Joseph DAUL : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Predsednik

Nacionalne stranke  

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)

Poslanci 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Konferenca predsednikov
  • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Odbor za ribištvo

Namestnik 

  • 16-07-2009 / 21-10-2009 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
  • 16-09-2009 / 03-12-2009 : Delegacija za odnose s Švico in Norveško pri skupnem parlamentarnem odboru EU – Islandija in skupnem parlamentarnem odboru za Evropski gospodarski prostor (EGP)

all-activities 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o uvedbi skupnega protokola o proslavljanju dneva Evrope v vseh državah članicah  
- P7_DCL(2013)0021 - Zastarano  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia MAZUR , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Datum predložitve : 21-10-2013
Pretek roka : 21-01-2014
Število podpisnikov : 77 - 23-01-2014
Pisna izjava o uvrstitvi kulture vina na seznam nesnovne svetovne dediščine človeštva  
- P7_DCL(2013)0009 - Zastarano  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana Maria MIRANDA PAZ , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Datum predložitve : 20-05-2013
Pretek roka : 20-08-2013
Število podpisnikov : 132 - 20-08-2013
Pisna izjava o mednarodni trgovini kot instrumentu za trajnostni gospodarski razvoj in za varstvo potrošnikov  
- P7_DCL(2012)0016 - Zastarano  
Joseph DAUL , Enrique GUERRERO SALOM , Cristiana MUSCARDINI , Niccolò RINALDI , Gianluca SUSTA  
Datum predložitve : 17-04-2012
Pretek roka : 13-09-2012
Število podpisnikov : 287 - 13-09-2012

Izjave 

Izjava o finančnih interesih