Elena VALENCIANO
 • Elena
  VALENCIANO
 • Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
 • Podpredsednica
 • Španija Partido Socialista Obrero Español
 • Datum rojstva: 18. september 1960, Madrid

Govori na plenarnem zasedanju

274

Izredne razmere v Libiji in Sredozemlju (razprava)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(18)

Grožnja rušenja Kana Al-Amarja in drugih beduinskih vasi (razprava) (razprava)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(19)

Nedavna izjava italijanskega ministra za notranje zadeve o Sintih in Romih ter pravicah manjšin v EU (tematska razprava)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(17)

Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 28. in 29. junija 2018 (razprava)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

Izredne humanitarne razmere v Sredozemlju in solidarnost v EU (razprava)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(14)

Priprave na zasedanje Evropskega sveta 28. in 29. junija 2018 (razprava)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(2)

Jedrski sporazum z Iranom (razprava)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(10)

Razmere v Gazi in status Jeruzalema (razprava)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(13)

Razmere v Nikaragvi (razprava)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(14)

Poročila v vlogi poročevalca

3

Mnenja v vlogi poročevalca

1

MNENJE o pripravah na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč

AFET
21-10-2015 AFET_AD(2015)565200

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

1

MNENJE o preprečevanju radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij

AFET
18-09-2015 AFET_AD(2015)560548

Institucionalni predlogi resolucij

353

Predlog skupne resolucije o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi

12-09-2018 RC-B8-0384/2018

Predlog skupne resolucije o Mjanmaru, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Predlog skupne resolucije o Kambodži, zlasti primer Kem Sokhe

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Predlog skupne resolucije o Ugandi, aretacija opozicijskih poslancev

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

Predlog resolucije o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi

11-09-2018 B8-0387/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0376/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

  Motion for a resolution on: Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0370/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

  Motion for a resolution on Uganda, notably the arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0367/2018

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog skupne resolucije o Burundiju

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Predlog skupne resolucije o Somaliji

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Pisne izjave

2

Pisna izjava o dostojanstvu ob koncu življenja

05-10-2015 P8_DCL(2015)0055 Zastarano

Podrobnosti

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ , Gilles PARGNEAUX , Virginie ROZIÈRE , Marina ALBIOL GUZMÁN , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Frédérique RIES , Ernest URTASUN , Maria ARENA , Enrique CALVET CHAMBON , Julie WARD , Elena VALENCIANO , Sophia in 't VELD , José BLANCO LÓPEZ , Marie-Christine VERGIAT

Datum predložitve : 05-10-2015
Pretek roka : 05-01-2016
Število podpisnikov : 95 - 06-01-2016

Pisna izjava proti nasilju v nogometu in pri drugih športnih dogodkih

12-01-2015 P8_DCL(2015)0002 Zastarano

Podrobnosti

José BLANCO LÓPEZ , Elena VALENCIANO , Marc TARABELLA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Mercedes BRESSO , Aldo PATRICIELLO , Alessandra MORETTI , Dietmar KÖSTER , Virginie ROZIÈRE , Eric ANDRIEU , Ismail ERTUG , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Izaskun BILBAO BARANDICA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Javier NART , Merja KYLLÖNEN , Stefan ECK , Ivo VAJGL , Marijana PETIR , Francisco ASSIS , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA , Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ernest URTASUN , Francesc GAMBÚS , Santiago FISAS AYXELÀ

Datum predložitve : 12-01-2015
Pretek roka : 12-04-2015
Število podpisnikov : 142 - 17-04-2015

Vprašanja za pisni odgovor

70

  Follow-up to the European Parliament resolution on women refugees and asylum seekers

23-04-2018 E-002250/2018 Komisija

  So-called success of the relocation scheme

23-04-2018 E-002249/2018 Komisija

  Competences of Member State governments in combating the gender pay gap

25-01-2018 P-000418/2018 Komisija

  Discriminatory basketball practices

13-12-2017 E-007674/2017 Komisija

  Immigrants being held in Spanish prisons

23-11-2017 P-007213/2017 Komisija

  VP/HR - Rape as a weapon of war in the Central African Republic

11-10-2017 E-006407/2017 Komisija

  Cholera outbreak in Yemen

11-10-2017 E-006362/2017 Komisija

  Enforcement of rules on indication of origin of goods from the territories occupied by Israel since June 1967

05-10-2017 E-006259/2017 Komisija

  Trade negotiations with Malaysia

28-09-2017 E-006080/2017 Komisija

Izvršitev sklepov o premestitvi št. 2015/1523 in št. 2015/1601 pred datumom izteka roka (26. septembra 2017)

15-09-2017 E-005767/2017 Komisija

Vprašanja za ustni odgovor

7

Boj proti trgovini z ženskami in dekleti za spolno in delovno izkoriščanje v EU

01-12-2017 O-000094/2017 Komisija

Evropski akcijski načrt za socialno gospodarstvo

04-09-2017 O-000070/2017 Komisija

Trgovina z ljudmi

24-03-2017 O-000024/2017 Komisija

Napadi na bolnišnice in šole kot kršitve mednarodnega humanitarnega prava

05-04-2016 O-000063/2016 Svet

Smrtna kazen

16-09-2015 O-000103/2015 Svet

Šport in človekove pravice, vključno v zvezi z evropskimi igrami v Bakuju

01-06-2015 O-000063/2015 Svet

Pisne obrazložitve glasovanja

98

 

Migracijska kriza in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih mejah (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

He votado a favor de esta propuesta de Resolución porque no es aceptable que uno de los países más ricos de la Tierra haya producido dos millones de emigrantes. Las regiones fronterizas de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, etc. con Venezuela afrontan una crisis humanitaria que no es fruto de una catástrofe natural o una guerra, sino la consecuencia de una revolución fracasada. La crisis política de Venezuela requiere una solución política. Por esta razón, en la propuesta de Resolución que hemos aprobado se incluyen los siguientes aspectos relevantes:
1. Pedimos a los Estados miembros que regularicen a los venezolanos emigrados a los países europeos.
2. Solicitamos el refuerzo de la ayuda humanitaria europea para afrontar este desafío humanitario, incluyendo a Perú como país especialmente afectado —junto con Colombia— por esta crisis migratoria.
3. Pedimos al Gobierno de Venezuela que permita la llegada de asistencia humanitaria sin obstáculos, y que dé permiso a las organizaciones internacionales para llevar la ayuda.
4. Reiteramos el llamamiento al diálogo y solicitamos la mediación de la UE para devolver la palabra al pueblo venezolano a través de un acuerdo entre Gobierno y oposición.

 

Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner)

04-07-2018

He votado a favor de la Decisión del Consejo que modifica el Acta Electoral Europea introduciendo pequeñas mejoras que contribuirán a fortalecer la dimensión democrática de las elecciones europeas mediante: el establecimiento de un plazo, de al menos tres semanas, para la presentación de candidaturas para las elecciones al PE y la posibilidad de incluir en las papeletas el nombre o el logotipo del partido político europeo al que esté afiliado el partido político nacional o el candidato independiente.
La reforma introduce, además, un umbral mínimo obligatorio para lograr representación de entre el 2 % y el 5 % para evitar una mayor fragmentación de la Cámara. España deberá fijar su umbral antes de las elecciones de 2024.
Por último, la nueva norma también introduce disposiciones para evitar que un mismo ciudadano pueda votar dos veces, mediante la imposición de penas efectivas, y la posibilidad de permitir el voto anticipado, el voto por correo y el voto electrónico y por Internet.

 

Obveščanje o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture: razveljavitev (A8-0211/2018 - Barbara Kappel)

03-07-2018

La Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo ha votado a en contra de derogar el Reglamento (UE) n. º 256/2014, que establece ciertas obligaciones de información en el sector de la energía. Esta información supuestamente ya es presentada por las Redes Europeas de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad y de Gas (REGRT de Electricidad y REGRT de Gas), por lo que crearía superposiciones y una carga administrativa adicional.
Sin embargo, existe una preocupación sobre si la difusión y la facilidad de acceso a los datos de REGRT de Electricidad y REGRT de Gas pudieran ser inferiores a lo que debería aportar el Reglamento (UE) n. º 256/2014. Además, el acuerdo final alcanzado en el Reglamento de gobernanza de la Unión de la Energía no incluye obligaciones similares de presentación de información, por lo que no está clara la inutilidad y duplicidad de la información que obliga a presentar este Reglamento.

 

Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)

15-03-2018

He votado a favor de los informes sobre la armonización y consolidación de la base del impuesto de sociedades, pues resulta fundamental para garantizar la competencia leal entre empresas en el mercado interior y para luchar contra el traslado artificial de los beneficios, y en general contra la elusión fiscal. Gracias a esta propuesta legislativa, la base de este impuesto para las empresas con una facturación anual mínima de 750 millones de euros se calculará de manera homogénea, mientras que el reparto de la misma se hará de acuerdo a una fórmula que integra ventas, activos y puestos de trabajo.
El Grupo S&D ha hecho importantes contribuciones a este informe en el marco del procedimiento de consulta, incluyendo la introducción de la noción de establecimiento permanente digital y el llamado a convertir una fracción de la recaudación de este impuesto en un nuevo recurso propio.
Los socialistas españoles consideramos que no basta con solo armonizar y consolidar la base, sino también el tipo efectivo, que en ningún caso debiera ser inferior al 20 % para las grandes empresas.
Por último, reclamamos al Consejo que incorpore la opinión del Parlamento y que deje de vaciar de contenido el procedimiento de consulta.

 

Družbena odgovornost podjetij (B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018, B8-0158/2018)

15-03-2018

Lamentablemente, y después de la publicación del Libro Verde en 2001, la actividad de la Unión en materia de responsabilidad social de las empresas (RSE) es prácticamente inexistente. La UE ha pasado de ser pionera en el desarrollo de políticas públicas para fomentar la RSE a ejercer una función de simple revisión de las medidas llevadas a cabo por los Estados miembros.
Esta dejadez se ha extendido a los Estados miembros y a las empresas europeas, que han convertido la voluntariedad en una especie de política en favor del marketing social y no de la responsabilidad social.
Por ello, los socialistas reclamamos una política europea de fomento de la responsabilidad social en todos los ámbitos de su actividad laboral, fiscal, social, etc. Una política integral que abarque obligaciones de información y control más estrictas y eficaces, el estudio de la introducción de una etiqueta social europea para la RSE, así como normas para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos por parte las multinacionales.
Por último, pedimos a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen los esfuerzos para elaborar un tratado vinculante sobre empresas transnacionales, actualmente en negociación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

El informe que hemos aprobado trata de la Europa que queremos construir para la próxima década Y en este sentido nuestra posición es clara: queremos el mantenimiento de la financiación de las políticas tradicionales, es decir, de la agricultura y la cohesión; para las políticas «de futuro», no solo será necesario mantener la financiación, sino que habrá que aumentar las becas Erasmus, los programas de investigación y los programas de inversión. Y las nuevas necesidades necesitarán nuevo presupuesto, sin contraponer unas prioridades a otras.
Además, nuestro Grupo propone la condicionalidad de los fondos con respecto al cumplimiento de las reglas mediante un sistema de sanciones para aquellos países que no cumplan sus compromisos, pero desligando estas sanciones de los fondos de cohesión ya que los ayuntamientos, las regiones o los parados no son los responsables de que sus Gobiernos incumplan sus compromisos.
Y la creación de un fondo de transición energética ya que, teniendo en cuenta los compromisos de la Unión en materia de lucha contra el cambio climático, muchas regiones europeas van a tener que hacer una transición energética y productiva radical y la Unión Europea tiene estar ahí para ayudar.

 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

14-03-2018

Teniendo en cuenta los crecientes desafíos, la UE necesita reformar el sistema de recursos propios vigente para poder hacer frente a sus compromisos políticos, así como aumentar su grado de independencia en el proceso de toma de decisiones. En ese sentido, el informe que hoy hemos votado propone como elementos clave de esta reforma reducir la dependencia de las contribuciones de los Estados miembros y la adopción de una verdadera cesta de recursos propios, que incluye sectores que ahora no contribuyen, como el impuesto de transacciones financieras y a las grandes empresas, que aprovechan que no hay una regulación europea para evadir sus impuestos, la ecotasa o los beneficios del Banco Central Europeo. Esperamos que la Comisión Europea tome buena nota de todo ello cuando emita su propuesta sobre la reforma del sistema de recursos propios de la UE el próximo mes de mayo.

 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)

14-03-2018

He votado a favor de este informe pues es equilibrado, con logros notables para mi Grupo como el énfasis en las inversiones públicas, y el reconocimiento de la necesaria flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Con todo, creo que la política económica de la UE no debe descansar solamente sobre estos tres pilares (reformas, consolidación fiscal gradual e inversiones), sino que se debe añadir el pilar tributario (intercambio automático de información, armonización del impuesto de sociedades), lo que parece haber aceptado la Comisión, y el pilar europeo de derechos sociales aprobado en Gotemburgo.
Las reformas no deben ser sinónimo de recortes al Estado del bienestar, sino que han de concebirse como instrumentos para mejorar la productividad de los trabajadores, aumentar la acumulación de capital humano, incrementar la renta per cápita, y reducir las desigualdades sociales y territoriales.
El Semestre debe operar como una oportunidad para gestionar el ciclo macroeconómico agregado, más que como fuente de multas, sanciones o reformas socialmente regresivas.

 

Enakost spolov v trgovinskih sporazumih EU (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk)

13-03-2018

He apoyado el Informe sobre Igualdad de Género en Acuerdos Comerciales porque urge incorporar la perspectiva de género a la política comercial de la UE:
• Incluir capítulos de género en todos los acuerdos comerciales, con medidas vinculantes en favor de la igualdad, el empoderamiento de las mujeres, para que también ellas se beneficien de los acuerdos como empresarias, en el empleo, en la economía informal o en el acceso a bienes y servicios de calidad.
• Incluir capítulos de desarrollo sostenible ambiciosos, con objetivos obligatorios, efectivos y ejecutables en materia de derechos humanos y estándares laborales y medioambientales que afecten particularmente a las mujeres.
• En todas las fases de negociación, garantizar la participación de mujeres y personas expertas en igualdad y un seguimiento pormenorizado del impacto de los acuerdos en la igualdad con datos disgregados por género, país/sector.
• Reforzar la responsabilidad social de las empresas, establecer obligaciones de diligencia a sectores como el textil. Apoyar las negociaciones en la ONU en favor de un instrumento vinculante sobre empresas y derechos humanos.
• Trabajar con los Estados miembros para que todos ellos ratifiquen los Convenios de la OIT sobre conciliación de la vida laboral y las responsabilidades familiares o el trabajo doméstico.

 

Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

08-02-2018

Este Parlamento ha conseguido mejorar cuantitativa y cualitativamente la actuación de la Unión Europea a través del BEI en el exterior y, sobre todo, en los países de la vecindad meridional y oriental con el aumento de la capacidad de inversión hasta los 32 300 millones de euros de aquí al 2020, con un esfuerzo muy especial en los países del Mediterráneo y en los Balcanes, añadiendo un nuevo objetivo prioritario y transversal para que todas las iniciativas financiadas a través de este programa contribuyan a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y así erradicar las causas por las que las personas deben abandonar sus hogares.
Además hemos conseguido aumentar el porcentaje que se debe dedicar a inversiones relacionadas con el cambio climático del 25 % al 35 % e incluir la perspectiva de género en todas las operaciones financiadas por el BEI.
Otros dos aspectos muy importantes introducidos son el establecimiento de parámetros e indicadores para evaluar los resultados de las inversiones desde un punto de vista social, medioambiental y económico y la introducción de una legislación mucho más restrictiva en materia de la prevención del blanqueo de capitales, la lucha contra la financiación del terrorismo, la fiscalidad y los territorios no cooperadores (NCJ).

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G354
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07135
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G354
  1047 Brussels