mednarodno trgovino

Namestnik 

  • 16-07-2009 / 26-01-2011 : Odbor za razvoj
  • 16-09-2009 / 08-04-2014 : Delegacija za odnose z Japonsko
  • 07-09-2010 / 08-04-2014 : Delegacija v parlamentarnem odboru Cariforum-EU
  • 27-01-2011 / 18-01-2012 : Odbor za zunanje zadeve
  • 19-01-2012 / 08-04-2014 : Odbor za zunanje zadeve

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o obdavčenju in razvoju – sodelovanje z državami v razvoju pri spodbujanju dobrega upravljanja v davčnih zadevah  
- INTA_AD(2010)448810 -  
-
INTA 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o priznavanju situacijskega testiranja kot pravnega dokaza za rasno diskriminacijo, kadar so njegovi rezultati pozitivni  
- P7_DCL(2011)0038 - Zastarano  
Harlem DÉSIR , Dennis de JONG , Corinne LEPAGE , Ulrike LUNACEK , Mariya GABRIEL  
Datum predložitve : 12-09-2011
Pretek roka : 15-12-2011
Število podpisnikov : 104 - 15-12-2011

Izjave 

Izjava o finančnih interesih